Koronavaksine

HER REGISTRERER DU DEG FOR KORONAVAKSINE kun 16 år og eldre

Influensavaksine

Etter at du har registrert deg for vaksine må du sende en e-post til vaksine@narvik.kommune.no så vil vi kontakte deg!

Mer informasjon for aldersgruppen 12-15 år finner du lengre ned på siden.

Får du ikke til å registrere deg?

Får du ikke til å registrere deg, eller ikke har noen som kan hjelpe deg, kan du sende en e-post eller få hjelp over telefon. Er du i tvil om du er registrert kan du gjerne registrere deg digitalt flere ganger!

Får du ikke til å registrere deg?

Dersom du ikke har bank-ID kan du sende epost til vaksine@narvik.kommune.no eller ringe vår telefon på 76 91 34 10 for å få hjelp til å registrere deg.

Det kan bli lang ventetid på telefonen, det enkleste er derfor å sende epost.

Telefonen er betjent hverdager mellom kl. 10.00 – kl. 14.00, utenom onsdager og torsdager.

Vær oppmerksom på at vi ikke svarer ut spørsmål på e-post eller telefon om når det er din tur å få vaksine. Telefon er kun for de som trenger hjelp til å registrere seg. Er du i tvil om du er registrert? Registrer deg så mange ganger du ønsker - det er kun den siste gangen som teller! Din plass i køen forandrer seg ikke - vi vaksinerer etter de nasjonale anbefalingene.

 

Koronavaksine - Spørsmål, svar og mer informasjon:

Tredje vaksinedose - oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere

Det tilbys en tredje vaksinedose til utvalgte grupper. Narvik kommune følger Folkehelseinstituttets nasjonale føringer, og tilbyr en tredje vaksinedose til følgende grupper:

Oppfriskningsdose - FHI.no

Programmet for oppfriskningsdose starter først etter at kommunene er ferdig med influensvaksinering. For Narviks del betyr det rundt midten av november 2021.

12-15 år

Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefaler. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose.

Dette tilbudet gjelder fra fylte 12 år til 15 år. Alle som er født i 2004 og 2005 faller inn under aldersgruppen 16-17 år.

Foresatte har selv ansvar for å melde inn sine barn til vaksinering, og oppfordres til å følge med sine barn.

 • Alle foresatte må selv melde sine barn til vaksinering (se registrering under)
 • Vaksineringen vil foregå i form av drop-in på ettermiddagstid.
 • Tidspunkt avtales på digital registrering.

Alle foresatte med barn i skolen vil få informasjon direkte fra Narvik kommune.

Lenken til registrering for barn - 12-15

NB: Det er viktig at de i denne aldersgruppen ikke får andre vaksiner en uke før og en uke etter de har mottatt koronavaksinen.

Foreldre/verger må fylle ut samtykkeskjema for at barn i denne aldersgruppen skal kunne vaksineres. Digitalt samtykkeskjema er en del av registreringen.

Samtykke

For at denne aldersgruppen skal kunne få koronavaksinen, må begge foreldre/verger gi samtykke. Dette kan gis på følgende måter:

 • Digitalt samtykkeskjema som en del av registrering for vaksine (krever BankID - foretrukket metode):

Lenke digital registrering 12-15 år

 • Print ut og signer samtykkeskjema. Dette må barnet ta med til vaksinetimen.
 • Begge foreldre/verger møter opp sammen med barnet på vaksinetimen. Husk legitimasjon.
 • En forelder/verge møter opp sammen med barnet på vaksinetimen og har med signert samtykkeskjema fra den andre foresatte. Eventuelt at den andre foresatte har fylt ut elektronisk samtykkeskjema.

Informasjon på engelsk

Information in english

16-17 år

Hvis noen 16-17 åringer gikk glipp av drop-in for sin aldersgruppe kan dere ta kontakt med oss på vaksine@narvik.kommune.no så ordner vi ny tid.

Alle 16-17 åringer som ønsker å ta vaksinen oppfordres til å registrere seg digitalt, men det er også mulig å ta vaksinen uten å ha registrert seg i forkant.

Vaksineringen for 16-17 åringer gjelder for hele årskull 2004 og 2005. For de som ikke er fylt 16 år kreves det samtykkeskjema fra begge foresatte:

Samtykkeskjema

Jeg har fått dose 1 i Narvik, men skal ha dose 2 et annet sted. Hva gjør jeg?

Alle som ikke skal ha sin dose 2 i Narvik ber vi om å avbestille sin time, slik at andre kan få deres vaksine. De må selv kontakte vaksinasjonskontoret i kommunen de flytter til.

Dette gjelder også studenter. De fleste studiesteder i Norge har informasjon til sine studenter om hvordan de kan få 2. dose der.

Jeg har fått dose 1 et annet sted. Kan jeg få dose 2 i Narvik?

Alle som kommer til Narvik og skal ha dose 2 kan ta kontakt med oss på e-post. 

Du må opplyse om følgende:

 • dato for når du fikk dose 1
 • hvor fikk du første dose?
 • Husk å registrere deg digitalt for vaksine

Send dette på e-post til vaksine@narvik.kommune.no

Jeg er student i Narvik kommune, og har bostedsadresse i en annen kommune. Kan jeg få vaksine i Narvik?

Studenter i Narvik kommune som er folkeregistrert i en annen kommune, vil kunne ta koronavaksine her dersom de ønsker det. Dette gjelder også de som bare trenger dose 2 her.

Det som må gjøres da er:

Alle over 18 år som ønsker koronavaksine, må registrere seg i vaksinasjonskø. Her registrerer du deg for koronavaksine.

Etter at du har registrert deg blir du satt i vaksinasjonskø. Send så mail til vaksine@narvik.kommune.no så vil vi hjelpe studenter med å avtale tid for vaksine. 

Husk å melde fra til din hjemkommune hvis du velger å ta vaksinen i Narvik

Det er viktig at studenter takker nei til tilbud om vaksinering i sin folkeregistrerte kommune dersom de ikke kommer til å ta den der.

Jeg har ikke fått tilbud om vaksine - men tilhører en tidligere gruppe!

Tilhører du en tidligere gruppe og har ikke fått tilbud om vaksine? Alle fra gruppe 9 og tidligere kan sende oss en e-post på vaksine@narvik.kommune.no så vil du få tilbud om vaksine! Husk på at du må være registrert for å få tilbud om vaksine.

Alle som bor i Ballangen og Kjøpsvik og tilhører en tidligere gruppe kan også kontakte helsestasjonen på telefon 769 29236 for å avtale time for vaksinering.

Du kan sende e-post uansett hvor du bor i kommunen.

 

Jeg har mottatt SMS om å bestille time til vaksinering, og ingen av de aktuelle datoene passer. Hva gjør jeg?

Har du mottatt SMS om at du kan bestille time til vaksinering og den aktuelle datoen ikke passer, trenger du ikke kontakte kommunen. Det er bare å ikke gjennomføre timebestillingen, så vil du få ny SMS senere med tilbud om å bestille ny time.

Det samme gjelder de som er redd for å bli innkalt når de har ferie, de trenger ikke gjøre noe. De vil få ny melding og ny mulighet.

Hva skjer etter at jeg har registrert meg?

Etter at du har registrert deg for vaksine må du sende e-post til vaksine@narvik.kommune.no - eller ta kontakt på telefon.

Hva skjer når jeg har fått time?

Vi ber deg møte presis til vaksinasjonstimen slik at ingen vaksinedoser går til spille. 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom. 

Flere vil bli vaksinert i samme rom og vi ber deg ha vaksinevennlige klær som for eksempel t-skjorte eller kortermet bluse. Vaksinen settes i armen. 

Vaksinering skjer i Stetindhallen i Kjøpsvik, i flerbrukshallen i Ballangen og alle som bor nord for Ballangen skal vaksineres i den tidligere ungdomsskolen på Framnes i Narvik. 

Når får jeg koronavaksine?

Vi følger nasjonale myndigheters prioriteringer. Når akkurat du kan få vaksine kan vi ikke si med sikkerhet, for vi vet heller ikke hvor mange vaksiner vi får på gitte datoer.

For å oppsummere - først prioriteres risikogrupper og utvalgt helsepersonell. Det er fastlegene som organiserer oversikten over risikogrupper.

Prioriteringsrekkefølge - FHI

På vår tidslinje ser du en oversikt over hvor langt vi har kommet med vaksineringen i Narvik kommune, og rekkefølgen for hvem som får tilbud om vaksine. Merk at fremtidige datoer ikke er satt.

Tidslinje koronavaksine

Hva er min plass i køen?

Vaksinekøen kommer ikke an på når du registrerte deg for vaksine - vi følger de nasjonale prioriteringene for hvem som får vaksine når.

Her kan du lese mer om de nasjoinale prioriteringene:

Prioriteringsrekkefølgen - FHI

Tidslinje vaksinering Narvik

Hvordan får jeg time til vaksinering?

Du kan registrere deg på Narvik kommune sin registreringsapp!

Digital registrering for vaksinering

Etter at du har registrert deg blir du satt i vaksinasjonskø. Når det blir din tur får du en SMS om at du kan bestille time. Det er viktig at du bestiller time så raskt som mulig når du blir kontaktet - vaksinene er ferskvare!

Vi kan ikke si nøyaktig når du vil få vaksine - vi vaksinerer etter de nasjonale anbefalingene.

Jeg ønsker å ta en vaksine som ikke er inkludert i vaksinasjonsprogrammet. Hvordan gjør jeg det?

Janssen-vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Men - de som ønsker det, kan bli vurdert av lege om de kan få den. Henvendelser om vaksiner utenom koronavaksinasjonsprogrammet går ikke via kommunen, men må tas direkte med din fastlege.

Les mer informasjon på Helsenorge.no:

Janssen-vaksinen - Helsenorge.no

Er jeg registrert i Helseboka?

Vi har ikke anledning til å sjekke om du er registrert for vaksinering, men er du usikker så er det bare å registrer deg på nytt! Det påvirker ikke din plass i køen for vaksinering, da tilbud om vaksinering skjer etter Folkehelseinstituttets nasjonale retningslinjer, ikke når du har registrert deg.

Du finner lenke for registrering her:

Registrer deg for koronavaksine

 

Kan jeg ringe og snakke med en person?

Dersom du ikke har bank-ID kan du sende epost til vaksine@narvik.kommune.no eller ringe vår telefon på 76 91 34 10 for å få hjelp til å registrere deg.

Det kan bli lang ventetid på telefonen, det enkleste er derfor å sende epost.

Telefonen er betjent hverdager mellom kl. 10.00 – kl. 14.00.

Vær oppmerksom på at vi ikke svarer ut spørsmål på e-post eller telefon om når det er din tur å få vaksine. Telefon er kun for de som trenger hjelp til å registrere seg. Er du i tvil om du er registrert? Registrer deg så mange ganger du ønsker - det er kun den siste gangen som teller! Din plass i køen forandrer seg ikke - vi vaksinerer etter de nasjonale anbefalingene.

Hvor kan jeg få vaksine?

Lokalene vi benytter for vaksinering er som følgende. Merk at det er ikke anledning for drop-in - du  må registrere deg digitalt, og bekrefte time når vi kontakter deg på SMS.

 • Gamle Framnes Ungdomsskole i Narvik
 • Ballangen Flerbrukshall 
 • Stetindhallen i Kjøpsvik
   
Hva koster vaksinen?

Vaksinen er gratis.

Er det frivillig å ta koronavaksine?

Alle vaksiner i Norge er frivillig, også vaksinen mot Covid-19.

Jeg har fastlege i en annen kommune enn der jeg bor, hvor og hvordan får jeg vaksine?

Du kan få vaksine i kommunen du bor i. Også de som oppholder seg midlertidig kan få vaksinen i kommunen de oppholder seg i.

Etter at du har registrert deg blir du satt i vaksinasjonskø. Når det blir din tur får du en SMS om at du kan bestille time. Det er viktig at du bestiller time så raskt som mulig når du blir kontaktet - vaksinene er ferskvare!

Vi kan ikke si nøyaktig når du vil få vaksine - vi vaksinerer etter de nasjonale anbefalingene.

Hvor grundig er vaksinen testet?

Alle vaksiner som er godkjent har vært grundig testet ut. For mer informasjon anbefaler vi Folkehelseinstituttets sider, eller Helsenorge.no

Koronavaksine - Helsenorge.no
 

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.

På Helsenorge.nos sider kan du lese mer om både vaksinene og bivirkninger:

Koronavaksine - Helsenorge.no

Kan jeg ta vaksine hvis jeg ammer?

Vaksinens effekt hos ammende er ikke undersøkt, men det er ikke sannsynlig at vaksinering av mor innebærer risiko for barnet som ammes.

Ammende kan vaksineres og trenger ikke å avbryte ammingen etter vaksinering.

For mer utfyllende og grundig informasjon anbefaler vi Helsenorge.nos sider:

Koronavaksine - Helsenorge.no
 

Skal gravide ta vaksinen?

Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege.

Hvis jeg har underliggende sykdommer - kan jeg likevel ta vaksinen?

Du kan vaksineres så lenge du ikke har symptomer på korona eller at legen har frarådet vaksinering av medisinske årsaker.

Kan jeg bli vaksinert hos fastlegen?

Det planlegges at de aller fleste skal vaksineres på etablerte vaksinestasjoner.

Kan jeg få vaksine av hjemmesykepleien?

Ja, hvis du av medisinske årsaker ikke kommer deg til vaksinasjonsstedet.

Tilbyr kommunen transport til og fra vaksinasjonssted?

Nei, du må komme deg til nærmeste vaksinasjonssted på egenhånd. Du kan få vaksine av hjemmesykepleien, hvis du av medisinske årsaker ikke kommer deg til vaksinasjonsstedet.

Hvor lang tid tar det å bli vaksinert?

Du skal først registreres, så får du vaksine og så må du vente i 20 minutter. Hele prosessen tar til sammen 30-40 minutter. 

Jeg får ikke til å registrere meg!

Dersom du ikke har bank-ID kan du sende epost til vaksine@narvik.kommune.no eller ringe vår telefon på 76 91 34 10 for å få hjelp til å registrere deg.

Det kan bli lang ventetid på telefonen, det enkleste er derfor å sende epost.

Telefonen er betjent hverdager mellom kl. 10.00 – kl. 14.00.

Vær oppmerksom på at vi ikke svarer ut spørsmål på e-post eller telefon om når det er din tur å få vaksine. Telefon er kun for de som trenger hjelp til å registrere seg. Er du i tvil om du er registrert? Registrer deg så mange ganger du ønsker - det er kun den siste gangen som teller! Din plass i køen forandrer seg ikke - vi vaksinerer etter de nasjonale anbefalingene.

Jeg har ikke telefon som kan motta SMS

Dersom du ikke har bank-ID kan du sende epost til vaksine@narvik.kommune.no eller ringe vår telefon på 76 91 34 10 for å få hjelp til å registrere deg.

Det kan bli lang ventetid på telefonen, det enkleste er derfor å sende epost.

Telefonen er betjent hverdager mellom kl. 10.00 – kl. 14.00.

Vær oppmerksom på at vi ikke svarer ut spørsmål på e-post eller telefon om når det er din tur å få vaksine. Telefon er kun for de som trenger hjelp til å registrere seg. Er du i tvil om du er registrert? Registrer deg så mange ganger du ønsker - det er kun den siste gangen som teller! Din plass i køen forandrer seg ikke - vi vaksinerer etter de nasjonale anbefalingene.

Kan jeg få bevis på at jeg er vaksinert med tanke på reise og forsikringer?

Ja, du vil kunne få vaksinasjonskort.

Du kan også gå inn på helsenorge.no, der vil alle dine vaksinasjoner ligge.
 

Jeg bor i Narvik men har fastlege i en annen kommune. Hva og hvordan?

Du vil få tilbud om vaksine i Narvik kommune.  Du må være registrert digitalt.
 

Har du ikke fått din første vaksinedose ennå? Da har du sjansen nå! Vi har ledige timer både på onsdag og torsdag denne uken.