Veiledere og tiltak

Flere veiledere har blitt utarbeidet for virksomheter, bedrifter og idretter.

Her kan du finne en samling av flere veiledere og hjelpetiltak for bedrifter, idrett og andre.

Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars 2021

Den nye lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil åpne 3. mai.

Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter får inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

3. mai blir det åpnet for å søke på lønnsstøtteordningen. Veiledning vil bli tilgjengelig når forskriften er vedtatt. Både veiledning og søknadsskjema vil være på eget nettsted. Status og fremdrift blir fortløpende oppdatert på www.skatteetaten.no/tiltakspakker.

 

Er du i tvil om du kan ha åpent?

For bransjer, tjenester og organisasjoner som er i tvil om de kan holde åpent eller ha aktivitet, se:

COVID-19 forskrift på Lovdata

Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger

De som ikke er pålagt å stenge, kan holde åpent hvis de følger anbefalingene fra Helsedirektoratet og organiserer seg på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Slik gjennomfører du arrangementer

Det er innført begrenseninger på hvor mange som kan være tilstede på offentlige arrangementer,
både innendørs og utendørs.

Folkehelseinstituttet har en egen side for med råd og anbefalinger for gjennomføringen av arrangementer:

FHI - råd og anbefalinger for arrangementer

Noen stikkord som går igjen er:

 • Avstand
 • Risikovurdering
 • Hvem er tilstede, og kontaktinfo for eventuell smittesporing

Hva menes med arrangement?

Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.

Kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.

Andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Spørsmål og svar om arrangementer:

Spørsmål og svar om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger

 

Restriksjoner og smittevern i Narvik kirkelige fellesråds lokaler

På hjemmesidene til Narvik kirkelige fellesråd finner du informasjon om restriksjoner og smittevern i forbindelse med gravferd og antallsbegrensning i kirkebygg. Sidene oppdateres etterhvert som det blir gjort nye vurderinger:

Narvik kirkelige fellesråd

Støtteordninger

På Futurums hjemmesider finner du oppdatert informasjon om ulike nasjonale, regionale og lokale tiltak som er tilgjengelige for næringslivet. Futurum er Narvik kommunes næringsselskap. Sidene oppdateres kontinuerlig:

Hjelpetiltak - Futurum

På hjemmesidene til Narvikregionen Næringsforening (NRNF) finner du oppdatert informasjon om ulike kurs og webinarer som er aktuelle for næringslivet. Sidene oppdateres kontinuerlig:

Kurs og webinarer - NRNF

Regjeringen har en samlet oversikt over nasjonale tiltak for å håndtere korona-situasjonen. Siden oppdateres kontinuerlig:

Nasjonale tiltak

Trenger du hjelp?

Opplever du at det er vanskelig å finne frem i alle tiltakene som er igangsatt, lokalt, regionalt eller nasjonalt?

Futurum - Narvik kommunes næringsselskap, har et eget koronateam som tilbyr assistanse:

Klikk for stort bilde 

 

 

Futurum tilbyr assistanse til deg og din bedrift. Helt gratis! Du kan kontakte dem direkte, eller du kan kontakte sentralbordet:
Telefon 76 96 73 00 
E-post futurum@futurum.no

Mulighet for betalingsutsettelse for bevillingsgebyrer og tilsynsavgift

Beredskapsgruppen for næringslivet i Narvik kommune har bestemt at bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse for skjenke- eller salgsbevillingsgebyrer og tilsynsavgift for tobakkssalg.

Serverings- og utelivsbransjen er særlig hardt rammet av korona-situasjonen. Dette er altså ment for et tiltak for de som trenger det mest.

Her finner du søknadsskjema:

Søknad betalingsutsettelse

Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Narvik kommune oppfordrer de bedriftene som ikke virkelig må søke om utsettelse, om å avstå fra å søke om betalingsutsettelse.

Det kan søkes om inntil 3 måneders betalingsutsettelse utover betalingsfrist.

Maler og verktøy

Mal for smittevernveiledere

Folkehelseinstituttet har laget en mal som bransjer, tjenester og organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere eller bransjestandarder tilpasset sin aktivitet.

Utfylte smittevernveiledere kan sendes til koronakontor@narvik.kommune.no for kvalitetssikring av kommuneoverlegen.

Risikovurdering - verktøy for arbeidsgivere

For å hindre potensiell smitte er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.

Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Arbeidstilsynet har mer informasjon på sine sider

Tiltak i arbeidslivet - Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har også et eget verktøy:

Risikohjelpen

Smittevernkrav for frisører og kroppspleie - virksomheter med en-til-en kontakt

Helsedirektoratet har utviklet en veileder som beskriver hvordan virksomhetene skal etterleve kravene og forebygge smitte:

Veileder for frisører og kroppspleie

 

Risikovurdering - verktøy for arbeidsgivere

For å hindre potensiell smitte er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.

Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Arbeidstilsynet har mer informasjon på sine sider

Tiltak i arbeidslivet - Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har også et eget verktøy:

Risikohjelpen

 

Veileder for musikkøvelser

Norsk Musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser. 

I veilederen finnes informasjon om gjennomføring av musikkøvelser og plakat med enkel og lettfattelig informasjon.

Veilederen finner du her:Veileder for musikkøvelser

Plakaten finner du her:Plakat for gjennomføring av musikkøvelser

 

Veileder for smittevern i kollektivtransporten

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for smittevern i kollektivtransporten.

I veilederen finne informasjon om gjennomføring av smittevernstiltak i kollektivtransporten

Veilederen finner du her:Veileder for kollektivtransport

 

Veiledere

Veileder for musikkøvelser

Her finner du veilederen for musikkøvelser hos Norsk musikkråd

Veileder for musikkøvelser

Veileder for kollektivtransporten

Lenke til Helsedirektoratets veileder for kollektivtransporten finner du her: Veileder for kollektivtransporten

Stenging av enkelte virksomheter (servering, velvære, trening m.m.)

Informasjon fra Helsedirektoratet. For oppdatert informasjon se alltid til enhver tid gjeldende råd, anbefalinger og beslutninger fra nasjonale myndigheter:

Helsedirektoratet - beslutninger og anbefalinger

Følgende virksomheter skal fortsatt holde stengt:

 • treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud.

Krav til virksomheter hvor det serveres mat og/eller det skjenkes alkoholholdig drikke.

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. Serveringssteder hvor det ikke serveres mat kan fra 1. juni holde åpent (omfatter kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende). Følgende gjelder: Serveringssteder må sørge for at grunnleggende krav til smittevern ivaretas. Hvilket innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Korona-veiledere for skoler

I forbindelse med gjenåpningen av skolene er det utarbeidet egne smittevernveiledere, som gir råd og støtte i forbindelse med smitteverntiltak og gjenåpningen av skoler.

Veilederne oppdateres kontinuerlig. Vær obs på at råd og anbefalinger justeres fortløpende, etter hvert som situasjonen endrer seg. 

Barneskolen

Ungdomsskole og videregående

Veilederne har  tre overordnede føringer: Syke skal bli hjemme, det skal være god hygiene og redusert fysisk kontakt.

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har samlet en oversikt over flere av de vanligste spørsmålene og svarene:

Spørsmål og svar om smittevernveilederne for skolen

Informasjon til foreldre på flere språk

Utdanningsdirektoratet har veilederne og informasjonsmateriell tilgjengelig på 14 språk på udir.no:

Informasjon om barnehager og skoler på flere språk

Råd til helsepersonell

Folkehelseinstituttet har egne sider med informasjon for helsepersonell. For oppdatert informasjon anbefales alle som jobber med helse i Narvik kommune om å holde seg oppdatert via sin enhetsleder og til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra nasjonale myndigheter.

FHIs sider for helsepersonell

NB! Status for lovverk og anbefalinger om covid-19 kan endre seg raskt. Eldre nyhetssaker bør derfor ikke brukes som kilde til lovverk eller helsefaglige anbefalinger.

Det kan også gjelde informasjon på Narvik kommunes hjemmesider.

Informasjon til helsepersonell og andre profesjonelle aktører finner du på Helsedirektoratets koronaside. https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Informasjon til befolkningen finner du på Helsenorge. https://helsenorge.no/koronavirus

Smittevernkrav for frisører og kroppspleie

Informasjon fra Regjeringens sider:

Virksomheter som frisør vil kunne holde åpent fra 27. april. Ny forskriftsendring stiller krav til hvilke smitteverntiltak som må overholdes.

Ansatte og kunder skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Virksomhetene må sette i verk ulike smitteverntiltak. Det må blant annet være rutiner for rengjøring av lokaler, redusert kontakt mellom ansatte og mellom kunder, og god hånd hygiene. Ansatte skal bli hjemme eller forlate arbeidsplassen umiddelbart dersom de utvikler feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Virksomheten kan ikke ta imot kunder med disse symptomene eller som er i karantene eller isolasjon.    

Det er viktig at virksomhetene har oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid. Det er i tilfelle det er nødvendig med smitteoppsporing. Ved timebestilling skal kundene få informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke regler som gjelder. Alle ansatte må være kjent med smitteverntiltakene.

Helsedirektoratet har utviklet en veileder som beskriver hvordan virksomhetene skal etterleve kravene og forebygge smitte. Virksomhetene det gjelder er blant annet frisører, fotpleiere, hudpleiere, og tatoverer.

Les forskriften

Veileder for frisører og kroppspleie

Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt

Veilederen gir råd om hvordan helsevirksomheter som for eksempel fysioterapeuter og psykologer på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset.

Last ned veilederen her. (PDF, 332 kB)

Hvem gjelder veilederen for?

Veilederen er førende for innholdet i de grunnleggende kravene til smittevern som gjelder for virksomheter inkludert i § 16 i Covid-19-forskriften:
a) fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b) kiropraktorer
c) optikere
d) fotterapeuter
e) logopeder
f) psykologer
g) virksomheter som tilbyr alternativ behandling
h) andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp

Veilederen gjelder også for helsetjenesten for øvrig.

Informasjon og veiledere om Covid-19

Informasjon om Covid-19 finnes på Folkehelseinstituttets nettsider. Spørsmål og svar finnes også på HelseNorge.no. De helsetjenester som har primæroppgaver som omfatter undersøkelse for, behandling og pleie av pasienter med Covid-19, er omtalt i FHIs koronaveileder. Helsetjenester skal følge de smittevernråd som gis i koronaveileder. Se også Smittevern for helsepersonell i Helsedirektoratets veileder om Koronavirus - beslutninger og anbefalinger.

Formål med veilederen

I dette dokumentet gis det råd om hvordan virksomheter på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset (SARS-CoV-2). Selv om de anbefalte smitteverntiltakene gjennomføres, kan tilfeller av Covid-19 oppstå. De anbefalte tiltakene vil bidra til å begrense smittespredning.

Ansvar

Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å vurdere om behandlingen tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold. I tillegg til smitteverntiltakene som beskrives nedenfor, skal de krav og rutiner som normalt gjelder for virksomheten følges. Det vises også til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Felles minimums-regler til grunn for all idrett - Norges Idrettsforbund

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Les mer på Norges idrettsforbunds hjemmesider.

Under følger de fellesidrettslige anbefalingene fra Norges idrettsforbund, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
Fotballens koronavettregler

Norges Fotballforbund har utarbeidet spesifikke retningslinjer for fotballaktivitet, der hensikten er å hindre smitte

Retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Norges Fotballforbund har også utarbeidet tips til aktiviteter, øvelser og råd som du kan gjøre alene eller sammen med noen få.

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Her er noen av plakatene NFF har utarbeidet med fotballens koronavettregler:

Plakat 1

Plakat 2

Kultur- og idrettsarrangement forbys frem til 15. juni

Regjeringen har bestemt at kultur- og idrettsarrangmenter forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små.

Beslutningen viderefører regjeringens tiltak for å hindre videre smitte av koronaviruset. Blant annet skal folk holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem.

En avgjørelse om restriksjoner for resten av sommeren blir tatt etter en grundigere gjennomgang og status på koronasituasjonen i begynnelsen av mai.

- For å skape en viss forutsigbarhet for arrangørene vil regjeringen tidlig i mai signalisere hva slags helseråd som vil gjelde for sommeren 2020, sier kulturminister Abid Raja.

Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes er
forbudt. Dette følger av Covid-19-forskriften § 13 bokstav b.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og
organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes skal forstås.

Den du lese på Helsedirektoratets hjemmesider.

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes.

Forbudet innebærer at det som utgangspunkt ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet.

Dette må forstås ut fra et smittevernperspektiv.

Forbudet innebærer videre at lag og foreninger mv. ikke skal arrangere for eksempel kamper, stevner eller turneringer som samler mange, eller som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr eller garderober.

Forbudet gjelder både utendørs og innendørs aktiviteter.

Norges idrettsforbund og særforbundene vil lage anbefalinger og koronavettregler. Norges idrettsforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av koronavirus og har utarbeidet felles minimumsregler som skal ligge til grunn for alle idrettene.

I tillegg ber de særforbundene lage egne koronavettregler som tydeliggjør hvordan den enkelte idrett kan drives i samsvar med gjeldende regler og helsemyndighetenes råd.

Veileder for barnehager

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder som skal gi råd og støtte for hvordan barnehager og kan drifte forsvarlig i tiden fremover.

Veilederen kan leses i sin helhet på Utdanningsdirektoratets sider:

Veileder om smittevern i barnehager under COVID-19 utbruddet 2020

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men det jobbes på både nasjonalt nivå og lokalt nivå i Narvik kommune med å organisere den gradvise gjenåpningen.