Ulike hjelpetilbud

Trenger du hjelp? Her har vi samlet en oversikt over ulike hjelpetilbud du kan ta kontakt med, enten på vegne av deg selv eller andre.

Ulike hjelpetilbud

Har du symptomer på koronasmitte? - Hvem kontakter du for å få testet deg?

For fastboende i Narvik kommune er det fastlegen du skal kontakte.
Du må ha symptomer på koronasmitte for å bli testet. Det er hovedregelen.
Dersom du ikke oppnår kontakt med din fastlege kan du kontakte lokal legevakt på telefon: 116 117

For tilreisende og turister:
Før du blir testet må det foreligge en medisinskfaglig vurdering. Denne må du få fra lokal legevakt som kan kontaktes på telefon: 116 117. Du må ha symptomer på koronasmitte for å bli testet. Det er hovedregelen.
Det er Narvik Bedriftshelsetjeneste som gjennomfører koronatesting på dagtid for Narvik kommune. Etter at legevakten har utarbeidet en medisinskfaglig vurdering kan du kontakte Narvik Bedriftshelsetjeneste her

På kvelds og nattetid må den lokale legevakt kontaktes på telefon: 116 117
Her finner du kontaktinformasjon om lokal legevakt.

Koronakontoret i Narvik - slik får du svar på alt du lurer på om korona - publisert 08.03.20

Klikk for stort bildeNarvik kommune har opprettet et koronakontoret for å svare på spørsmål og saksbehandle henvendelser til Narvik kommune, i forbindelse med tiltak rundt koronavirus.

Koronakontoret kontaktes på koronakontoret@narvik.kommune.no

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Narvik kommune har også etablert en smitteverngruppe, et samarbeid mellom personell fra UNN Narvik, fastlege-representant og Narvik kommune.

 

Når - og hvordan søke hjelp hos helsevesenet

Din egen fastlege er første kontaktpunkt - på telefon.

I Norge er det Folkehelseinstituttet som står for den oppdaterte og offisielle informasjonen. Lurer du på noe er nettsidene FHI.no det beste stedet å finne svar.

Her kan du lese mer om testkriterier.

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Første kontaktpunkt er din egen fastlege. Det er viktig at man ved mistanke om Koronavirus tar kontakt med sin fastlege på telefon, og ikke møter opp hos legen.

Oversikt over legekontor i Narvik.

Symptomene på Koronavirus minner om vanlige influensasymptomer: hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Det er svært viktig at du tar kontakt med fastelege per telefon. Får du ikke kontakt med ditt legekontor, kan du ta kontakt med legevakten.

Kontaktinformasjon legevakten:
Telefon 116 117

Barn og unge under 18 år som står uten omsorgspersoner grunnet koronavirussykdom Publisert 13.03.20

Dersom barn/ungdom under 18 år står uten omsorgspersoner som følge av sykdom som skyldes koronavirus, hvor omsorgspersonene er helt ute av stand til å ta seg av barnet og hvor barnet/ungdommen ikke kan ivaretas ved bruk av private løsninger i familie/nettverk i sykdomsperioden, kan barneverntjenesten kontaktes for bistand.

Dette kan gjøres enten i kontorets åpningstid hverdager 08.00-15.30 på 76913416 eller på døgnbemannet vakttelefon 909 84 500 ellers i døgnet.

Barnevernet, Ressursteamet og Vei og Park har stengt publikumsmottaket - publisert 17.03.20

Kommunale enheter som holder til i Teknologiveien 2 A (gamle Nordkraftbygget) har stengt sitt publikumsmottak.

De kan kontaktes på enhetenes telefonumre eller epostadresser som du finner her

Skolehelsetjenesten i Narvik kommune har stengt - men du kan ringe! - oppdatert 25.03

Vi er fortsatt her for deg!
Klikk for stort bilde

Skolehelsetjenesten er fortsatt tilgjengelig - men nå på andre måter.
- Mange familier må leve tettere sammen enn det de er vant med. For noen vil det gå helt fint. For andre kan det være en belastning at de vanlige rutinene og treffpunktene med både andre barn, ungdom  og voksne uteblir, og den nye hverdagen kan bli vanskelig .  
- For skolehelsetjenesten, og oss som jobber med barn og unge, betyr dette at vi må jobbe på en annen måte. Vi er fortsatt her for alle barn og unge i Narvik, men ikke på helt samme måte som tidligere.  

Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten i Narvik  følger alle anbefalinger og råd fra norske helsemyndigheter med tanke på  å begrense smittespredning av koronavirus. Det betyr at vi har stengt for fysiske oppmøte, og er nå tilgjengelige primært på telefon!

Denne situasjonen påvirker barn og unge i kommunen på ulike måter. 

 • Barnehage, skole og ungdomshelsestasjon er stengt 
 • Fritidsaktiviteter har stoppet opp. 
 • Flere familier påvirkes av karantene eller permitteringer

Informasjon er sendt ut til alle foresatte og elever med kontaktinformasjon til helsesykepleier. Videre er vi i kontakt med skolene, ved rektor og kontaktlærere, om barn og unge vi jobber rundt. Samarbeidsmøter foregår nå på skype.

 - Det viktige er at vi fortsatt er tilgjengelige. Kjenner du til noen som kan trenge å prate med noen i skolehelsetjenesten? Send de vår vei!

Elever, foresatte og lærere som har spørsmål eller ønske om samtale med oss, kan ringe oss på telefon:

BARNESKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Line Bergan,       mobil:  994 33 230
Helsesykepleier Lisbeth Jensen, mobil:   954 92 275
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier  Mona Uppheim  tlf:  76929239

UNGDOMSSKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Kjersti Halset,      mobil: 910 06 139
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier Helene Myklevold mobil: 909 67 602

VIDEREGÅENDE SKOLE:
Helsesykepleier Elisabeth Mohn, mobil: 971 95 601

Vi har dessverre noe redusert kapasitet, men vi vil svare så langt vi kan.

Lanserer Skype-tilbud til engstelige barn og unge

Psykolog Line Iren Kaspersen er ansvarlig for det nye tilbudet i regi av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. 

Interesserte kan ta direkte kontakt på telefon 77 75 57 01 alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. Deretter blir det satt opp et tidspunkt hos en fagperson, og man kan velge mellom telefon- eller Skype-samtale.

COVID-19 har endret hverdagen til mange i Norge. Barn og unge er hjemme fra skolen og mange voksne har hjemmekontor. Noen familier er satt i karantene. I media rapporteres det om mange konsekvenser av pandemien.

For barn og unge kan dette være skremmende, og de voksne kan bli usikre på hvordan de best kan snakke med barna.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr derfor, sammen med Habilitering for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge, barn og unge under 18 år - samt foreldre - veiledning og rådgivning via Skype og telefon.

Tilbudet gjelder personer bosatt mellom Ofoten i sør og Nordreisa i nord, samt på Svalbard, der UNN har sitt ansvarsområde for barne- og ungdomspsykiatri.

- Vi registrerer at den nye situasjonen har endret hverdagen for mange, og ønsker derfor å utnytte våre ressurser nå som det meste av annen aktivitet hos oss er stoppet opp. Våre ansatte kan ikke svare på spørsmål om koronaviruset, men kan veilede de som har behov for å råd om hvordan de skal håndtere den nye hverdagen, sier avdelingsleder ved BUPA Børge Mathiassen.

 

Helsestasjon for ungdom er stengt - men kan nås på telefon

Helsestasjon for ungdom (HFU) har stengt for drop-in besøk, som et tiltak for å begrense spredning av koronavirus.

Alle ungdommer og studenter som har spørsmål, for eksempel om prevensjon, eller bare ønsker en samtale kan kontakte helsesykepleier Elisabeth Mohn på telefon 971 95 601.

Det er noe redusert kapasitet på helsestasjonen akkurat nå, men vi vil svare så langt vi kan! 

Har du behov for tannhelsehjelp?

Som tiltak for å hindre spredning av coronaviruset har Den offentlige tannhelsetjenesten i
Nordland valgt å stanse all ordinær tannbehandling fra 13. Mars til 15. April.

Akuttberedskap opprettholdes på tannklinikkene og det oppfordres til å kontakte tannhelsetjenesten pr. telefon ved behov.

Ikke møt opp personlig på klinikken.

Har du akutt behov for tannhelsehjelp og har store smerter eller hevelse, ta kontakt med din vanlige tannklinikk/din faste tannlege på telefon. Dette gjelder både koronasmittede og friske pasienter.

Akuttilbud til friske pasienter gis fra din ordinære tannklinikk eller en annen tannklinikk din ordinære tannklinikk har avtale med.

Det er opprettet klinikker i Nordland som både private og offentlige tannklinikker kan henvise koronasmittede pasienter videre til.

I Narvik har Ankenes tannklinikk akuttberedskap:

Ankenes tannklinikk, Torgveien 2, 8520 Ankenes, Tlf: 902 56 098 

Er du mistenkt, sansynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 må du gi beskjed om dette ved første kontakt på telefon slik at vi kan legge til rette for god og forsvarlig behandling både for deg, personalet og befolkningen for øvrig.

Det utføres bare påtrengende nødvendig akuttbehandling for å redusere risiko for smittespredning i befolkningen. Tannlegen vurderer om akuttbehandling kan utsettes, om det kan avhjelpes med medikamentell behandling eller om det er nødvendig å utføre akuttbehandling på tannklinikken.

Det vil være mulig med telefonhenvendelser til Ballangen-, Bogen-, og Narvik kjeveortopedklinikk.

Hvis du har spørsmål eller akutte behandlingsbehov hjelper vi deg gjerne. Behandling utføres kun i tilfeller det er fare for liv og helse.

 • Tlf Ankenes: 902 56 098
 • Tlf Ballangen: 482 56 332
 • Tlf Bogen: 911 04 963
 • Tlf Kjevertoped: 908 16 146
Å skape normalitet i det unormale for barna våre

Narvik kommune ønsker å gi alle foreldre/foresatte i vår kommune noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i.

Behov for å snakke?

Om du som forelder/foresatt opplever hverdagen nå som krevende og utfordrende, kan det være godt å snakke med en annen voksen.

Ring Barneverntjenesten i Narvik kommune på telefon 76913426 så får du snakke med en ansatt som har god barnevernfaglig kompetanse. Du kan være anonym.

Større, sterkere, klokere og gode

Den nye hverdagen påvirker oss i stor grad, ved at vi må forholde oss til restriksjoner og regler for å forhindre smitte av koronaviruset. Hverdagen blir plutselig mest knyttet til husets fire vegger for både voksne, barn og unge. Det er fire begreper som foreldre kan holde fast i når vi nå står ovenfor en ny hverdag; større, sterkere, klokere og gode. 

Større

Voksne har ansvar for å lage en tydelig struktur for dagen. Vi bør forsøke å skape en opplevelse av en sammenheng i den situasjonen vi er i.

 • Lag en dagsplan sammen med barna på hvordan hverdagene skal se ut. Heng den på kjøleskapet og forhold dere til den. Planen bør inneholde tidspunkt for når dere skal stå opp, når dere skal spise sammen, når det skal jobbes med skole og hjemmekontor.
 • Oppretthold rutinene, slik at døgnet ikke snus. Det er viktig at barn, ungdom og vi voksne får nok søvn. Spesielt i en slik tid hvor vi oppleve mye inntrykk og ha mange tanker.  
 • Få frisk luft, gå turer eller hold barna i aktivitet til faste tider på døgnet.
 • Lek med barna dine hver dag. Lek leker som ikke er preget av regler, men aktiviteter der dere kan samarbeide. Husk at det er ikke resultatet som betyr noe i leken, men det å gjøre noe sammen.
 • Ta forhåndsregler for å forhindre smitte, følg retningslinjene som er gitt fra regjeringen. På fhi.no og helsenorge.no finner du oppdatert informasjon. Narvik kommune har egen hjemmeside med oppdatert informasjon.
 • Sett grenser for hva som er tillatt og ikke. Selv om barnet/ungdommen gjerne vil ut å møte andre og forteller om mange andre som møtes, er det viktig at vi som foreldre setter grenser for hva som er tillatt og ikke. Dette er en tid hvor vi skal holde seg til de nærmeste og sosialisere oss i små mengder. Det er anbefalt at barn kanskje har en eller to faste venner de skal forholde seg til. 

Sterkere

Med sterkere menes det ikke at vi skal ha større muskler eller kunne bære mer, men at vi voksne skal være følelsesmessige sterkere enn barna. I situasjonen vi nå er i, er det en utfordring for alle å ikke bli følelsesmessig overaktivert – og det er normalt. Men når barnet ditt blir lei seg eller redd, bør ikke vi som voksne bli like lei oss eller like redde. Vi bør ha kontroll på egne reaksjoner og følelser, for å kunne hjelpe barna med sine reaksjoner og følelser. Jo mer bevist forhold vi har til egne reaksjoner og følelser, jo bedre kan vi hjelpe barna og andre familiemedlemmer.

Som voksen i en slik vanskelig situasjon er det viktig at vi tenker over alkoholforbruket vårt. For noen kan dette være en løsning for å få avstand fra det vanskelige. Men for barna blir dette en utrygg situasjon i den «nye hverdagen» vår. Alkohol og rusmidler gjør deg som voksen svakere i samspill med barnet ditt.

Klokere

Dette handler om at vi som voksne må se på situasjonen og vurdere hva som er de beste valgene for barna våre, på kort og på lang sikt. Som voksne har vi mye visdom og mange erfaringer. Ta kloke avgjørelser basert på den informasjonen som kommer fra myndighetene, og sorter ut hvor mye informasjon barnet ditt tåler og hvor mye informasjon vi som voksne ta inn. Gjennom sosiale medier, nyheter og tv har vi tilgang på all informasjon vi måtte ønske – i denne situasjonen kan det også bli for mye. Vi som voksne bør derfor begrense inntrykkene, ved for eksempel å slå av tv-en slik at nyhetskanalen ikke står på hele døgnet.

God

Å være god i denne sammenheng handler om å være raus og forståelsesfull for det barnet mener og føler. Vi skal vise forståelse og være nysgjerrige på det barnet formidler, samtidig som det er fortsatt viktig å sette grenser. Godhet kan vises i form av handlinger, men det er også viktig å være god i kroppsspråk og stemmebruk. Snakk på forhånd om hvordan dere skal samarbeide slik at barna får gjort skolearbeidet og du som voksen får jobbet på hjemmekontoret, istedenfor å kjefte på barnet ditt som forstyrrer deg når du jobber. Det å være en god voksen skaper tillit som igjen fremmer samarbeid.  

Det positive i situasjonen

Som foreldre har vi ofte små og store bekymringer for barna våre. Hvis vi voksne klarer å være større, sterkere, klokere og gode i møtet med barna våre, vil dette gi dem et godt utgangspunkt for å bli gode voksne. I situasjonen vi er i nå kan det å få mer tid sammen med barna våre føre til at samholdet øker, vi får større toleranse for andre og viser tillit til hverandre. Dette er med på å styrke tilknytningen mellom deg og barnet ditt.