Priser for vaksiner og konsultasjoner Narvik kommune

Kontakt oss

Besøksadresse
Kongensgt 49, 4.etasje

Åpningstid
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 08:30 - 14:30

Timebestilling
Telefon 76 91 32 25 -  mandag til torsdag
E-post: vaksinasjonskontoret@narvik.kommune.no

Det gis ikke veiledning på telefon eller e-post. Avbestilling må skje innen 24 timer før timen skal benyttes.
Kontaktperson: Elin Aalmen Jespersen Ansvarlig lege: Kommuneoverlege Per Thomas Hultstedt.

Priser for konsultasjoner Narvik kommune 2019
1. gangs konsultasjon Priser
Voksne 175,-
Barn og studenter 125,-
Familie/gruppe 225,-
Oppfølgingskonsultasjon ved samme reise
Voksne 100,-
Barn og studenter 75,-
Familie/grupper 150,-
Annet
Setting av gratis eller medbrakt vaksine 100,-
Tuberkulosekontroll som ikke er lovpålagt 100,-
Internasjonalt vaksinasjonskort 100,-
Utskrift av vaksinasjonskort 30,-
Resept 100,-
Ikke møtt til time 150,-
Priser for vaksiner 2019
Vaksine Priser
Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio Kr. 350
Difteri, stivkrampe, kikhoste Kr. 260
Gulfeber Kr. 410
Hepatitt A, barn Kr. 350
Hepatitt A, voksen Kr. 430
Hepatitt B, barn Kr. 270
Hepatitt B, voksen Kr. 315
Hepatitt A+B, barn Kr. 450
Hepatitt A+B, voksen Kr. 545
Influensa, risikogr. Kr. 150
Influensa Kr. 200
Japansk encefalitt Kr. 915
Kolera 1 dose/2 doser Kr. 290/500
Meningokokk A+C+W+Y Kr. 500
Meningokokk C
Meningokokk B
MMR (kun for konsultasjon)
Pneumokokk
Pneumokokk (Prevenar) Kr. 450
Polio Kr. 230
Rabies Kr. 620
Skogflått, barn Kr. 420
Skogflått, voksen Kr. 440
Tyfoidfeber Kr. 230
Tyfoid, kapsler Kr. 320