Boligtjenesten - psykisk helse og rus omsorg

Narvik kommune har boliger for målgruppen psykisk syke og russyke. Beboerne her får bistand og oppfølging fra personalbasen som server boligene. Tjenesten er på hjul og det er personale tilgjengelig, som yter tjenester etter vedtak.

Boliger knyttet til tjenesten er 

Solplassen, Framnesveien 129, 8516 Narvik, telefon: 95 93 65 15

Sjøsida, Fridtjof Nansens vei 38, 8517 Narvik, telefon:  99 33 68 15

Ankenesveien 27, 8520 Ankenesstrand, telefon:  99 33 68 15

Fagernesveien 102, 8514 Narvik, telefon: 99 33 68 15

Beisfjordveien

Bolig med ressurskrevende bruker opp mot psykisk helse/rus. Døgnbemannet bolig med personalbase. Yter tjenester etter vedtak.

Avdelingsleder
Anita Kosmo Karlsen
Telefon: 48 20 57 06
Adresse
Kongens gate 45
Narvik rådhus
 UE 1.