Næringsliv

På disse sidene vil vi samle relevant informasjon og ressurser for lokalt næringsliv fra både lokale aktører og nasjonale aktører.

På Futurums hjemmesider finner du oppdatert informasjon om ulike nasjonale, regionale og lokale tiltak som er tilgjengelige for næringslivet. Futurum er Narvik kommunes næringsselskap. Sidene oppdateres kontinuerlig:

Hjelpetiltak - Futurum

På hjemmesidene til Narvikregionen Næringsforening (NRNF) finner du oppdatert informasjon om ulike kurs og webinarer som er aktuelle for næringslivet. Sidene oppdateres kontinuerlig:

Kurs og webinarer - NRNF

Regjeringen har en samlet oversikt over nasjonale tiltak for å håndtere korona-situasjonen. Siden oppdateres kontinuerlig:

Nasjonale tiltak

Korona-situasjonen påvirker samfunnet på kommunalt, nasjonalt og globalt nivå. Både kommunen og alle aktørene i Narvik kommunes egen arbeidsgruppe blir å hjelpe på de måtene vi kan hjelpe (beredskapsgruppen kan du lese mer om under). 

Mulighet for betalingsutsettelse for bevillingsgebyrer og tilsynsavgift

Beredskapsgruppen for næringslivet i Narvik kommune har bestemt at bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse for skjenke- eller salgsbevillingsgebyrer og tilsynsavgift for tobakkssalg.

Serverings- og utelivsbransjen er særlig hardt rammet av korona-situasjonen. Dette er altså ment for et tiltak for de som trenger det mest.

Her finner du søknadsskjema:

Søknad betalingsutsettelse

Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Narvik kommune oppfordrer de bedriftene som ikke virkelig må søke om utsettelse, om å avstå fra å søke om betalingsutsettelse.

Det kan søkes om inntil 3 måneders betalingsutsettelse utover betalingsfrist.

Er du i tvil om du kan ha åpent?

For bransjer, tjenester og organisasjoner som er i tvil om de kan holde åpent eller ha aktivitet, se:

COVID-19 forskrift på Lovdata

Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger

De som ikke er pålagt å stenge, kan holde åpent hvis de følger anbefalingene fra Helsedirektoratet og organiserer seg på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Trenger du hjelp?

Opplever du at det er vanskelig å finne frem i alle tiltakene som er igangsatt, lokalt, regionalt eller nasjonalt?

Futurum - Narvik kommunes næringsselskap, har et eget koronateam som tilbyr assistanse:

Klikk for stort bilde 

 

 

Futurum tilbyr assistanse til deg og din bedrift. Helt gratis! Du kan kontakte dem direkte, eller du kan kontakte sentralbordet:
Telefon 76 96 73 00 
E-post futurum@futurum.no

Mal for smittevernveiledere

Folkehelseinstituttet har laget en mal som bransjer, tjenester og organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere eller bransjestandarder tilpasset sin aktivitet.

Utfylte smittevernveiledere kan sendes til koronakontor@narvik.kommune.no for kvalitetssikring av kommuneoverlegen.

Krisepakker - oversikt tilskuddsordninger

Hva kompenseres? Hvor skal jeg søke? Hvem kan søke? Hva er fristen? I forbindelse med korona-situasjonen har vi laget en oversikt for deg!

Du finner hele oversikten på Futurum.no - Narvik kommunes næringsselskap.

 Les mer om jobb, næringsliv og krisepakker på temasiden:

Jobb og næringsliv

 

Risikovurdering - verktøy for arbeidsgivere

For å hindre potensiell smitte er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.

Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Arbeidstilsynet har mer informasjon på sine sider

Tiltak i arbeidslivet - Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har også et eget verktøy:

Risikohjelpen

 

Kompensasjonsordning.no er åpnet

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpnet. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først.

Jobb og næringsliv

Mulighet for betalingsutsettelse for bevillingsgebyrer og tilsynsavgift

Beredskapsgruppen for næringslivet i Narvik kommune har bestemt at bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse for skjenke- eller salgsbevillingsgebyrer og tilsynsavgift for tobakkssalg.

Serverings- og utelivsbransjen er særlig hardt rammet av korona-situasjonen. Dette er altså ment for et tiltak for de som trenger det mest.

Her finner du søknadsskjema:

Søknad betalingsutsettelse

Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Narvik kommune oppfordrer de bedriftene som ikke virkelig må søke om utsettelse, om å avstå fra å søke om betalingsutsettelse.

Det kan søkes om inntil 3 måneders betalingsutsettelse utover betalingsfrist.

Kompensasjonsordning for arrangører som følge av avlysning, stengning eller utsettelse av arrangementer

En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. Regjeringen har opprettet to midlertidige ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter/deltakeravgifter og eventuelle merutgifter som følge av slike pålegg eller råd fra myndighetene.

Det er satt av 300 millioner kroner til  kultursektoren og 700 millioner kroner til idrett og frivillighet, herunder kulturfrivillighet.

Ordningene er innrettet som søknadsbaserte ordninger. Det gis kompensasjon for netto tapte billettinntekter eller deltakeravgifter ved avlysning eller stengning av kultur-, frivillighets- eller idrettsarrangement.

Det gis også kompensasjon for eventuelle merutgifter i forbindelse med at et kultur-, frivillighets- eller idrettsarrangement avlyses, stenges eller utsettes.

Tapte billettinntekter eller deltakeravgifter og merutgifter for arrangør må i den gjeldende perioden totalt ha utgjort minimum 25 000 kroner.

Arrangører hvor 60 prosent eller mer av inntektene består av offentlig tilskudd, vil ikke bli omfattet av ordningene.

Kompensasjonsordningene vil gjelde for arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 5. mars og til og med 30. april 2020, og som måtte avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene. Ordningene avsluttes når råd fra myndighetene om stengning av arrangementer faller bort.

Ordningene forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Det ble åpnet for søknader 14. april: Informasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og informasjon fra Kulturrådet

Søknadsfristen er satt til 21. april. Søknadsbehandling og utbetaling skal gå raskt.

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Les mer på Regjeringens hjemmesider:

Hvem kan få støtte - Regjeringen.no

Nye regler for omsorgsdager

Informasjon fra NAV. For oppdatert informasjon se NAVs sider:

Nav - omsorgsdager

Endringer i regelverket for omsorgspenger ble vedtatt av Stortinget fredag 20.03.20. Informasjonen på denne siden for omsorgspenger er oppdatert i forhold til regelendringene.

De nye reglene gjelder frem til 31.12.20:

Ofte stilte spørsmål om koronaviruset og bruk av omsorgsdager (oppdatert 19.04.20)

Slik tar du ut omsorgsdager som arbeidstaker

Når du skal ta ut omsorgsdager, melder du fra til arbeidsgiveren din. Hvis du trenger å ta ut enkelttimer eller halve dager, er det opp til arbeidsgiver å godkjenne dette.

Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig når du bruker omsorgsdager.

Stenging av enkelte virksomheter (servering, velvære, trening m.m.)

Informasjon fra Helsedirektoratet. For oppdatert informasjon se alltid til enhver tid gjeldende råd, anbefalinger og beslutninger fra nasjonale myndigheter:

Helsedirektoratet - beslutninger og anbefalinger

Følgende virksomheter skal fortsatt holde stengt:

 • treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud.

Krav til virksomheter hvor det serveres mat og/eller det skjenkes alkoholholdig drikke.

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. Serveringssteder hvor det ikke serveres mat kan fra 1. juni holde åpent (omfatter kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende). Følgende gjelder: Serveringssteder må sørge for at grunnleggende krav til smittevern ivaretas. Hvilket innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Retningslinjer for smittevern knyttet til utenlandsk arbeidskraft 08.06.20. - Smittevernlegen informerer

Det er mange virksomheter tilknyttet vår region som benytter arbeidskraft fra utlandet. Arbeidsgivere har meldt om utfordringer knyttet til mangel på arbeidskraft og det er et stort behov for å få arbeidstakere fra utlandet i arbeid. Dette må gjøres slik at smittevernbestemmelsene blir ivaretatt.

Narvik kommune har derfor hatt dialog med Folkehelseinstituttet for å utarbeide noen enkle lokale retningslinjer innenfor nasjonale helsemyndigheters smittevernbestemmelser. Disse anbefalte retningslinjene er:

 • Alle fra utlandet må fortsatt være i karantene i 10 dager etter ankomst til Norge.
 • Opp til 5 personer kan være sammen i karantenetiden. Dette innebærer at man kan dele fellesområder som bad, kjøkken og stue. Vi anbefaler at det ikke er flere enn 5 personer som deler på fellesareal og sanitæranlegg. Dette er også i tråd med arbeidstilsynet sin veileder: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av- arbeidstakere/
 • Begrensning av antall «samboere» er av hensyn til smitteoppsporing dersom en arbeidstaker blir syk, og for å unngå at et større antall må settes i karantene på grunn av at de er nærkontakter.
 • ​​​​​​​Dersom en av arbeidstakerne i en felles boenhet får påvist covid-19, vil selvfølgelig karantene for nærkontakter gjelder for de øvrige i bofellesskapet.

Hva gjelder når man er i karantene? Formålet med karantene er unngå smitte til andre i det man eventuelt er i ferd med å utvikle sykdom. Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.


Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Finnes det unntak fra jobbforbud ved innreisekarantene? Helsedirektoratet åpner for at sesongarbeidere på gårdsbruk kan arbeide i karantenetiden. Det samme gjelder andre arbeidere som jobber sammen uten kontakt med andre mennesker, eller som i arbeidet kun har kontakt med dem som de allerede deler bolig med. En fortsetning er at dette skjer på betryggende vis med hensyn til smitterisiko. Følgende forutsetninger gjelder:

 • De må i karanteneperioden kunne holde minst to meters avstand, og generelle smittevernråd må følges.
 • Arbeidsgiver bør i forkant ha foretatt en risikovurdering av hvilke arbeidsoppgaver og -prosesser som kan la seg gjennomføre, og foreta eventuelle, nødvendige tilpasninger for å redusere smitterisiko.
 • Hvis en av disse arbeiderne utvikler symptomer på covid 19, regnes de som mistenkt syke, og de aktuelle personene skal da isoleres.
 • Når det gjelder eventuelle spørsmål om hvilke konkrete arbeidsoppgaver arbeidere kan utføre og hva de eventuelt må bruke av beskyttelsesutstyr, viser vi til Folkehelseinstituttet sine smittevernfaglige vurderinger.

Arbeidsgiver har ansvar for at den enkelte arbeider blir informert om gjeldende karantenebestemmelser og at dette blir lagt til rette for.

​​​​​​​Arbeidsgivere som har spørsmål til denne lokale anbefalingen kan ta kontakt med: Kommuneoverlege Thomas Hultstedt på e-post: per.hultstedt@narvik.kommune.no

Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter Oppdatert 16.03.20

Pasienter som for tiden mottar behandling bees forholde seg til sin virksomhet for informasjon.

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder fra kl 00.00 mandag 16. mars 2020.

Vedtaket gjelder følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

b) Kiropraktorer

c) Optikere

d) Fotterapeuter

e) Logopeder

f) Psykologer

g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin

h) Virksomheter som utfører alternativ behandling

i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

#
Unntak
Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.

Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

#Gjelder fra 16. til 26. mars
Vedtaket gjelder fra og med 16. mars klokken 00.00 til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Brev om vedtaket ble sendt til landets kommuner og berørte organisasjoner søndag 15. mars ca klokken 21.30.

Tidligere har Helsedirektoratet besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Stengingen av disse virksomhetene opprettholdes.

Kommunale avgifter for næringslivet og bedrifter - mulighet for utsettelser

Over natten har inntektsgrunnlaget for store deler av næringslivet forsvunnet.

Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt.

Narvik kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for det private næringslivet i vår kommune. Bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse på andre termin av de kommunale avgiftene og eiendomsskatten.

Her finner du søknadsskjemaet.

Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Narvik kommune oppfordrer de bedriftene som ikke virkelig må søke om utsettelse, om å avstå fra å søke om betalingsutsettelse.

Dette er altså ment for et tiltak for de som trenger det mest. Narvik kommune vil anmode gårdeiere som benytter seg av denne muligheten til å gå i dialog med sine leietakere som er hardt rammet i form av enten stengte dører eller yrkesforbud.

Regjeringen vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert

Barnehagene, 1.- 4. trinn i grunnskolen og SFO vil bli gjenåpnet, og regjeringen vil i slutten av april oppheve forbudet mot å overnatte på hytta. Frisører og andre virksomheter med en-til-en-kontakt vil få gjenoppta sin virksomhet hvis de følger krav om smitteverntiltak. Endringene vil skje gradvis i løpet av april.

I tillegg vil regjeringen gjenåpne videregående skole for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

 

Disse tiltakene forblir uendret
 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • De som bor sammen kan omgås som normalt.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
 • Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.
 • Avstandsbegrensning på én meter utendørs og to meter innendørs, unntatt for familiemedlemmer og de som lever i samme husstand. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Maksimalt fem personer kan være sammen utendørs, unntatt familie og husstandsmedlemmer.
 • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
 • De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.
 • En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.
 • Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.
Beredskapsgruppe for næringsliv

Situasjonen for mange i næringslivet er utfordrende som følge av utbruddet av koronapandamien. Ulike bransjer og enkeltbedrifter rammes forskjellig, men generelt er det en meget utfordrende situasjon for næringslivet.

Inntektsgrunnlag og kundegrunnlag har forsvunnet i et tempo som vi aldri har opplevd før og det er usikkert når ting kommer tilbake til normalen.

Også kultur og idrett er i Narvik viktig i næringsmessig sammenheng og må følges opp.

Det er derfor behov for aktiv innsats på ulike nivå, både nasjonalt, regionalt og kommunalt.

Narvik kommune har derfor opprettet en beredskapsgruppe for næringslivet i Narvik, som skal utrede og foreslå lokale tiltak. Arbeidsgruppen består av:

 • Per Kristian Arntzen, varaordfører
 • Lars Norman Andersen, assisterende rådmann (leder av arbeidet)
 • Lars Sigurd Eide, næringssjef og direktør Futurum
 • Svein Erik Kristiansen, direktør Narvikregionen Næringsforening
 • Kolbjørn Karlsen, leder Nav Narvik
 • Geir Ketil Hansen, seniorrådgiver 

Klikk for stort bilde 

 

 

LO og NHO lokalt er støttespillere og referansegruppe.

Beredskapsgruppen får i oppgave å følge situasjonen for næringslivet i Narvik fortløpende, og gi innspill til relevante aktører og beslutningstakere om treffsikre tiltak for å avhjelpe situasjonen og søke å unngå konkurser og tap av arbeidsplasser i Narvik. Beredskapsgruppen vil være en handlingsorientert og hurtigarbeidende gruppe, som ser helheten i situasjonen.

Gruppen har følgende mandat:

 1. Ha fokus på tiltak i 3 faser:
  1. Akutt
  2. Kort Sikt
  3. Etter pandemien - tilbake til normalsituasjon
 2. Kartlegge og oppdatere status for næringslivet i Narvik fortløpende for å inneha en så god forståelse av situasjonen som mulig.
 3. Kartlegge hvordan tiltak som settes i verk av de nasjonale myndighetene treffer ulike bransjer og bedrifter i Narvik.
 4. Vurdere og foreslå ytterligere nødvendige tiltak for å avbøte situasjonen for næringslivet
 5. Gi innspill til relevante aktører og beslutningstakere på nasjonalt og regionalt nivå for å sikre ytterligere nødvendige tiltak.
 6. Vurdere og foreslå tiltak på kommunalt nivå. 
Permittert? Ta umiddelbart kontakt med NAV.

NAV opplever en stor økning i antall permitteringer. Samtidig skal NAV sikre sine ansatte og arbeidssøker mot å komme i en situasjon med fare for smitte. Vi har av den grunn ønske om at så få arbeidssøker som mulig møter opp på NAV kontoret, og heller benytter seg av digitale løsninger på nav.no for å få bistand. 

De er eller står i fare for å bli permittert som følge av korona-krisen, må gjøre følgende: 

 • Registrere seg som arbeidssøker på nav.no
 • Klikk på «hva er din situasjon»
 • Klikk på «er du arbeidssøker eller permittert»
 • Velg din situasjon
 • Registrer deg – ha tilgjengelig BankID på mobil
 • Søke dagpenger – klikk på skjema og søknad – her finner du fremgangsmåten steg for steg
 • Registrer CV på arbeidsplassen.no 

Veiledningsvideo finnes på CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no 

NAV vil i dagens situasjon særlig fremheve følgende:

Det er særlig viktig at de som er eller blir permittert registrerer CV opplysninger. Mange som nå blir permittert kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere. Særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner. 

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider.

Viktige lenker:

Koronavirus – informasjon fra nav.no
Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere
 

Vi oppfordrer arbeidsgivere med behov for arbeidskraft om å legge ut stillinger på arbeidsplassen.no. Det er nå et jevnlig tilsig av permitterte som registrer CV opplysninger på arbeidsplassen.no. 

Som sagt;  bruk NAV.no

Dere kan om nødvendig ringe telefonnummer: 41243466

Åpningstid: 10:00-15:00 (man-fre)  hvor Nav Narvik vil søke å besvare spørsmål vedrørende permitteringer o.l. 

Med vennlig hilsen 
Kolbjørn Karlsen
Nav leder Narvik

Endret søknadsfrist for Tippemidlene - Kulturdepartementet vil utbetale tippemidlene i mai.

Kulturdepartementet vil utbetale midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner allerede i mai for å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver.  

Søknadsfristen er normalt 1. september og utbetaling skjer i desember. I år vil søknadsfristen bli allerede i april.

Nærmere informasjon om ordningen og søknadsfrist vil fremkomme på Kulturdepartementets og Lotteritilsynets nettsider i løpet av april.

Link til info:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-samfunnsnyttige-og-humanitare-organisasjoner-utbetales-i-mai/id2695866/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2031.03.2020-11:19&utm_content=Kultur,%20idrett%20og%20frivillighet  

Utenriksdepartementet - Reiseråd

Utenriksdepartementet oppdaterte reiserådet 14. mars til å fraråde reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

Reiserådet ble innført 14. mars som et ekstraordinært grep for å sikre liv og helse i en situasjon med kraftig spredning av koronaviruset. Restriksjoner over hele verden har ført til en uforutsigbar og vanskelig situasjon for nordmenn på reise.

Reiserådet oppdateres fortløpende på regjeringens nettsider:
Les mer på Regjeringens sider.

Hvordan kan jeg handle lokalt ? Hvem har hjemkjøring av varer i Narvik?

Næringsforeningen har tatt initiativet til Narvikhandel.no  

Denne siden er blitt til for å gi innbyggere en oversikt over bedrifter i regionen som driver take-away, catering, transport og hjemlevering av varer. Narvikregionens Næringsforening er ikke ansvarlig for transaksjoner mellom bedriftene og den enkelte kunde. Betalings- og transportløsning avtales mellom bedrift og kunde.

Les mer på Narvikregionens  Næringsforening sin nettside

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Les mer informasjon på Regjeringens nettsider.

 

Podkast om næringsliv

Det er nå publisert en ny episode av Narvik kommunepodden, en podkast om Narvik kommune. Tema for 30. mars er blant annet helsetjenester og lokalt næringsliv i forbindelse med korona-situasjonen.

I denne episoden forteller ordfører Rune Edvardsen, rådmann Lars Skjønnås, assisterende rådmann Lars Norman Andersen og kommunalsjef Heidi Laksaa Eriksen hvordan dette arbeidet foregår og hvilke nye tiltak som er iverksatt..

Podkasten er et supplement til kommunens hjemmesider.

Du kan høre podkasten på Acast, Spotify og på Apples podkast.

Apples podkast.

Acast.

Spotify.

«Narvik kommunepodden» produseres av Moe Media på oppdrag for Narvik kommune. Opptaket av denne episoden ble gjort mandag 30.mars 2020. Programleder er Kjetil Moe.

Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Les mer og registrer økonomiske konsekvenser på hjemmesidene til Norges Idrettsforbund.

Arbeidsgivere - ressurser

Narvikregionen Næringsforening har samlet flere lenker med relevant informasjon:

Skatteetatens samleside om tiltakspakker fra nasjonale myndigheter:

Regjeringens samleside om nasjonale tiltak:

Innovasjon Norge er tilført midler for viderefordeling:

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov:

 • https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/okning-pa-45-milliarder-kroner-for-a-hjelpe-naringslivet/​​​​​​​

 

NHOs samlesider om korona-viruset:

Informasjon fra NAV om permitteringer:

Nordland Fylkeskommunes årlige tilskudd innen kultur, friluftsliv og idrett opprettholdes

Nordland fylkeskommune gir årlig ut betydelige økonomisk tilskudd til aktører innenfor kulturliv, friluftsliv og idrett. Tiltakene som er satt i gang for å forhindre spredningen av Korona medfører at mange av deres aktiviteter og arrangementene nå må avlyses.

- Nordland fylkeskommunen vil verken kreve tilbake, eller tilbakeholde midler som er planlagt brukt på aktiviteter, prosjekter og arrangementer som ikke lar seg gjennomføre grunnet situasjonen vi står i, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi (SV).

Flere detaljer på Nordland Fylkeskommunes hjemmesider.

Nordland Fylkeskommune med tiltak for næringslivet i Nordland

Dette er informasjon fra Nordland Fylkeskommunes hjemmesider.

Fylkesrådet i Nordland har bevilget 90 millioner til Innovasjon Norge Nordland i tiltakspakken for arbeids- og næringslivet i fylket. Svært mange deler av nærings- og arbeidslivet i Nordland opplever nå krevende tider.

- Nå må vi som styrer ta ansvar. Det at vi i første omgang legger frem en pakke på 37 millioner samtidig som vi overfører 90 millioner til Innovasjon Norge viser at vi tar situasjonen på alvor, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll

140 millioner til ulike byggeprosjekter

Mange aktører innen næringslivet står i en vanskelig situasjon, spesielt dersom dagens unntakstilstand drar ut i mange måneder. Mange har allerede vært nødt til å permittere deler av eller hele arbeidsstokken, og flere vil komme i samme situasjon med langvarig stengte dører eller oppdrag som uteblir.

- Vi følger situasjonen til arbeids- og næringslivet tett. Vi skal holde oppe aktiviteten på egne prosjekter. Den siste uken har vi identifisert 21 fylkeskommunale bygningsprosjekter i hele Nordland på til sammen 140 millioner kroner. De lyser vi ut så fort vi kan. Alle prosjektene vil være lyst ut før 1. juni. Dette er vedlikeholdsoppgaver som er godt egnet til å gi lokalt næringsliv drahjelp for å kunne holde medarbeidere og lærlinger i arbeid gjennom koronapandemien, sier Norvoll. 

Samordningsforum i Nordland

Det er også etablert et samordningsforum i Nordland med NHO, LO, NAV, Innovasjon Norge, fylkesmannen og flere banker som møtes regelmessig på Skype.

- Det er viktig at vi utveksler informasjon og løsninger med hverandre. På den måten kan vi bidra til å holde flere hjul i gang under den krisen som nordlandssamfunnet nå står i, sier Norvoll.

Arbeider med nye tiltak

- Pakken fra fylkesrådet på 37 millioner til arbeids- og næringslivet er kun første del av tiltakene fra Nordland fylkeskommune. Fylkesrådet vil se på ytterligere tiltak i tiden fremover, og fylkestinget skal også involveres, sier Norvoll.

Nasjonalt arbeides det med flere tiltak som kan bidra til å hjelpe arbeidstakere og bedrifter. Fylkesrådet jobber med å påvirke utformingen av disse tiltakene.

- Et forslag vi har spilt inn er at det er flere statlige byggeprosjekter som raskt kan realiseres i Nordland. Dersom staten er villig til å bruke mer penger kan lokalt og regionalt næringsliv få nye oppdrag. Det vil være viktig i tiden fremover, understreker fylkesrådslederen.

Regionale løsninger

Det at fylkesrådet nå kan overføre 90 millioner til Innovasjon Norge i Nordland er viktig for mange bedrifter over hele fylket.

- Det vil være viktig at regjeringen og Stortinget fremover styrker ordningen med regionale utviklingsmidler. På den måten kan vi sammen med Innovasjon Norge og partene i arbeidslivet peke ut så treffsikre tiltak som mulig for bedriftene og arbeidstakerne i Nordland, avslutter Norvoll.

Koronakontoret i Narvik - slik får du svar på alt du lurer på om korona - publisert 08.03.20

Klikk for stort bildeNarvik kommune har opprettet et koronakontoret for å svare på spørsmål og saksbehandle henvendelser til Narvik kommune, i forbindelse med tiltak rundt koronavirus.

Koronakontoret kontaktes på koronakontoret@narvik.kommune.no

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Narvik kommune har også etablert en smitteverngruppe, et samarbeid mellom personell fra UNN Narvik, fastlege-representant og Narvik kommune.

 

Mulighet for betalingsutsettelse for bevillingsgebyrer og tilsynsavgift for tobakkssalg for serverings- og utelivsbransjen, samt dagligvarehandelen.

Helsedirektoratet i samarbeid med Virke, NHO og Spekter arrangerte 3. november et webinar for arbeidsgivere om nye karantenebestemmelser, unntak og krav ved innreise. Nå kan du se opptaket her.

  Narvik kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for det private næringslivet i vår kommune.