Regjeringen anbefaler minst mulig reising til utlandet. Fra midnatt, natt til 1. april har de som venter på testsvar plikt til å vente på teststasjonen ved grensen til prøveresultatet foreligger. De som nekter vil kunne risikere bot.

Personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet må på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge.

For å begrense risikoen for importsmitte, har regjeringen strammet ytterligere inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet får kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

Her finner du Regjeringens informasjon om og retningslinjer for karantenehotell

Det er innført strenge regler for innreise til Norge. Det gjelder blant annet strengere regler og mer kontroll ved bruk av karantenehotell.  Les mer om reglene her.

Kontaktperson for karantenehotell i Narvik er Gaute Skoglund.
Mobil: 918 15 251
Epost: gaute.skoglund@narvik.kommune.no

Arbeidsgiver som stiller innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeidere må få godkjent boligene av Arbeidstilsynet på forhånd.