Opptak av webinar for arbeidsgivere om nye karantenebestemmelser, unntak og krav ved innreise

Helsedirektoratet i samarbeid med Virke, NHO og Spekter arrangerte 3. november et webinar for arbeidsgivere om nye karantenebestemmelser, unntak og krav ved innreise. Nå kan du se opptaket her.