Råd til helsepersonell

Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitteDet viktigste for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden.

Ikke møt folk om du ikke må.

Ikke reis noen steder om du ikke må.

Helsedirektoratet har en oppdatert temaside for helsepersonell.

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjonen om koronaviruset  (coronavirus COVID-19se: Folkehelseinstituttets nettside

Last ned: Hygieneplakat

På hjemmesidene HelseNorge finner du en oversikt over de mest spurte spørsmålene om koronavirus.

Råd til helsepesonell

Vi trenger mer smittevernutstyr!

Forbruksmateriell for smittevern er akkurat nå mangelvare i Narvik, Norge og resten av verden.

Kan du bidra?

Fortsatt forbereder både Narvik kommune og hele Narvik seg på eventuelle tilfeller av koronavirus. 

I den spesielle situasjonen vi nå er i er smittevernutstyr til medisinsk personell en kritisk faktor.

Narvik kommune har allerede både kjøpt og samlet inn en stor mengde smittevernutstyr, men behovet er stort.

Nå stiller Norsk Folkehjelp Ofoten opp for å oppsøke og samle inn donasjoner av utstyr fra både privatpersoner og bedrifter.

- Vi har ressursene, vi har mannskap, og vi kommer til å lete høyt og lavt etter egnet utstyr, sier Trond Thoresen i Norsk Folkehjelp Ofoten.

Klikk for stort bildeNorsk Folkehjelp og Heidi E. Holtet. 

Alle hverdager vil det være mulighet for å levere inn utstyr i Norsk Folkehjelps lokaler på Parkhalltaket i sentrum av Narvik, mellom klokken 11.00 og 13.00.

- Vi kan også komme og hente utstyret, sier Trond Thoresen.

Norsk Folkehjelp Ofoten har også en egen Facebook-gruppe hvor man kan melde fra hvis man har egnet utstyr - https://www.facebook.com/groups/884249582018429/

Norsk Folkehjelp Ofoten kan også kontaktes på telefon 93 82 24 33.

Lege Heidi E. Holtet har ansvaret for faglig gjennomgang av utstyret. Det som kan benyttes vil fordeles alt etter hvor behovet er størst. Holtet vil også bidra til at utstyret lagres forsvarslig.
Vi trenger mer av alt, for å være best mulig forberedt til den spesielle situasjonen vi som samfunn nå er i. Dette er en nasjonal dugnad, og vi er veldig takknemlige for at Norsk Folkehjelp stiller opp for å samle inn smittevernutstyr, sier Heidi E. Holtet.

Det foregår nå tre parallelle løp for å skaffe mer smittevernutstyr:
Nasjonal anskaffelse via Fylkesmannen
Ulike leverandører 
Donasjoner og innsamling

Leverandører bes kontakte Narvik kommunes innkjøpsavdeling ved Kjetil Sønvinsen:
kjetil.sonvisen@narvik.kommune.no
Telefon 414 10 930

Her finner du oppdatert informasjon om korona-situasjonen. https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsehjelp/informasjon-om-koronaviruset/

Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med aktører som har følgende utstyr:
Åndedrettsvern FFP2 og FFP3
Munnbind kirurgisk klasse II eller IIR
Frakk med lange ermer
Hansker
Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 

Tannhelsetjenesten - informasjon til sykehjem og institusjoner

Som tiltak for å hindre spredning av coronaviruset har Den offentlige tannhelsetjenesten valgt å stanse all ordinær tannbehandling fra 13. Mars til 15. April. Dette innebærer også at screening av brukere i sykehjem/institusjon stoppes inntil annen beskjed blir gitt.
Akuttberedskap opprettholdes på tannklinikkene. Vi oppfordrer til å kontakte
tannhelsetjenesten pr. telefon ved behov. Ikke møt opp personlig på klinikken.

I denne situasjonen vi befinner oss i nå er det utrolig viktig at vi alle bidrar til en felles dugnad for å unngå belastning av helsetjenestene. Den offentlige tannhelsetjenesten vil med dette skrivet påpeke viktigheten av forebyggende tiltak for å unngå akutte smerter fra tenner og munnhule blant våre pasientgrupper. Kropp og tenner henger sammen, og infeksjoner i munnhulen kan spres til andre deler av kroppen.

For å få til dette oppfordrer Den offentlige tannhelsetjenesten til å gjennomføre enkle tiltak for ivaretakelse av tannhelsen;

 1. Puss tenner morgen og kveld med fluortannkrem. Bruk tanntråd/tannstikke/ mellomromsbørste for rengjøring mellom tennene. Det er viktig at helsepersonell i sykehjem/institusjon setter av tid til å bistå brukere som trenger hjelp til tannstell.
 2. Ha gode kostholdsvaner der tennene får hvile mellom hvert måltid.
 3. Unngå mye sukker til hverdags.
 4. Drikk vann mellom måltidene.
Tannhelse - informasjon til kontaktpersoner innenfor miljøtjenesten

Som tiltak for å hindre spredning av coronaviruset har Den offentlige tannhelsetjenesten i
Nordland valgt å stanse all ordinær tannbehandling fra 13. Mars til 15. April.

Akuttberedskap opprettholdes på tannklinikkene og det oppfordres til å kontakte tannhelsetjenesten pr. telefon ved behov. Ikke møt opp personlig på klinikken.

I denne situasjonen vi befinner oss i nå er det utrolig viktig at vi alle bidrar til en felles dugnad for å unngå belastning av helsetjenestene. Den offentlige tannhelsetjenesten vil med dette skrivet påpeke viktigheten av forebyggende tiltak for å unngå akutte smerter fra tenner og
munnhule blant våre pasientgrupper. Kropp og tenner henger sammen, og infeksjoner i
munnhulen kan spres til andre deler av kroppen. For å få til dette oppfordrer Den offentlige tannhelsetjenesten til å gjennomføre enkle tiltak for ivaretakelse av tannhelsen;

 1. Puss tenner morgen og kveld med fluortannkrem. Bruk tanntråd/tannstikke/ mellomromsbørste for rengjøring mellom tennene. Det er viktig at helsepersonell i miljøtjenesten setter av tid til å bistå brukere som trenger hjelp til tannstell.
 2. Ha gode kostholdsvaner der tennene får hvile mellom hvert måltid.
 3. Unngå mye sukker til hverdags.
 4. Drikk vann mellom måltidene.
Om dispensasjoner fra karanteneregler for helsepersonell - angående saker i media

Vi har full forståelse for at noen er bekymret etter siste dagers oppslag i media.

De som er på sykehjem er sårbare i denne svært spesielle situasjonen.

Alle som jobber på våre helseinstitusjoner skal være friske. Narvik kommune har opprettet rutiner for å teste helsepersonell, samt at alle helseinstitusjoner har ekstra stort fokus på smittevern i denne tiden.

Når noen er syk selv med det man tror kan være forkjølelse, så skal de ikke tilbake på jobb før de er frisk. 

Det ble tidligere i mars gitt dispensasjon fra karantenebestemmelsene for et svært begrenset antall personer som jobber med helse i Narvik kommune. 

De som er innvilget dispensasjon har vært i karantene, men ikke i to fulle uker. 

Hver enkelt dispensasjon har vært gjennom en vurdering av kommuneoverlegen i Narvik kommune, som har gjort en individuell vurdering for hvert tilfelle. Vurderingen er basert på blant annet reisemønster før ankomst til Narvik kommune.

Det betyr også at ikke alle har fått innvilget dispensasjon, men har vært gjennom en full karanteperiode på 14 dager.

De aktuelle dispensasjonene ble innvilget tidligere i mars og var i tråd med daværende nasjonale retningslinjer og lover. 


Det arbeides nå godt ved alle sykehjem, bofellesskap og hjemmebaserte tjenester med opplæring/repetisjon på smittevernrutiner. I tillegg til endret arbeidsform og andre tiltak som for eksempel besøksforbud. Dette både for å forebygge smitte, men også for å være forberedt når vi får pasienter med smitte. 
 

Hvordan finner helsepersonell informasjon om Covid-19? Publisert 14.03.20

Helsepersonell finner informasjon på folkehelseinstituttet nettsider. Tekstene her har et innslag av fagterminologi og vil være vanskelig å tolke/forstå for allmennheten. 

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider her

Hva er hjemmekarantene? Oppdatert 17.03.20

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd.

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Folkehelseinstituttet har utdypende informasjon på sine hjemmesider.

Utdypende informasjon om hjemmekarantene på Helsenorge.no

Beskrivelse for helsepersonell av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Når du er i hjemmekarantene skal du også holde deg mest mulig hjemme. Du skal ikke gå på skole eller jobb, kun hjemmekontor.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, må du holde deg hjemme og unngå kontakt med andre så mye som mulig.

Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

Hvem testes for korona i Narvik? Oppdatert 20/3

I Narvik gjelder de samme kriteriene for testing for koronavirus som i resten av Norge.

Smitteverntiltakene i Norge og resten av verden handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

WHO anbefaler at alle med luftveissymptomer testes. Norge er blant de landene som tester flest i forhold til innbyggertall. Blant de som er testet i Norge til nå, har 95 prosent fått negativt prøvesvar.

For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes. Videre presiseres det nå at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de testes. Gruppen av sårbare personer er også bedre definert.

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

 • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
 • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

Det gjøres unntak og lokale tilpasninger.

Forkjølet?

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid- 19.

– Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Se også kapittel i koronaveilederen: Testing og diagnostikk

Kan helsepersonell reise?

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling: Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.

Hvorfor forbyr man helsepersonell å reise?
Dette gjøres for å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester i den situasjonen vi er i nå.

Hvor lenge varer forbudet?
Vedtaket gjelder fra 12. mars og foreløpig ut april 2020.

Les mer om reiseråd på Helsenorges hjemmesider.

Lanserer Skype-tilbud til engstelige barn og unge

Psykolog Line Iren Kaspersen er ansvarlig for det nye tilbudet i regi av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. 

Interesserte kan ta direkte kontakt på telefon 77 75 57 01 alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. Deretter blir det satt opp et tidspunkt hos en fagperson, og man kan velge mellom telefon- eller Skype-samtale.

COVID-19 har endret hverdagen til mange i Norge. Barn og unge er hjemme fra skolen og mange voksne har hjemmekontor. Noen familier er satt i karantene. I media rapporteres det om mange konsekvenser av pandemien.

For barn og unge kan dette være skremmende, og de voksne kan bli usikre på hvordan de best kan snakke med barna.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr derfor, sammen med Habilitering for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge, barn og unge under 18 år - samt foreldre - veiledning og rådgivning via Skype og telefon.

Tilbudet gjelder personer bosatt mellom Ofoten i sør og Nordreisa i nord, samt på Svalbard, der UNN har sitt ansvarsområde for barne- og ungdomspsykiatri.

- Vi registrerer at den nye situasjonen har endret hverdagen for mange, og ønsker derfor å utnytte våre ressurser nå som det meste av annen aktivitet hos oss er stoppet opp. Våre ansatte kan ikke svare på spørsmål om koronaviruset, men kan veilede de som har behov for å råd om hvordan de skal håndtere den nye hverdagen, sier avdelingsleder ved BUPA Børge Mathiassen.