Pakkeforløp for psykisk helse og rus i Narvik kommune

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Disse tre pakkeforløpene er i bruk fra 1. januar 2019:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

I Narvik kommune kan Tildelingskontoret kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus for voksne.

Kontaktinformasjon

  • Koordinator Trine Håvardsen: Telefon 76 91 35 89  eller,Klikk for stort bildeKoordinator Trine Håvardsen.
  • Tildelingskontoret: Telefon 76 91 35 90

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet.no – Pakkeforløp for psykisk helse og rus