Slik søker du om helse- og omsorgstjenester

Tildelingskontoret behandler søknader om omsorgstjenester og helsetjenester. Du kan søke selv eller du kan be andre,
f. eks. lege eller pårørende, gjøre dette for deg.

Ved søknad om tjenester skal du benytte søknadsskjemaet

Søknad om helse- og omsorgstjenester

 

Ta kontakt med Tildelingskontoret dersom du trenger hjelp med å fylle ut søknaden.

Adresse

Narvik Rådhus
Kongens Gate 45

Postadresse:
Narvik Kommune 
postboks 64
8501 Narvik

Telefon:    
76 91 35 90

E-Post: 
(Ikke personsensitivt innhold)

Tildelingskontoret


Postmottak

Åpningstider

Telefon / Besøkstid:

10:00 - 14:00