HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 eller senere fikk fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Du må starte vaksineringen før utgangen av 2018.

Du får vaksinen i den kommunen du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å være folkeregistrert i kommunen for å få vaksinen. Vaksinasjonsprogrammet består av tre vaksinedoser. Minimumsintervall mellom dosene er 1 måned mellom dose en og to, 5 måneder mellom dose to og tre.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Hvert år får ca 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65–100 kvinner dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt. Viruset er seksuelt overførbart.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2018 fikk gutter i 7.klasse tilbud om HPV vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Les mer om viruset og vaksinen  fhi.no Folkehelseinstituttet

For mer informasjon, ta kontakt med Vaksinekontoret i Narvik kommune