Narvik REO

REO (rehabilitering, etterbehandling og KAD- tilbud) er en forsterket sykehjemsavdeling med 15 døgnkontinuerlige sengeplasser primært for etterbehandling og rehabilitering etter sykehusopphold.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder er Kari Plener, telefon 992 37 122.

Enhetsleder Kari Plener. 

Avdelingssykepleier er Irene Hansen.

 

Finn veien til Narvik REO Sykehushaugen, 8516 Narvik