Leverandører av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Se listen under hvilke leverandører som er tildelt konsesjon for å gi brukerstyrt personlig assistanse i Narvik.

Mottakere av BPA kan velge mellom å være selvstendig arbeidsgiver eller å benytte en av leverandørene som er presentert i listen under:

Uloba - Independent Living Norge SA   
post@uloba.no                     
Postboks 2474 Strømsø, 3003 Drammen  

Humana Care Assistanse AS                  
post@humana-care.no         
Strandveien 35, 1366 Lysaker 

Privat Omsorg Nord                               
post@privat-omsorg.no         
Strandveien 106, 9006 Tromsø

Optimal Assistanse AS                           
post@optimalassistanse.no   
Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum

AssisterMeg AS                                      
post@assistermeg.no           
Knud Holms gate 3, 4005 Stavanger