Lokalt hjelpemiddellager

Kommunens servicearbeidere på det Lokale Hjelpemiddellageret gir service til brukere i hele kommunen som har behov for utlån av ulike hjelpemidler.

Hjelpemiddellager er åpent og tilgjengelig for publikum hverdager kl. 08:00 - 10:00 og kl. 13:30 - 14:30, Kinobakken 1 A - nedenfor Astrupgården I øvrige tidsrom er lageret stengt mens vi ivaretar:

 • Utlevering, utkjøring, montering og enkel opplæring i bruk av hjelpemidler som er sendt til deg som langtidsutlån fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Bodø, eller som korttidsutlån fra Lokalt Hjelpemiddellager.
  Hjelpemidler kan hentes selv i bemannet åpningstid, dersom du eller pårørende har mulighet til å hente og å gjøre enkle monteringer selv.
 • Henting og returnering av hjelpemidler som ikke lengre er i bruk.
  Hjelpemidler kan leveres inn i bemannet åpningstid, dersom du eller pårørende har mulighet til å bringe og å gjøre enkle demonteringer selv.
 • Feilsøk og enkle reparasjoner av hjelpemidler som ikke fungerer tilfredsstillende.
 • I bemannet åpningstid: Bistand til vurdering om hjelpemidlene du har behov for er et Korttidsutlån (fra Lokalt Hjelpemiddellager) eller et Langtidsutlån (Søknad til NAV Hjelpemiddelsentralen i Bodø må begrunnes og underskrives). Servicearbeiderne henviser deg videre til Hjemmetjenesten eller Ergoterapitjenesten hvis det avdekkes at behovet for hjelpemidler er langvarig (over 2 år).

Ballangen/ Kjøpsvik

Aktiv Ballangen kjører ut, henter, monterer og reparerer hjelpemidler, og har i tillegg et korttidslager på utvalgte hjelpemidler. For å søke på langtidslån av hjelpemidler; kontakt din nærmeste hjemmetjeneste, eller ergoterapitjenesten i Narvik kommune. 
Aktiv Ballangen: telefon 769 28073. Kontaktperson Rasmus Amundsen: tlf 907 62818. 
Hjemmeside: https://aktivballangen.no/vare-tjenester/hjelpemiddelsentral.

 

Korttidsutlån Hjelpemidler - Et kortvarig behov

 • Ta kontakt med Lokalt Hjelpemiddellager i bemannet åpningstid, enten per telefon eller ved oppmøte.
 • Kommunen har et begrenset utvalg av hjelpemidler til korttidsutlån som kan lånes ut for en periode på 3 måneder ved kortvarige sykdomstilfeller, eller som forskuttering på hjelpemidler i påvente av levering fra NAV Hjelpemiddelsentralen.
 • Eksempler på hjelpemidler Lokalt Hjelpemiddellager kan ha inne til korttidsutlån er; rullator, prekestol, toalettforhøyer, arbeidsstol og manuell rullestol.   

Langtidsutlån Hjelpemidler - Et varig behov

 • For å få hjelpemidler til langtidsutlån må du ha varig (over 2 år eller livet ut) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.
 • Det er NAV Hjelpemiddelsentralen i Nordland (Bodø) som formidler langtidsutlån etter søknad og vedtak. Det innvilgede hjelpemidlet sendes fra Bodø til Lokalt Hjelpemiddellager i kommunen, og leveres deretter til deg. Lokalt Hjelpemiddellager vil bistå deg med montering og lett opplæring.
 • Du kan selv søke på hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen, spørre Hjemmetjenesten om hjelp til å skrive søknad ved behov for konkrete og enklere hjelpemidler, eller henvise deg selv til kommunens Ergoterapitjeneste hvis du ønsker kartlegging og helhetsvurdering av hva som kan være aktuelle hjelpemidler for deg. Henvisning til Fysio- og Ergoterapitjenesten (PDF, 127 kB)
 • NAV Hjelpemiddelsentralen låner ikke ut gelender, støttehåndtak, gripetang, forhøyningsklosser eller småhjelpemidler til kjøkken og bad. Dette må kjøpes selv. Informasjon om tilskudd til rimelige hjelpemidler: Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler) NAV.no
 • Søknadsskjemaet til NAV Hjelpemiddelsentralen ligger på Skjema bevegelse på NAV.no

Kontakt oss

Telefon: 76 91 35 80 mobil 911 44 494

Bemannet åpningstid og telefontid:

Hverdager kl.08:00 - 10:00 og kl.13:30 - 14:30

Postadresse

Lokalt Hjelpemiddellager,
Narvik kommune,
postboks 64, 8501 Narvik.

Besøksadresse

Kinobakken 1 A - nedenfor Astrupgården


Ansatte på Lokalt Hjelpemiddellager

Enhetsleder, Enhet Helsetjenester
Kari Plener 
 Telefon: 76 91 29 94 / 992 37 122
E-post: kari.plener@narvik.kommune.no

Kommunale Servicemedarbeidere

Ketil Iversen Bredeli
E-post: kjetil.bredeli@narvik.kommune.no

Ole Kristian Løkken
E-post: ole.kristian.lokken@narvik.kommune.no

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.