Narvik REO

REO (rehabilitering, etterbehandling og KAD- tilbud) er en forsterket sykehjemsavdeling med 15 døgnkontinuerlige sengeplasser primært for etterbehandling og rehabilitering etter sykehusopphold.

Kontakt informasjon

Konstituert enhetsleder Grethe Normark, telefon 76 91 20 80

 

Finn veien til Narvik REO Sykehushaugen, 8516 Narvik