Alt om korona-situasjonen, koronavaksine og testing for covid-19

Reiseråd

På Folkehelseinstituttets sider finner du til enhver tids gjeldende regler og reiseråd:

Reiseråd - Folkehelseinstituttet

Regjeringens reiseråd for vinterferien

02.01.21 lansertes det digitale reiseregisteret, som skal erstatte den midlertidige, papirbaserte løsningen.

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere!

Informasjon på engelsk og andre språk:

www.entrynorway.no

Informasjon på norsk:

https://www.regjeringen.no/.../egenerklaringss.../id2791503/

- Regjeringen er bekymret for importsmitte, og spesielt for nye muterte virusvarianter. Derfor har regjeringen bestemt at alle som passerer grensen, også norske statsborgere, som hovedregel skal registrere seg. Formålet er å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre smitteoppsporing – og dermed begrense importsmitten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

- Innreiseregistering, den obligatoriske covid-19 testingen på grensen, krav om negativ test før innreise og karanteneplikt. Alt er en del av regjeringens tiltak for å redusere importsmitten i tiden som kommer, sier Mæland.

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige for å oppnå disse formålene. Dataene er lagret sikkert, og blir slettet etter 20 dager. 

Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen.

Det digitale reiseregisteret er tilgjengelig via regjeringen.no. 

Foreløpig er løsningen på engelsk og norsk, men flere språk vil komme til fortløpende. I en overgangsperiode vil det også være mulig å benytte den papirbaserte, midlertidige løsningen.

Det er etablert et callcenter for de som har spørsmål eller trenger bistand til registrering: +47 33 41 28 70.

Regjeringen fraråder unødvendig reiser innenlands.

FHI påpeker at reiser fra et område med mye smitte til et annet område med lite smitte, utgjør en risiko for spredning.

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i 10 dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte:

  • Redusere antall kontakter
  • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen
  • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene
  • Vær særlig oppmerksom på symptomer
  • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan ha vært utsatt for smitte

Nye karanteneregler gjeldende fra 28.12.2020:
Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst.

Kommuneoverlegen vurderer den nasjonale situasjonen fortløpende med fokus på det muterte viruset. I første omgang ber vi folk være veldig varsomme. Kommuneoverlegen anbefaler tilreisende fra smitteutsatte områder om å teste seg ved ankomst til Narvik. I perioden fra prøvetaking til testresultat foreligger, ber kommuneoverlegen om at tilreisende går i selvpålagt karantene til testsvar foreligger.
Gardermoen har også teststasjon man kan benytte om man reiser via denne flyplassen

For bestilling av test til de som kommer tilreisende: Ta kontakt med 769 69 090, 2 dager før du skal la deg teste. 

Regjeringen fraråder nå unødvendige reiser innenlands - Reiseråd gjeldende fra 14. november 2020

Informasjon til reisende og de som skal informere reisende om nye regler gjeldende fra 9. november

I Narvik kommune praktiserer vi at besøkende på sykehjem/bofellesskap må ha vært i Norge i 10 dager før de kan komme på besøk.

Husk at både smittesituasjonen, og restriksjoner kan endres raskt. 

Dersom du kommer til Norge fra:

  • et rødt område, må du i karantene

Unntak fra karanteneplikt etter strengt nødvendig vedlikehold på hytter i Sverige og Finland

Koronavirus og covid-19 på fly, skip, tog og buss

Folkehelseinstituttet får varsler om personer med påvist covid-19 som har reist med offentlig kommunikasjon. Folkehelseinstituttet vil fremover offentliggjøre informasjon om tid og sted for avganger der personer som er smittet med covid-19 har vært om bord. Informasjonen begrenses til reiser mellom ulike kommuner eller land. Som utgangspunkt inkluderer listene alle reiser som kan ikke handteres lokalt.

Basert på erfaring fra Norge og andre land, anses smitterisikoen som lav for andre passasjerer.

  • Alle som kommer til Norge fra "røde" land/områder må i innreisekarantene i 10 dager. 
  • På reiser med plassreservasjon blir passasjerer som har sittet i nærheten av en person med bekreftet smitte kontaktet direkte av lokale helsemyndigheter. Disse passasjerene blir informert om videre oppfølging i forbindelse med smittesporing
  • Alle andre som har vært om bord på de spesifikke reisene oppfordres til å være oppmerksomme på egen helse og ta kontakt med helsetjenesten dersom de får symptomer på luftveisinfeksjon. Så lenge man ikke har symptomer, er ikke karantene nødvendig. 

Listene publiseres på Folkehelseinstituttets hjemmesider:

FHIs oversikt over smitte

Kommuneoverlegen har følgende anbefalinger når det gjelder reiser til Narvik kommune

Regjeringen innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette gjelder personer som reiser inn til Norge. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

Personer som skal reise ut av Norge, må sjekke reglene for det landet de skal reise til, og planlegge testing utfra dette.
Gjør oppmerksom på at covid-19 forskriftens kapittel 3 inneholder særskilte regler for reise til Svalbard
Kapittel 3 om reise til Svalbard