Ivaretatt - pårørendeundersøkelse

Undersøkelse for alle pårørende i Narvik kommune. Gi oss tilbakemelding - hvordan opplever du å bli involvert og ivaretatt, som pårørende?
 

Narvik kommune deltar i landsomfattende undersøkelse for å kartlegge helsearbeidet vi yter - sett fra pårørendes perspektiv. Undersøkelsen er anonym, og besvares digitalt.

Vi ønsker å ha en årlig måling av arbeidet vi gjør, sett fra de pårørendes perspektiv.

Vi inviterer nå pårørende til noen som mottar kommunale helse og omsorgstjenester til å gi oss tilbakemelding. Tjenester som sykehjem, hjemmetjenester, boliger med tjenester, BPA, støttekontakt/fritidskontakt, dagsenter og avlastning inkluderes i undersøkelsen.

Vi er alle pårørende i ulike faser av livet: som forelder til et barn som har fritidskontakt, når søsken mottar BPA eller når foreldre er på sykehjem.

Når Narvik kommune nå deltar i pårørendeundersøkelsen IVARETATT vil vi få tilgang på blant annet statistikk om hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt, synliggjort områder med behov for tiltak, og hvilke områder vi lykkes med.

Undersøkelsen besvarer man digitalt på dette nettstedet:

www.pårørendeundersøkelsen.no 

Tema i undersøkelsen vil variere ut fra hvilken pårørende-situasjon man befinner seg i, men noen av temaene handler hvordan man opplever å bli møtt av ansatte, bekymringer, avlastning og mer.

Du kan lese mer informasjon om hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, personvern og mer på hjemmesiden til Pårørendesenteret: www.parorendesenteret.no