Lokalt hjelpemiddellager

Kommunens servicearbeidere på det Lokale Hjelpemiddellageret gir service til brukere i hele kommunen som har behov for utlån av ulike hjelpemidler.

Hjelpemiddellager er åpent og tilgjengelig for publikum alle hverdager.

Hjelpemilder for korttidsutlån kan hentes og tilbakeleveres ved lokalt lager.

Vi distribuerer,monterer og reparerer hjelpemidler innvilget av NAV. Disse kan også hentes og skal innleveres hos oss etter bruk.

Hjelpemiddellageret har også ansvar for trygghetsalarmer.

Korttidsutlån av hjelpemidler - ta direkte kontakt

Ved kortvarige behov kan du ta direkte kontakt med hjelpemiddellageret i åpningstidene, enten over telefon eller ved personlig oppmøte.

Kommunen har et begrenset utvalg av hjelpemidler til korttidsutlån som kan lånes ut for en periode på 3 måneder ved kortvarige sykdomstilfeller eller som forskuttering på hjelpemidler i påvente av levering fra NAV Hjelpemiddelsentralen.

Eksempler på hjelpemidler Lokalt hjelpemiddellager kan ha inne til korttidsutlån er; rullator, prekestol, toalettforhøyer, arbeidsstol og manuell rullestol.

Hjelpemiddellager er åpent og tilgjengelig for publikum alle hverdager.

Langtidsutlån av hjelpemidler

For å få hjelpemidler til langtidsutlån må du ha varig (over 2 år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Det er NAV Hjelpemiddelsentralen i Nordland (Bodø) som formidler langtidsutlån etter søknad og vedtak. Det innvilgede hjelpemidlet sendes fra Bodø til Lokalt hjelpemiddellager i Narvik, og leveres deretter til deg.

Søknadsskjemaet til NAV Hjelpemiddelsentralen ligger på Skjema bevegelse på NAV.no:

Søknadsskjema NAV.no

Lokalt hjelpemiddellager vil bistå deg med montering og lett opplæring.

Dersom du trenger bistand til å søke hjelpemidler, ta kontakt med hjemmetjenesten eller kommunens ergoterapitjeneste. Se kommunens nettside for mer informasjon. 

Du kan selv søke på hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen, spørre Hjemmetjenesten om hjelp til å skrive søknad ved behov for konkrete og enklere hjelpemidler, eller henvise deg selv til kommunens Ergoterapitjeneste hvis du ønsker kartlegging og helhetsvurdering av hva som kan være aktuelle hjelpemidler for deg.

Henvisningsskjema fysio- og ergoterapitjenesten
 

NAV Hjelpemiddelsentralen låner ikke ut gelender, støttehåndtak, gripetang, forhøyningsklosser eller småhjelpemidler til kjøkken og bad. Dette må kjøpes selv. Informasjon om tilskudd til rimelige hjelpemidler:

Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler - NAV.no

Trygghetsalarmer

Hjelpemiddellageret har ansvaret for montering, service, fakturering og mottak ved retur av trygghetsalarmer.

Søknad om trygghetsalarm sendes tildelingskontoret via søknaddskjema for helsetjenester:

Søknadsskjema helsetjenester

Nærmere informasjon om saksgang, priser og betingelser finner du på kommunens hjemmesider.

Nærmere informasjon om saksgang, priser og betingelser finner du under informasjon om velferdsteknologi:

Velferdsteknologi i Narvik kommune

Kontakt oss

Hjelpemiddellager er åpent og tilgjengelig for publikum alle hverdager.

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Postadresse:
Lokalt hjelpemiddellager,
Narvik kommune,
Postboks 64, 8501 Narvik.

Ansatte:
Kari Plener, enhetsleder, Enhet Helsetjenester
Telefon: 76 91 29 94 / 992 37 122
E-post: kari.plener@narvik.kommune.no


Ketil Iversen Bredeli, servicemedarbeider
Ole Kristian Løkken, alarmansvar
Madelen Amundsen, servicemedarbeider
Kristian Holtmo, servicemedarbeider