Lindrende (palliativ) behandling - Furumoen sykehjem

Hva er lindrende (palliativ) behandling?

Lindrende behandling, også kalt palliativ behandling, er å gi best mulig symptomlindring, pleie og omsorg, til de som lever med en uhelbredelig sykdom.

På Lindrende enhet på Furumoen sykehjem ønsker vi å gi et tilbud om lindrende omsorg og behandling til alvorlig syke pasienter. Det er en behandling som handler om mye mer enn det rent medisinske. Tiltakene retter seg ikke mot det å gjøre noen frisk, men hva som kan gjøres for å hjelpe og støtte pasient og pårørende i den vanskelige tiden. 

Last ned brosjyre Lindrende (palliativ) behandling - Furumoen sykehjem

 

Lindrende plasser

Furumoen sykehjem åpnet i 2007 og har 108 plasser herav 12 korttidsplasser.Korttidsenheten er en enhet med felles stue og kjøkken (Avd. 3D).

På avdelingen er det opprettet 3 plasser med tilbud spesielt tilrettelagt for alvorlig syke pasienter og deres pårørende.
Personalet har fått kompetanseheving i lindrende behandling og det er kreftsyke- pleier og palliativ sykepleier tilknyttet avdelingen. Det er også et nært samarbeid med palliativt team ved UNN Narvik.

Hva er palliativ sykepleie?

Vi prøver å følge WHO’s definisjon på palliasjon:

”Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig syk- dom og kort forventet levetid. Lindring av 
pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/ eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er å gi pasienten og familien best mulig livskvalitet.”

Vi har gode metoder som er utviklet for å lindre smerte og andre symptomer og ubehag som kan følge i et slikt sykdomsforløp. Smerte er et sammensatt fenomen, som ikke bare oppleves fysisk. Sorg og tapsfølelse kan være en del av pasientens plager. I tillegg kommer smerten av å bli frarøvet sitt vanlige liv. 
Humor, den gode samtale, varme omgivelser og god mat er også en form for smertelindring. Ditt behov er vårt fyrtårn, og vi ønsker å bidra til at livet ditt blir så rikt og meningsfylt som mulig, til tross for alvorlig sykdom.

Hva ønsker vi å tilby deg og din familie?

  • gi optimal symptomlindring, arbeide symptomforebyggende, samt gi annen støtte, hjelp og veiledning til pasienten og dens pårørende
  • individuelle behov i fokus
  • god livskvalitet og verdighet
  • tilrettelegge i samarbeid med hjemmetjenesten slik at du har 
  • mulighet til å være hjemme så lenge som mulig
  • oppfølging av pårørende

Hvem kan søke?

  • tilhørende Narvik kommune
  • medisinsk tilstand avklart
  • all kurativ behandling avsluttet
  • behov for personell med høyere kompetanse

Hva koster det?

Korttidsopphold i institusjon er en betalingspliktig tjeneste, kontakt tildelingskontoret for veiledende priser.

Hvordan søker jeg?

Du kan søke selv eller du kan be andre pårørende hjelpe deg med søknaden. Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester kan hentes i servicetorget 1. etasje, Narvik rådhus, kongens gate 45. eller du kan laste den ned fra her Søknad om helse- og omsorgstjenester 

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med tildelingskontoret på telefon, 76 91 35 90. Telefontid og åpningstid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.