Oppklarende informasjon om 1 meter kontra 2 meter i forskriften for påske

Klikk for stort bildeDa er forskriftsendringen for tiltakene vi alle skal følge nå inn i påsken publisert, og vi ser at pressekonferansen fra regjeringen kan ha skapt noen misforståelser i forhold til hva den endelige forskriften sier. Forskriften er selve lovteksten, og utdyper i detalj hva tiltakene innebærer.

De nye tiltakene og reglene som ble vedtatt gjelder fra 25. mars. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, og skal vurderes innen 12. april.

Noen av de nye anbefalingene er:

Der du kan, hold 2 meter avstand til andre enn dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene. 

Forskriften sier:

For virksomheter hvor 1 meter er forskriftsfestet i covid-19-forskriften, vil kravet om 1 meters avstand fortsatt gjelde. Det gjelder for eksempel butikker, serveringssteder og frisører. Det betyr også at det fortsatt vil stå 1 meters avstand i veiledere og bransjestandarder.

Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. I helsetjenesten og skoler og barnehager gjelder egne råd.

De nye nasjonale tiltakene

Reviderte covid-19 forskrift