Oppvekst - slik er hverdagen i skoler og barnehager

Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto av skolevei Kommunalområdet for oppvekst i Narvik kommune har tett samarbeid med koronakontoret og smittevernlegen i Narvik, Statsforvalteren i Nordland og nasjonale myndigheter.

Ansatte i både skoler og barnehager har fått opplæring i smittevern og hygienetiltak, og alle skoler og barnehager har laget beredskapsplaner.

Narvik kommune følger de råd, anbefalinger og pålegg som gis i de nasjonale smittevernveilederne for skoler og barnehager:

Veileder

Utdanningsdirektoratet har også egne sider med informasjon til foresatte:

Informasjon til foresatte med barn i skole

Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. 

Smittevernmyndighetene lokalt og/eller nasjonalt avgjør hvilket nivå tiltakene skal legges på.

Det er viktig å være bevisst på at ingen kan lastes dersom smitte oppstår i barnehager eller skoler. Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet kan sykdom oppstå. Det er ikke mulig å forhindre alle nye tilfeller.

Det betyr at det kan komme smitte inn i barnehager, skoler eller andre arbeidsplasser. Samtidig er det innført tiltak i skoler og barnehager, som skal begrense eventuell smittespredning blant barn og ansatte.

Beredskap - trafikklysmodellen

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Grønt nivå kjennetegnes ved av skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av klasser.

På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Foresatte holdes løpende orientert direkte via Visma Flyt Skole. Foresatte i barnehager holdes orientert via e-post.

Les mer om trafikklysmodellen på Utdanningsdirektoratets sider:

Trafikklysmodellen

Plakater trafikklysmodellen

 

Tilvenning i barnehagen blir litt annerledes i år

Så lenge barnehagene er i beredskap (gult eller rødt nivå), vil tilvenningen av nye barn som skal starte, være noe annerledes enn normalt. Barnehagen er delt inn i kohorter (faste grupper av barn og voksne), og du som forelder skal primært forholde deg til kohorten barnet ditt skal være i.

Du kan være inne sammen med barnet og kohorten barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig. Du og barnet ditt kan få bli kjent med resten av barnehagen, men helst når de andre barna er ute.
 

Smitteforebyggende tiltak

Formålet med tiltakene er å begrense smitte av koronavirus. I prioritert rekkefølge er de tre grunnpilarene for å bremse smittespredning:

  • Syke personer må holde seg hjemme
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer

Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. 

Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Har du spørsmål?


Vi har forståelse for at foresatte kan ha mange spørsmål i den situasjonen vi er. Den enkelte skolen og barnehagen kan svare på de fleste spørsmål du har, og vi anbefaler at du kontakter din skole med eventuelle spørsmål eller bekymringer.

Oversikt skoler

Forsterket renhold

Det er laget planer for forsterket renhold av skolebygg og barnehager i Narvik kommune. Det er en del av beredskapsplanene for både skoler og barnehager i korona-situasjonen.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.