Karantenehotell

Her finner du Regjeringens informasjon om og retningslinjer for karantenehotell

Revidert rundskriv om karantenehotell - regjeringen.no

Informasjon om endring i covid-19 forskrift ang karantenehotell fra 13.12.2020

Kontaktperson for karantenehotell i Narvik er Gaute Skoglund.
Mobil: 918 15 251
Epost: gaute.skoglund@narvik.kommune.no

Narvik er en av tre kommuner i Nordland som er utpekt av Fylkesmannen til å tilby karantenehotell for reisende inn til Norge. Det betyr at reisende som kommer over riksgrensen eller via Evenes lufthavn skal oppholde seg på karantenehotell i Narvik. 

Retningslinjen er som følger:
Det er krav om at personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Dette gjelder også for norske statsborgere. Gjør oppmerksom på at forskriften er revidert 13.12.2020, se info lenger ned. Her kan du finne Spørsmål og svar om innreise til Norge

Her er de viktigste endringene for deg som kommer til Norge, gjeldende fra 13.12.2020:

  • De som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig av om boligen er eid eller leid. 
  • Andre personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, kan også oppholde seg på et annet sted enn karantenehotell hvis det kan dokumenteres at de har et egnet oppholdssted
  • Den reisende skal fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene, fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon. Her finner du Egenerklæringsskjema for personer som skal i innreisekarantene og bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføringen av karantenen.
    Egenerklæringskjema på engelsk
  • Unntak for de som er gift med eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge, og deres mindreårige barn.
  • Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, som ikke skal jobbe eller har et oppdrag, kan være i innreisekarantene på samme egnete oppholdssted, uten at det stilles krav om enerom til alle i husstanden
  • Unntaket for arbeids- og oppdragstagere opprettholdes. Denne gruppen får kun unntak fra karantenehotell dersom arbeids- eller oppdragsgiveren «sørger for» et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, og det kan fremlegges bekreftelse på dette.
  • Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom, bisettelse til nærstående. Denne dispensasjonen gis av Kommuneoverlegen

Du kan oppholde deg på karantenehotell nært ditt opprinnelige reisemål. Ta kontakt om du trenger en bekreftelse på booket karantenehotell hos oss.
Egenandelen er kr 500,-/natt/person. Dette inkluderer opphold og losji. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn. Egenandelen betales til hotellet ved avreise.

Man kan bruke offentlig transport fra flyplass, havn eller grenseovergang til hotellet. Smittevernreglene skal følges.

I utgangspunktet er det politiet ved grenseovergang som henviser til aktuelt karantenested.

For Narvik vil det være et av følgende hoteller:
Scandic Narvik, telefon 76 96 14 09
Quality hotel Grand Royal, telefon 76 97 70 09

Her finner du informasjon om hjem til jul