Restriksjoner av besøkende til sykehjem

Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitte Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av høy alder og andre sykdommer ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av koronaviruset.
 

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Les mer informasjon om sykehjem og smittevern mot Koronaviruset på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Mer informasjon om koronaviruset.

Helsedirektoratet råder at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:

  • Personer som vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager. Områder med vedvarende smittespredning oppdateres fortløpende på Fhi sine nettsider.
  • Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19.
  • Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon. Symptomer med feber, sår hals og hoste er rapportert. COVID-19 kan hos en del gi helt milde symptomer slik at lett forkjølelse
    eller snue i seg selv uten andre tegn til sykdom bør føre til at besøk til institusjon utsettes.

Nærkontakt med en bekreftet smittet person defineres slik:

  • Bodd i samme husstand
  • Pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt
  • smittevernutstyr
  • Oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand, har sittet i nærheten (to seter eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly
  • Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19

Ytterligere informasjon om definisjonen av nærkontakt finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Den samme risikovurderingen vil kunne omfatte personer i bofellesskapene for
utviklingshemming, barneboligene og BPA-ordningene, slik at de overnevnte rådene også vil være gjeldene for besøkende til dem.