Sjøfartsdirektoratet administrerer ordningen for utenlandske arbeidere som kan søke om unntak

Regjeringen anbefaler minst mulig reising til utlandet. Fra midnatt, natt til 1. april har de som venter på testsvar plikt til å vente på teststasjonen ved grensen til prøveresultatet foreligger. De som nekter vil kunne risikere bot.

Det blir ingen påskeferie for nordlendinger som har fritidsbolig i Sverige denne påsken. Kun de som reiser over for å utføre strengt nødvendig vedlikehold på fritidseiendom eller campingvogn, kan dra dit på dagstur.

Regjeringen har vedtatt å iverksette en dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft.

Regjeringens nasjonale tiltak, gjeldende fra 25.mars 2021 inneholder også et avsnitt om påskeferien.

Personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet må på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge.

Kommuneoverlegen har følgende anbefalinger når det gjelder reiser til Narvik kommune:

Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte.

Utsatte områder forandrer seg fra dag til dag. Følg med i den kommunen du kommer fra og følg rådene om testing og selvpålagt karantene til testsvar foreligger

Regjeringen innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020.
For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang for innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette gjelder personer som reiser inn til Norge. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

Personer som skal reise ut av Norge, må sjekke reglene for det landet de skal reise til, og planlegge testing utfra dette.
Gjør oppmerksom på at covid-19 forskriftens kapittel 3 inneholder særskilte regler for reise til Svalbard
Kapittel 3 om reise til Svalbard

Registrere deg i koronavaksinekø ?