Oppfølgingstjenesten

De som jobber i oppfølgingstjenesten har i hovedsak videreutdanning innen psykisk helse og/ eller rus. De følger opp personer som bor i Narvik kommune, yter tjenester ut fra vedtak.

Hva kan oppfølgingstjenesten hjelpe med?

  • støttesamtaler
  • eksponeringsterapi
  • kognitiv terapi
  • råd og veiledning

Oppfølgingstjenesten er tilgjengelig mandag-fredag 8.00-15.30.

Oppfølgingen skjer enten ved at bruker kommer til vårt kontor,  vi kommer til bruker eller møtes på nøytral sted, alt etter som hva tjenesten skal yte for den enkelte bruker.

Enhetsleder 
Arnt Ole Andreassen, telefon: 90 59 44 53

Klikk for stort bildeEnhetsleder: Arnt Ole Andreassen. 

Besøksadresse
Narvik rådhus,UE 1.
Kongens Gate 45,
8514 Narvik

Værket Værested

Lavterskeltilbud for brukere som er aktiv syke. Fokus på helse- og ernæring, sosial integrering og bistand til å motta hjelp i forhold til hvilke utfordringer brukerne innehar. Samarbeid med resten av enhet RoP. Tilgjengelig mandag-torsdag 12.30-14.30/fredager 12.30-14.00. Personal: Anne-Marie Hansen og Remo Johanessen Telefon:  90 24 15 49
Besøksadresse
Narvik rådhus,UE 1.
Kongens Gate 45,
8514 Narvik

Plattform 1

Lavterskeltilbud for brukere som er i gang med rehabilitering. Fokus på aktivitet, sosial integrering, samarbeid med Enhet RoP i forhold til oppfølging av de brukere som er tilknyttet Plattform 1. Driftes for Narvik kommune av Agenda AS. Personal Oddmund Skogstad og Heidi Torjussen Myrvang.
Adresse:
Kommunegata (tidligere NorTrykk)