Boligtjenesten - ROP Nord

ROP Nord har to avdelinger for boligtjenester som yter tjenester i seks boliger. Tre av boligene har stasjonært personell, som også yter tjenester til de øvrige boliger. Bofellesskapene er et botilbud til mennesker med psykiske- og ruslidelser.

Boligtjenesten avd 1


Tjenesteytelse i boliger for personer med psykisk sykdommer og ruslidelser. Beboerne får individuell bistand og oppfølging etter vedtak. 

  • Solplassen, Framnesveien 129, 8516 Narvik, telefon: 959 36 515
  • Sjøsia, Fridtjof Nansens vei 38, 8517 Narvik, telefon:  993 36 815
  • Ankenesveien 27, 8520 Ankenesstrand, telefon:  993 36 815
  • Fagernesveien 102, 8514 Narvik, telefon: 993 36 815

Avdelingsleder: Ketil Solvang, mob: 482 05 706

Boligtjenesten avd 2 - Malmveien

Bolig med ressurskrevende brukere opp mot psykisk helse/rus. Døgnbemannet bolig med personalbase. Yter tjenester etter vedtak.
Avdelingsleder: Snorre N. Slyngen, mob: 416 69 940 

Adresse: Kongens gate 45, Narvik rådhus,  UE 1.