Næringsliv

På disse sidene vil vi samle relevant informasjon og ressurser for lokalt næringsliv fra både lokale aktører og nasjonale aktører.

Narvik kommune har blant annet etablert et beredskapsgruppe for næringslivet - et samarbeid mellom administrasjonen i kommunen, Futurum, Narvikregionen Næringsforening, NAV Narvik, politisk nivå og Futurum.

Beredskapsgruppen kan du lese mer om under.

Korona-situasjonen påvirker samfunnet på kommunalt, nasjonalt og globalt nivå. Både kommunen og alle aktørene i arbeidsgruppen blir å hjelpe på de måtene vi kan hjelpe.

Du finner mer informasjon som er relevant for næringslivet på disse sidene:

Jobb og næringsliv

HRS åpner miljøstasjoner for firmaer og private med reduserte åpningstider fra 14 april - oppdatert 03.04.20

Endringer hos HRS:

14. april åpner HRS alle sine anlegg og miljøstasjoner for både næringsliv og privatpersoner. Dette vil skje under svært kontrollerte former, for å kunne følge nasjonale og interne retningslinjer for å hindre smitte. Et besøk på deres anlegg vil derfor kunne oppleves noe annerledes enn vanlig.

Merk åpningstider er mandag – fredag: 08.00 – 14.00.

Vi må skjerme våre ansatte som driver med samfunnskritiske oppgaver. Vi vil derfor fra 16. mars stenge alle våre kundetorg, miljøstasjoner og administrasjon. Dette vil i første omgang gjelde fram til mandag 30. mars, men kan bli forlenget avhengig av utviklingen av smitten. Dette gjør vi etter anbefaling fra vår bransjeorganisasjon, Avfall Norge

Beredskapsgruppe for næringsliv

Situasjonen for mange i næringslivet er utfordrende som følge av utbruddet av koronapandamien. Ulike bransjer og enkeltbedrifter rammes forskjellig, men generelt er det en meget utfordrende situasjon for næringslivet.

Inntektsgrunnlag og kundegrunnlag har forsvunnet i et tempo som vi aldri har opplevd før og det er usikkert når ting kommer tilbake til normalen.

Også kultur og idrett er i Narvik viktig i næringsmessig sammenheng og må følges opp.

Det er derfor behov for aktiv innsats på ulike nivå, både nasjonalt, regionalt og kommunalt.

Narvik kommune har derfor opprettet en beredskapsgruppe for næringslivet i Narvik, som skal utrede og foreslå lokale tiltak. Arbeidsgruppen består av:

 • Per Kristian Arntzen, varaordfører
 • Lars Norman Andersen, assisterende rådmann (leder av arbeidet)
 • Lars Sigurd Eide, næringssjef og direktør Futurum
 • Svein Erik Kristiansen, direktør Narvikregionen Næringsforening
 • Kolbjørn Karlsen, leder Nav Narvik
 • Geir Ketil Hansen, seniorrådgiver 

Klikk for stort bilde 

 

 

LO og NHO lokalt er støttespillere og referansegruppe.

Beredskapsgruppen får i oppgave å følge situasjonen for næringslivet i Narvik fortløpende, og gi innspill til relevante aktører og beslutningstakere om treffsikre tiltak for å avhjelpe situasjonen og søke å unngå konkurser og tap av arbeidsplasser i Narvik. Beredskapsgruppen vil være en handlingsorientert og hurtigarbeidende gruppe, som ser helheten i situasjonen.

Gruppen har følgende mandat:

 1. Ha fokus på tiltak i 3 faser:
  1. Akutt
  2. Kort Sikt
  3. Etter pandemien - tilbake til normalsituasjon
 2. Kartlegge og oppdatere status for næringslivet i Narvik fortløpende for å inneha en så god forståelse av situasjonen som mulig.
 3. Kartlegge hvordan tiltak som settes i verk av de nasjonale myndighetene treffer ulike bransjer og bedrifter i Narvik.
 4. Vurdere og foreslå ytterligere nødvendige tiltak for å avbøte situasjonen for næringslivet
 5. Gi innspill til relevante aktører og beslutningstakere på nasjonalt og regionalt nivå for å sikre ytterligere nødvendige tiltak.
 6. Vurdere og foreslå tiltak på kommunalt nivå. 
Kommunale avgifter for næringslivet og bedrifter - mulighet for utsettelser

Over natten har inntektsgrunnlaget for store deler av næringslivet forsvunnet.

Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt.

Narvik kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for det private næringslivet i vår kommune. Bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse på andre termin av de kommunale avgiftene og eiendomsskatten.

Her finner du søknadsskjemaet.

Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Narvik kommune oppfordrer de bedriftene som ikke virkelig må søke om utsettelse, om å avstå fra å søke om betalingsutsettelse.

Dette er altså ment for et tiltak for de som trenger det mest. Narvik kommune vil anmode gårdeiere som benytter seg av denne muligheten til å gå i dialog med sine leietakere som er hardt rammet i form av enten stengte dører eller yrkesforbud.

Permittert? Ta umiddelbart kontakt med NAV.

NAV opplever en stor økning i antall permitteringer. Samtidig skal NAV sikre sine ansatte og arbeidssøker mot å komme i en situasjon med fare for smitte. Vi har av den grunn ønske om at så få arbeidssøker som mulig møter opp på NAV kontoret, og heller benytter seg av digitale løsninger på nav.no for å få bistand. 

De er eller står i fare for å bli permittert som følge av korona-krisen, må gjøre følgende: 

 • Registrere seg som arbeidssøker på nav.no
 • Klikk på «hva er din situasjon»
 • Klikk på «er du arbeidssøker eller permittert»
 • Velg din situasjon
 • Registrer deg – ha tilgjengelig BankID på mobil
 • Søke dagpenger – klikk på skjema og søknad – her finner du fremgangsmåten steg for steg
 • Registrer CV på arbeidsplassen.no 

Veiledningsvideo finnes på CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no 

NAV vil i dagens situasjon særlig fremheve følgende:

Det er særlig viktig at de som er eller blir permittert registrerer CV opplysninger. Mange som nå blir permittert kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere. Særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner. 

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider.

Viktige lenker:

Koronavirus – informasjon fra nav.no
Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere
 

Vi oppfordrer arbeidsgivere med behov for arbeidskraft om å legge ut stillinger på arbeidsplassen.no. Det er nå et jevnlig tilsig av permitterte som registrer CV opplysninger på arbeidsplassen.no. 

Som sagt;  bruk NAV.no

Dere kan om nødvendig ringe telefonnummer: 41243466

Åpningstid: 10:00-15:00 (man-fre)  hvor Nav Narvik vil søke å besvare spørsmål vedrørende permitteringer o.l. 

Med vennlig hilsen 
Kolbjørn Karlsen
Nav leder Narvik

Endret søknadsfrist for Tippemidlene - Kulturdepartementet vil utbetale tippemidlene i mai.

Kulturdepartementet vil utbetale midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner allerede i mai for å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver.  

Søknadsfristen er normalt 1. september og utbetaling skjer i desember. I år vil søknadsfristen bli allerede i april.

Nærmere informasjon om ordningen og søknadsfrist vil fremkomme på Kulturdepartementets og Lotteritilsynets nettsider i løpet av april.

Link til info:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-samfunnsnyttige-og-humanitare-organisasjoner-utbetales-i-mai/id2695866/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2031.03.2020-11:19&utm_content=Kultur,%20idrett%20og%20frivillighet  

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

Reiserådet ble innført 14. mars som et ekstraordinært grep for å sikre liv og helse i en situasjon med kraftig spredning av koronaviruset. Restriksjoner over hele verden har ført til en uforutsigbar og vanskelig situasjon for nordmenn på reise.

Les mer på Regjeringens sider.

Hvordan kan jeg handle lokalt ? Hvem har hjemkjøring av varer i Narvik?

Næringsforeningen har tatt initiativet til Narvikhandel.no  

Denne siden er blitt til for å gi innbyggere en oversikt over bedrifter i regionen som driver take-away, catering, transport og hjemlevering av varer. Narvikregionens Næringsforening er ikke ansvarlig for transaksjoner mellom bedriftene og den enkelte kunde. Betalings- og transportløsning avtales mellom bedrift og kunde.

Les mer på Narvikregionens  Næringsforening sin nettside

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Les mer informasjon på Regjeringens nettsider.

 

Podkast om næringsliv

Det er nå publisert en ny episode av Narvik kommunepodden, en podkast om Narvik kommune. Tema for 30. mars er blant annet helsetjenester og lokalt næringsliv i forbindelse med korona-situasjonen.

I denne episoden forteller ordfører Rune Edvardsen, rådmann Lars Skjønnås, assisterende rådmann Lars Norman Andersen og kommunalsjef Heidi Laksaa Eriksen hvordan dette arbeidet foregår og hvilke nye tiltak som er iverksatt..

Podkasten er et supplement til kommunens hjemmesider.

Du kan høre podkasten på Acast, Spotify og på Apples podkast.

Apples podkast.

Acast.

Spotify.

«Narvik kommunepodden» produseres av Moe Media på oppdrag for Narvik kommune. Opptaket av denne episoden ble gjort mandag 30.mars 2020. Programleder er Kjetil Moe.

Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Les mer og registrer økonomiske konsekvenser på hjemmesidene til Norges Idrettsforbund.

Arbeidsgivere - ressurser

Narvikregionen Næringsforening har samlet flere lenker med relevant informasjon:

Skatteetatens samleside om tiltakspakker fra nasjonale myndigheter:

Regjeringens samleside om nasjonale tiltak:

Innovasjon Norge er tilført midler for viderefordeling:

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov:

 • https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/okning-pa-45-milliarder-kroner-for-a-hjelpe-naringslivet/​​​​​​​

 

NHOs samlesider om korona-viruset:

Informasjon fra NAV om permitteringer:

Nordland Fylkeskommunes årlige tilskudd innen kultur, friluftsliv og idrett opprettholdes

Nordland fylkeskommune gir årlig ut betydelige økonomisk tilskudd til aktører innenfor kulturliv, friluftsliv og idrett. Tiltakene som er satt i gang for å forhindre spredningen av Korona medfører at mange av deres aktiviteter og arrangementene nå må avlyses.

- Nordland fylkeskommunen vil verken kreve tilbake, eller tilbakeholde midler som er planlagt brukt på aktiviteter, prosjekter og arrangementer som ikke lar seg gjennomføre grunnet situasjonen vi står i, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi (SV).

Flere detaljer på Nordland Fylkeskommunes hjemmesider.

Nordland Fylkeskommune med tiltak for næringslivet i Nordland

Dette er informasjon fra Nordland Fylkeskommunes hjemmesider.

Fylkesrådet i Nordland har bevilget 90 millioner til Innovasjon Norge Nordland i tiltakspakken for arbeids- og næringslivet i fylket. Svært mange deler av nærings- og arbeidslivet i Nordland opplever nå krevende tider.

- Nå må vi som styrer ta ansvar. Det at vi i første omgang legger frem en pakke på 37 millioner samtidig som vi overfører 90 millioner til Innovasjon Norge viser at vi tar situasjonen på alvor, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll

140 millioner til ulike byggeprosjekter

Mange aktører innen næringslivet står i en vanskelig situasjon, spesielt dersom dagens unntakstilstand drar ut i mange måneder. Mange har allerede vært nødt til å permittere deler av eller hele arbeidsstokken, og flere vil komme i samme situasjon med langvarig stengte dører eller oppdrag som uteblir.

- Vi følger situasjonen til arbeids- og næringslivet tett. Vi skal holde oppe aktiviteten på egne prosjekter. Den siste uken har vi identifisert 21 fylkeskommunale bygningsprosjekter i hele Nordland på til sammen 140 millioner kroner. De lyser vi ut så fort vi kan. Alle prosjektene vil være lyst ut før 1. juni. Dette er vedlikeholdsoppgaver som er godt egnet til å gi lokalt næringsliv drahjelp for å kunne holde medarbeidere og lærlinger i arbeid gjennom koronapandemien, sier Norvoll. 

Samordningsforum i Nordland

Det er også etablert et samordningsforum i Nordland med NHO, LO, NAV, Innovasjon Norge, fylkesmannen og flere banker som møtes regelmessig på Skype.

- Det er viktig at vi utveksler informasjon og løsninger med hverandre. På den måten kan vi bidra til å holde flere hjul i gang under den krisen som nordlandssamfunnet nå står i, sier Norvoll.

Arbeider med nye tiltak

- Pakken fra fylkesrådet på 37 millioner til arbeids- og næringslivet er kun første del av tiltakene fra Nordland fylkeskommune. Fylkesrådet vil se på ytterligere tiltak i tiden fremover, og fylkestinget skal også involveres, sier Norvoll.

Nasjonalt arbeides det med flere tiltak som kan bidra til å hjelpe arbeidstakere og bedrifter. Fylkesrådet jobber med å påvirke utformingen av disse tiltakene.

- Et forslag vi har spilt inn er at det er flere statlige byggeprosjekter som raskt kan realiseres i Nordland. Dersom staten er villig til å bruke mer penger kan lokalt og regionalt næringsliv få nye oppdrag. Det vil være viktig i tiden fremover, understreker fylkesrådslederen.

Regionale løsninger

Det at fylkesrådet nå kan overføre 90 millioner til Innovasjon Norge i Nordland er viktig for mange bedrifter over hele fylket.

- Det vil være viktig at regjeringen og Stortinget fremover styrker ordningen med regionale utviklingsmidler. På den måten kan vi sammen med Innovasjon Norge og partene i arbeidslivet peke ut så treffsikre tiltak som mulig for bedriftene og arbeidstakerne i Nordland, avslutter Norvoll.

Hva er samfunnskritiske funksjoner? Oppdatert 17.03.20

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, er det utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de 14 samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole (skolefritidsordning) - eller barnehageplass for sine barn.

Listen er utarbeidet av regjeringen, og kan leses i sin helhet på deres sider.

Et av formålene med listen over personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon er at de skal kunne få tilbud om barnehage og skole for sine barn. Også barn med særskilte behov ivaretas.

Det er i utgangspunktet opp til leder i din virksomhet/bedrift å definere om din rolle er en samfunnskritisk funksjon, og du dermed har rett på barnehageplass og SFO for ditt barn.

Du som foresatt skal da kontakte din barnehage eller skole, som igjen gjør en vurdering. 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satelittbaserte tjenester

Vi gjør oppmerksom på at forsyningssikkerhet omfatter personell som jobber med både til eksempel matforsyning.

Les mer om stengingen av barnehager og skoler her.

Les mer om samfunnskritiske funksjoner på nettsidene til KS her

Koronakontoret i Narvik - slik får du svar på alt du lurer på om korona - publisert 08.03.20

Narvik kommune har opprettet et koronakontoret for å svare på spørsmål og saksbehandle henvendelser til Narvik kommune, i forbindelse med tiltak rundt koronavirus.

Les mer om koronakontoret her.

Koronakontoret kontaktes på koronakontoret@narvik.kommune.no

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Narvik kommune har også etablert en smitteverngruppe, et samarbeid mellom personell fra UNN Narvik, fastlege-representant og Narvik kommune.

 

Sykemelding, permittering - informasjon fra NAV Oppdatert 16.03.20

NAV har en samleside med informasjon i forbindelse med koronavirus.

Den finner du her:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

  Narvik kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for det private næringslivet i vår kommune.