Tildelingskontoret

Koordinerende enhet har hovedansvaret for å koordinere kommunens helse- og omsorgstjenester. Ta kontakt med Koordinerende enhet når du trenger individuell plan for å få koordinert helse- og omsorgstjenester som du mottar fra ulike enheter eller spesialisthelsetjenester.

Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuell plan for brukeren ligger hos de som tildeler tjenestene.

Kontoret behandler søknader om omsorgstjenester og helsetjenester. Du kan søke selv eller du kan be andre,
f. eks. lege eller pårørende, gjøre dette for deg.

Søke om helse- og omsorgstjenester

Ved søknad om tjenester skal du benytte søknadsskjemaet
Søknad om helse- og omsorgstjenester

Last ned brosjyre  
Har du eller noen av dine behov for helse og omsorgstjenester? (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

  Lovver

Les om Individuell plan på helsenorge.no

Grethe Feragen
Fagleder
E-post
Mai-Britt Svartis
Konsulent
E-post

Adresse

Narvik Rådhus
Kongens Gate 45

Postadresse:
Narvik Kommune 
postboks 64
8501 Narvik

Telefon:    
76 91 35 90

E-Post: 
(Ikke personsensitivt innhold)

Tildelingskontoret


Postmottak

Åpningstider

Telefon / Besøkstid:

10:00 - 14:00