Pakkeforløp for psykisk helse og rus i Narvik kommune

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019.

Disse er

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

I Narvik kommune kan Enhet Rus og psykisk helse (RoP) og/eller Tildelingskontoret kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus for voksne.

For informasjon om pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge, kan Helsestasjon for ungdom kontaktes.

Kontaktinformasjon

  • Rus og psykisk helse: Ellen R Olsen, telefon 909 44 412
  • Tildelingskontoret: Trine Håvardsen, telefon 76 91 35 89
  • Helsestasjon for ungdom (HFU): telefon 76 91 32 00 eller Elisabeth Mohn, telefon 971 95 601

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet.no – Pakkeforløp for psykisk helse og rus