Narvik kommune pålegger Stiftelsen Vinterfestuka å avlyse årets festival

 

Begrunnelsen er utviklingen av koronasmitten den siste tiden, videre at Verdens Helseorganisasjon i dag har erklært koronavirus en pandemi.

Vinterfestuka samlet sett er en stor og kompleks festival der mange mennesker møtes på flere arenaer.

Kommuneoverlegen velger derfor å se Vinterfestuka som ett arrangement. Etter en helhetsvurdering av smitterisikoen avlyses årets Vinterfestuke.

Folkehelseinstituttet er også konsultert i forkant av denne avgjørelsen.

- Vi som kommune og myndighet har ansvar for folks liv og helse. Slik situasjonen har blitt nå hadde vi i realiteten ingen andre alternativer enn å avlyse, sier ordfører Rune Edvardsen.


Med vennlig hilsen

Narvik kommune
Lars Skjønnås

Rådmann