Helse og rehabilitering (REO)

REO (rehabilitering, etterbehandling og KAD- tilbud) er en forsterket sykehjemsavdeling med 15 døgnkontinuerlige sengeplasser primært for etterbehandling og rehabilitering etter sykehusopphold.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 769 12 080

Enhetsleder er Kari Plener, telefon 992 37 122.

 

Enhetsleder Kari Plener.

 

 

Avdelingssykepleier er Irene Hansen.

 

Finn veien til Narvik REO Sykehushaugen, 8516 Narvik