Generell informasjon og råd

Det viktigste for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden.

Ikke møt folk om du ikke må.

Ikke reis noen steder om du ikke må.

Generell informasjon

Besøk på sykehjem/bofellesskap - oppdatert 14. mai

Siden tidlig i mars har det ikke vært mulighet for ordinære besøk på sykehjem og i bofellesskap i Narvik kommune.

Nå er smitte-situasjonen slik at vi kan gradvis åpne opp for besøk igjen. Vi har fått noen foreløpige anbefalinger fra Helsedirektoratet for hvordan dette kan foregå, og allerede nå åpnes det for en begrenset besøksmulighet.

Hvordan det foregår vil være ulikt på de forskjellige sykehjemmene i kommunen.

Slik gjør du som pårørende det:
Ta kontakt med hver enkelt avdeling eller institusjon direkte, både for å avtale besøk og få mer informasjon.

Det er et absolutt krav at besøkende er helt frisk, og innretter seg etter lokale smittevernrutiner, og rutiner for besøk.

Inntil videre vil noen sykehjem kun tilby besøk ute, mens andre har mulighet for å legge til rette for besøk på et egnet besøksrom.

Det vil også være begrensninger både i forhold til antall besøk pr. uke, hvor mange som kan delta på hvert besøk, og hvor lenge besøk kan vare.

En egen veileder for hvordan besøk kan gjennomføres er ventet fra nasjonale myndigheter i løpet av kort tid. Den vil bli publisert her på Narvik kommunes hjemmesider.

Vi har stor forståelse for at det har vært en vanskelig situasjon for både pasienter og pårørende. De ansatte på sykehjemmene har gjort og gjør sitt beste for at beboerne skal ha det så godt som mulig, men vil aldri kunne erstatte betydningen av besøk fra pårørende.

Beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner har på grunn av sin helse- og sykdomstilstand økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av koronavirus.

Mange av tiltakene som har vært innført så langt handler om å beskytte sårbare grupper. Stans i besøk er et av flere tiltak som har vært  gjennomført på alle sykehjem og bofellesskap, for å begrense smitte.

I denne perioden har sykehjemmene hatt fokus på sosial kontakt og ivaretakelse av den enkelte beboer. Det har også blitt lagt til rette for digital og telefonisk kontakt med pårørende, i den grad det har vært mulig.

Noen av de mange andre tiltak er:

 • Opplæring i smittevernrutiner
 • Antall ansatte som møter hvilke pasienter begrenses
 • Færre samtidig i fellesrom
 • Rapporteringsrutiner

Les mer på FHIs sider:
Folkehelseinstituttet om sykehjem
 

Regjeringens langsiktige strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak

Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak.
Vedtatt av regjeringen 7. mai 2020.

Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak finner du her: Strategi og plan for håndtering av covid-19

Regjeringens planlagte endringer fra 1. juni

Langsiktig plan og justering av koronatiltak - fra juni

Informasjon fra Regjeringen angående justering av koronatiltak. For oppdatert informasjon se til enhver gjeldende råd fra helsemyndighetene og regjeringen.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • ​​​Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.


Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

Eksterne lenker:
Helsedirektoratets vurderinger og anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet om håndtering av covid-19.
Folkehelseinstituttets risikovurderinger knyttet til Covid-19-epidemien.

17. mai - Regjeringens rammer for feiringen

Regjeringen har utarbeidet rammer for gjennomføringen av 17. mai.
Informasjon om hvordan feiringen kan gjennomføres finner du her: 17. mai - Rammer for feiringen

Testkriterier - hvem prioriteres for testing av COVID-19 - oppdatert 1. mai 2020

Testkriteriene ble oppdatert i slutten av april, og inkluderer å også innbyggere med mistanke om covid-19, vurdert av helsevesenet.

Det vil ta noe tid før det blir testing i større skala i Narvik kommune. Det handler både om å forberedet det praktiske, men primært om at det må være et behov for testing av et større antall personer. Det vil si mer smitte i befolkningen. Til nå har flere hundre tester blitt gjennomført. Pr. 1. mai har det vær seks bekreftede tilfeller av covid-19 i Narvik kommune.

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge):

Personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er:

 1. Pasient med behov for innleggelse
 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
 4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*
 5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
 7. Andre med mistenkt covid-19
 • *Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm. Les mer om risikogrupper og deres pårørende på Folkehelseinstituttets sider: Råd til risikogrupper og deres pårørende

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.  Ansatte avklarer behov for test med sin leder (kategori 3 og 6). Testing av barn og andre med mistenkt covid-19 (kategori 6 og 7) avklares med lege (fastlege/legevaktslege).

Narvik kommune har etablert stasjonær teststasjon i samarbeid med Narvik bedriftshelsetjeneste, Ballangen legekontor og Kjøpsvik legekontor. Vi har i tillegg tre mobile testteam.

Les mer om testkriteriene på Folkehelseinstituttets hjemmesider:

Testkriterier for COVID-19.

Gjeldende flytskjema fra Folkehelseinstituttet (30. april), som forklarer kriteriene for testing:

Klikk for stort bilde  

Råd om fritidsreiser innenlands - fra 21. april

Informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere innenlands reiseråd i lys av at hytteforbudet oppheves. Disse rådene gjelder fra 21. april 2020 og inntil videre.

Det er fortsatt et godt smitevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning. 

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.
 • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
 • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
 • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forholde deg til disse.
Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

Reiserådet ble innført 14. mars som et ekstraordinært grep for å sikre liv og helse i en situasjon med kraftig spredning av koronaviruset. Restriksjoner over hele verden har ført til en uforutsigbar og vanskelig situasjon for nordmenn på reise.

Les mer på Regjeringens sider.

Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielse hos Human-Etisk Forbund

Gravferd: Vi gjennomfører gravferder, men vi tar hensyn til FHIs retningslinjer og forholder oss til kommunale retningslinjer. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/gravferd/

Vielser: Vi gjennomfører vielser som planlagt, men tar hensyn til FHIs retningslinjer og forholder oss til kommunale retningslinjer. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/vigsel/

Konfirmasjon: Alle konfirmasjoner er utsatt til et senere tidspunkt. For oppdatert informasjon om konfirmasjon, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/konfirmasjon/

Navnefest: Alle navnefester er utsatt. For oppdatert informasjon om navnefest, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/navnefest/

Oppdatert informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier og kurs, finner du på Human-Etisk Forbunds egen informasjonsside.

Kontakt: Human-Etisk Forbund avdeling Nord, telefon 96 00 47 51, e-post nord@human.no

 

Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter Oppdatert 16.03.20

Pasienter som for tiden mottar behandling bees forholde seg til sin virksomhet for informasjon.

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder fra kl 00.00 mandag 16. mars 2020.

Vedtaket gjelder følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

b) Kiropraktorer

c) Optikere

d) Fotterapeuter

e) Logopeder

f) Psykologer

g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin

h) Virksomheter som utfører alternativ behandling

i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

#
Unntak
Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.

Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

#Gjelder fra 16. til 26. mars
Vedtaket gjelder fra og med 16. mars klokken 00.00 til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Brev om vedtaket ble sendt til landets kommuner og berørte organisasjoner søndag 15. mars ca klokken 21.30.

Tidligere har Helsedirektoratet besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Stengingen av disse virksomhetene opprettholdes.

Dagsenteret på Furumoen stenges fra idag og inntil videre Publisert 16.03.20

Dette som et av tiltakene for å bryte smittekjeden og hindre smitte blant pasienter i risikogrupper.

Åse Berit Vrenne
Enhetsleder ved Furumoen sykehjem

Rådhus og servicesenter stenges for publikum fra fredag 13. mars Publisert 13.03.20

Rådhuset i Narvik stenges for publikum.
Servicenteret i Kjøpsvik stenges for publikum. 
Servicesenteret i Ballangen stenges for publikum.

Dette er forebyggende tiltak. Vi ønsker å bidra til å bryte smittekjeden og begrense spredning av koronavirus.

Du når oss fortsatt på 769 12 000, og publikum kan gjøre avtaler med saksbehandlere på telefon og e-post.

Vi ber samtidig om forståelse for at det i tiden fremover kan bli noe lengre saksbehandlingstid. På grunn av omprioriteringer i offentlig forvaltning vil blant annet saksbehandling også hos Narvik kommune kunne ta noe lengre tid inntil videre.

Koronakontoret i Narvik - slik får du svar på alt du lurer på om korona - publisert 08.03.20

Klikk for stort bildeNarvik kommune har opprettet et koronakontoret for å svare på spørsmål og saksbehandle henvendelser til Narvik kommune, i forbindelse med tiltak rundt koronavirus.

Koronakontoret kontaktes på koronakontoret@narvik.kommune.no

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Narvik kommune har også etablert en smitteverngruppe, et samarbeid mellom personell fra UNN Narvik, fastlege-representant og Narvik kommune.

 

Gradvis åpning av barnehager fra og med 20. april - slik vil det foregå i Narvik

Klikk for stort bilde

Fra og med mandag 20. april starter en gradvis og kontrollert åpning av alle barnehager.

Det betyr ikke at alle barnehager er i full drift fra mandag av. Trenger en barnehage mer tid for å forberede åpningen, så tar vi den tiden. Alle barnehagene skal være åpne fra mandag 27. april.

Foresatte har enten blitt kontaktet eller vil bli kontaktet direkte av sin barnehage med mer informasjon:

 • Når kan ditt barn møte i barnehagen
 • Hvordan skal det foregå

Ingen av oss har alle svar, men foresatte kan være trygge på at Narvik kommune og hver enkelt barnehage tar smittevern og sikkerheten til både barn og ansatte på alvor.

Vi samarbeider tett med kriseledelsen i Narvik kommune, korona-kontoret, smittevernoverlegen og flere nasjonale myndigheter.

Alle ansatte i barnehagene får blant annet opplæring i smittevern, og jobber med hvordan hverdagen i barnehagen skal organiseres.

Vi har forberedt oss på en åpning siden barnehager og skoler ble stengt 12. mars, det gjelder både nasjonale myndigheter som Folkehelseinstituttet, og Narvik kommune.

Barnehagene i Narvik er ulike i antall barn, ansatte, antall rom og størrelse på uteområder. Det betyr også at hverdagen i de ulike barnehagene vil være forskjellig. Også åpningstidene vil være ulike. Det handler om smitteverntiltak, hvor mange ansatte som kan jobbe, og at noen barnehager fortsatt må gi tilbud om plass til barn utenfor vanlig åpningstid til foreldre med samfunnskritiske oppgaver.

Nederst finnes flere lenker til mer informasjon, blant annet den nasjonale veilederen som gir råd og støtte for hvordan barnehager kan driftes trygt og forsvarlig i tiden fremover.

Der kan dere se flere gode eksempler på ulike tiltak. Nøyaktig hvordan det blir å se ut i deres barnehage vil dere få mer informasjon om direkte fra deres barnehage.

Vi vil fortsette å følge situasjonen nøye. Endres situasjonen vil foresatte kontaktes umiddelbart.

Barn det må tas spesielle hensyn til

Det vil kunne være barn som ikke skal i barnehagen når den åpner. Dette gjelder i noen tilfeller hvor barnet har hatt eller har alvorlig sykdom. I veilederen vil dere finne liste over disse, og lenke til ytterligere informasjon fra Norsk barnelegeforening. I veilederen finnes også en liste over hvilke kroniske sykdommer som ikke er grunnlag for å holde barnet hjemme. 

Aktuelle lenker for mer informasjon:

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder som skal gi råd og støtte for hvordan barnehager og kan drifte forsvarlig i tiden fremover.

Veileder om smittevern i barnehager under COVID-19 utbruddet 2020

Informasjon til barnehageforeldre - udir.no

Informasjon til foreldre på flere språk (blant annet polsk, arabisk, somali, med flere)

Film til barn og til voksne - udir.no  

Spørsmål og svar om veilederen - regjeringen.no

 

 

 

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO, skal betale fra 14. april.

For nærmere informasjon om foreldrebetaling se informasjon på Regjeringens hjemmesider.

Narvik Havn stenges for cruiseanløp Publisert 13.03.20

Kommuneoverlegen, smittevernlegen og Narvik Havn har sammen besluttet å stenge Narvik Havn for cruiseanløp frem til 1. mai.

Narvik kommune stenger alle kommunale biblioteker Publisert 13.03.20

Utfra en helhetsvurdering av smitterisikoen har kommuneoverlegen vedtatt å stenge alle kommunale biblioteker med umiddelbar virkning. Dette i et forsøk på å bryte smittekjeden.

Arrangement - oppdatert 12.03.20

Torsdag 12. mars innførte Helsedirektoratet omfattende tiltak for å begrense spredning av koronavirus.

Fra før av hadde Narvik kommune allerede bestemt:

Narvik kommune pålegger Stiftelsen Vinterfestuka å avlyse Vinterfestuka 2020.

Junior-VM er etter en helhetsvurdering av kommuneoverlegen besluttet avlyst.

Planlagt innendørs ishockeykamp avlyses ut fra en helhetsvurdering.

Les mer informasjon om arrangement her.

Barnevernet, Ressursteamet og Vei og Park har stengt publikumsmottaket - publisert 17.03.20

Kommunale enheter som holder til i Teknologiveien 2 A (gamle Nordkraftbygget) har stengt sitt publikumsmottak.

De kan kontaktes på enhetenes telefonumre eller epostadresser som du finner her

Narvik Vann har stengt sitt publikumsmottak - publisert 17.03.20

De vil ha telefontid mellom kl 10.00 - 14.00 Det ligger informasjon på hjemmesiden til Narvik Vann her og de har satt opp skilt på døra.

Har du behov for tannhelsehjelp?

Som tiltak for å hindre spredning av coronaviruset har Den offentlige tannhelsetjenesten i
Nordland valgt å stanse all ordinær tannbehandling fra 13. Mars til 15. April.

Akuttberedskap opprettholdes på tannklinikkene og det oppfordres til å kontakte tannhelsetjenesten pr. telefon ved behov.

Ikke møt opp personlig på klinikken.

Har du akutt behov for tannhelsehjelp og har store smerter eller hevelse, ta kontakt med din vanlige tannklinikk/din faste tannlege på telefon. Dette gjelder både koronasmittede og friske pasienter.

Akuttilbud til friske pasienter gis fra din ordinære tannklinikk eller en annen tannklinikk din ordinære tannklinikk har avtale med.

Det er opprettet klinikker i Nordland som både private og offentlige tannklinikker kan henvise koronasmittede pasienter videre til.

I Narvik har Ankenes tannklinikk akuttberedskap:

Ankenes tannklinikk, Torgveien 2, 8520 Ankenes, Tlf: 902 56 098 

Er du mistenkt, sansynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 må du gi beskjed om dette ved første kontakt på telefon slik at vi kan legge til rette for god og forsvarlig behandling både for deg, personalet og befolkningen for øvrig.

Det utføres bare påtrengende nødvendig akuttbehandling for å redusere risiko for smittespredning i befolkningen. Tannlegen vurderer om akuttbehandling kan utsettes, om det kan avhjelpes med medikamentell behandling eller om det er nødvendig å utføre akuttbehandling på tannklinikken.

Det vil være mulig med telefonhenvendelser til Ballangen-, Bogen-, og Narvik kjeveortopedklinikk.

Hvis du har spørsmål eller akutte behandlingsbehov hjelper vi deg gjerne. Behandling utføres kun i tilfeller det er fare for liv og helse.

 • Tlf Ankenes: 902 56 098
 • Tlf Ballangen: 482 56 332
 • Tlf Bogen: 911 04 963
 • Tlf Kjevertoped: 908 16 146
Regjeringen vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert

Barnehagene, 1.- 4. trinn i grunnskolen og SFO vil bli gjenåpnet, og regjeringen vil i slutten av april oppheve forbudet mot å overnatte på hytta. Frisører og andre virksomheter med en-til-en-kontakt vil få gjenoppta sin virksomhet hvis de følger krav om smitteverntiltak. Endringene vil skje gradvis i løpet av april.

I tillegg vil regjeringen gjenåpne videregående skole for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

 

Disse tiltakene forblir uendret
 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • De som bor sammen kan omgås som normalt.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
 • Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.
 • Avstandsbegrensning på én meter utendørs og to meter innendørs, unntatt for familiemedlemmer og de som lever i samme husstand. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Maksimalt fem personer kan være sammen utendørs, unntatt familie og husstandsmedlemmer.
 • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
 • De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.
 • En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.
 • Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.
Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes er
forbudt. Dette følger av Covid-19-forskriften § 13 bokstav b.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og
organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes skal forstås.

Den du lese på Helsedirektoratets hjemmesider.

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes.

Forbudet innebærer at det som utgangspunkt ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet.

Dette må forstås ut fra et smittevernperspektiv.

Forbudet innebærer videre at lag og foreninger mv. ikke skal arrangere for eksempel kamper, stevner eller turneringer som samler mange, eller som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr eller garderober.

Forbudet gjelder både utendørs og innendørs aktiviteter.

Norges idrettsforbund og særforbundene vil lage anbefalinger og koronavettregler. Norges idrettsforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av koronavirus og har utarbeidet felles minimumsregler som skal ligge til grunn for alle idrettene.

I tillegg ber de særforbundene lage egne koronavettregler som tydeliggjør hvordan den enkelte idrett kan drives i samsvar med gjeldende regler og helsemyndighetenes råd.

Felles minimums-regler til grunn for all idrett - Norges Idrettsforbund

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Les mer på Norges idrettsforbunds hjemmesider.

Under følger de fellesidrettslige anbefalingene fra Norges idrettsforbund, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
Fotballens koronavettregler

Norges Fotballforbund har utarbeidet spesifikke retningslinjer for fotballaktivitet, der hensikten er å hindre smitte

Retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Norges Fotballforbund har også utarbeidet tips til aktiviteter, øvelser og råd som du kan gjøre alene eller sammen med noen få.

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Her er noen av plakatene NFF har utarbeidet med fotballens koronavettregler:

Plakat 1

Plakat 2

Å skape normalitet i det unormale for barna våre

Narvik kommune ønsker å gi alle foreldre/foresatte i vår kommune noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i.

Behov for å snakke?

Om du som forelder/foresatt opplever hverdagen nå som krevende og utfordrende, kan det være godt å snakke med en annen voksen.

Ring Barneverntjenesten i Narvik kommune på telefon 76913426 så får du snakke med en ansatt som har god barnevernfaglig kompetanse. Du kan være anonym.

Større, sterkere, klokere og gode

Den nye hverdagen påvirker oss i stor grad, ved at vi må forholde oss til restriksjoner og regler for å forhindre smitte av koronaviruset. Hverdagen blir plutselig mest knyttet til husets fire vegger for både voksne, barn og unge. Det er fire begreper som foreldre kan holde fast i når vi nå står ovenfor en ny hverdag; større, sterkere, klokere og gode. 

Større

Voksne har ansvar for å lage en tydelig struktur for dagen. Vi bør forsøke å skape en opplevelse av en sammenheng i den situasjonen vi er i.

 • Lag en dagsplan sammen med barna på hvordan hverdagene skal se ut. Heng den på kjøleskapet og forhold dere til den. Planen bør inneholde tidspunkt for når dere skal stå opp, når dere skal spise sammen, når det skal jobbes med skole og hjemmekontor.
 • Oppretthold rutinene, slik at døgnet ikke snus. Det er viktig at barn, ungdom og vi voksne får nok søvn. Spesielt i en slik tid hvor vi oppleve mye inntrykk og ha mange tanker.  
 • Få frisk luft, gå turer eller hold barna i aktivitet til faste tider på døgnet.
 • Lek med barna dine hver dag. Lek leker som ikke er preget av regler, men aktiviteter der dere kan samarbeide. Husk at det er ikke resultatet som betyr noe i leken, men det å gjøre noe sammen.
 • Ta forhåndsregler for å forhindre smitte, følg retningslinjene som er gitt fra regjeringen. På fhi.no og helsenorge.no finner du oppdatert informasjon. Narvik kommune har egen hjemmeside med oppdatert informasjon.
 • Sett grenser for hva som er tillatt og ikke. Selv om barnet/ungdommen gjerne vil ut å møte andre og forteller om mange andre som møtes, er det viktig at vi som foreldre setter grenser for hva som er tillatt og ikke. Dette er en tid hvor vi skal holde seg til de nærmeste og sosialisere oss i små mengder. Det er anbefalt at barn kanskje har en eller to faste venner de skal forholde seg til. 

Sterkere

Med sterkere menes det ikke at vi skal ha større muskler eller kunne bære mer, men at vi voksne skal være følelsesmessige sterkere enn barna. I situasjonen vi nå er i, er det en utfordring for alle å ikke bli følelsesmessig overaktivert – og det er normalt. Men når barnet ditt blir lei seg eller redd, bør ikke vi som voksne bli like lei oss eller like redde. Vi bør ha kontroll på egne reaksjoner og følelser, for å kunne hjelpe barna med sine reaksjoner og følelser. Jo mer bevist forhold vi har til egne reaksjoner og følelser, jo bedre kan vi hjelpe barna og andre familiemedlemmer.

Som voksen i en slik vanskelig situasjon er det viktig at vi tenker over alkoholforbruket vårt. For noen kan dette være en løsning for å få avstand fra det vanskelige. Men for barna blir dette en utrygg situasjon i den «nye hverdagen» vår. Alkohol og rusmidler gjør deg som voksen svakere i samspill med barnet ditt.

Klokere

Dette handler om at vi som voksne må se på situasjonen og vurdere hva som er de beste valgene for barna våre, på kort og på lang sikt. Som voksne har vi mye visdom og mange erfaringer. Ta kloke avgjørelser basert på den informasjonen som kommer fra myndighetene, og sorter ut hvor mye informasjon barnet ditt tåler og hvor mye informasjon vi som voksne ta inn. Gjennom sosiale medier, nyheter og tv har vi tilgang på all informasjon vi måtte ønske – i denne situasjonen kan det også bli for mye. Vi som voksne bør derfor begrense inntrykkene, ved for eksempel å slå av tv-en slik at nyhetskanalen ikke står på hele døgnet.

God

Å være god i denne sammenheng handler om å være raus og forståelsesfull for det barnet mener og føler. Vi skal vise forståelse og være nysgjerrige på det barnet formidler, samtidig som det er fortsatt viktig å sette grenser. Godhet kan vises i form av handlinger, men det er også viktig å være god i kroppsspråk og stemmebruk. Snakk på forhånd om hvordan dere skal samarbeide slik at barna får gjort skolearbeidet og du som voksen får jobbet på hjemmekontoret, istedenfor å kjefte på barnet ditt som forstyrrer deg når du jobber. Det å være en god voksen skaper tillit som igjen fremmer samarbeid.  

Det positive i situasjonen

Som foreldre har vi ofte små og store bekymringer for barna våre. Hvis vi voksne klarer å være større, sterkere, klokere og gode i møtet med barna våre, vil dette gi dem et godt utgangspunkt for å bli gode voksne. I situasjonen vi er i nå kan det å få mer tid sammen med barna våre føre til at samholdet øker, vi får større toleranse for andre og viser tillit til hverandre. Dette er med på å styrke tilknytningen mellom deg og barnet ditt.

Hvordan kan jeg ta en egen elsikkerhetssjekk i mitt eget hjem?

I disse dager sitter hundretusener av nordmenn hjemme. Selv om Eltilsynet ikke kommer på hjemmebesøk i denne perioden, er det viktig å ta elsikkerhet på alvor.  Nordkraft har utarbeidet en elsikkerhetssjekkliste som du finner her.

Jeg er testet for COVID-19. Når og hvordan får jeg prøvesvaret?

De som testes i kommunal regi får svar fra Koronakontoret / Narvik kommune på SMS.

Det tar 2-3 dager fra prøven er tatt til svar foreligger.

Testing i kommunal regi blir foretatt av:

1. Teststasjon ansatte
2. Mobilt testteam
3. Luftveislegevakta 

 

Det er nå etablert en egen LuftveisLegevakt i Narvik

Din egen fastlege er fortsatt første kontaktpunkt for deg som pasient.

Ikke møt opp verken på legekontoret, legevakta eller hos LuftveisLegevakta, men ta kontakt på telefon.

 • Oversikt over legekontor i Narvik
 • Får du ikke kontakt med fastlegen på telefon kan du ta kontakt med legevakten på telefon 116 117.
 • Ved behov for akutt helsehjelp ring 113

Etableringen av LuftveisLegevakta er et av mange tiltak som gjøres i Narvik for å forberede både helsevesenet og samfunnet på eventuell smitte av koronavirus. Vi ønsker å bidra til å begrense spredning av koronavirus og for å avlaste både fastleger og legevakt.

Klikk for stort bildeDet er fri parkering for pasienter ved UNN Narvik nå. Følg skiltingen fra parkeringsplassen frem til gamle REO. Ikke blokker innkjøringen til mottaket i nærhetne. 

 

 

Derfor er det nå etablert en egen LuftveisLegevakt i Narvik. LuftveisLegevakta er bygd opp fra grunnen av i løpet av en håndfull hektiske dager denne uken.

Har du luftveissymptomer /er i karantene eller isolasjon, vil fastlege/legevakt vurdere behov for undersøkelse. Hvis det er behov for undersøkelse, vil det avtales et tidspunkt for undersøkelse på LuftveisLegevakt.

 • Ikke møt direkte på legevakten eller LuftveisLegevakten, pasienter som henvises får en avtale med tidspunkt de skal møte på LuftveisLegevakten.
 • Vent i bilen, man blir kontaktet om når man skal komme inn til undersøkelse

LuftveisLegevakten er tiltenkt pasienter med luftveissymptomer som har behov for lege og helsetjenester, men ikke får møte på fastlegekontoret av smittevernhensyn.
Dette gjelder også pasienter som er i karantene eller isolasjon.

Dette er en forutsetning for at både fastlegene og legevakten skal kunne gi forsvarlige tjenester, spesielt til pasienter med kroniske sykdommer. Sårbare pasientgrupper har en økt risiko for alvorlige følger av koronavirus.
 

Vi trenger mer smittevernutstyr!

Forbruksmateriell for smittevern er akkurat nå mangelvare i Narvik, Norge og resten av verden.

Kan du bidra?

Fortsatt forbereder både Narvik kommune og hele Narvik seg på eventuelle tilfeller av koronavirus. 

I den spesielle situasjonen vi nå er i er smittevernutstyr til medisinsk personell en kritisk faktor.

Narvik kommune har allerede både kjøpt og samlet inn en stor mengde smittevernutstyr, men behovet er stort.

Nå stiller Norsk Folkehjelp Ofoten opp for å oppsøke og samle inn donasjoner av utstyr fra både privatpersoner og bedrifter.

- Vi har ressursene, vi har mannskap, og vi kommer til å lete høyt og lavt etter egnet utstyr, sier Trond Thoresen i Norsk Folkehjelp Ofoten.

Klikk for stort bildeNorsk Folkehjelp og Heidi E. Holtet. 

Alle hverdager vil det være mulighet for å levere inn utstyr i Norsk Folkehjelps lokaler på Parkhalltaket i sentrum av Narvik, mellom klokken 11.00 og 13.00.

- Vi kan også komme og hente utstyret, sier Trond Thoresen.

Norsk Folkehjelp Ofoten har også en egen Facebook-gruppe hvor man kan melde fra hvis man har egnet utstyr - https://www.facebook.com/groups/884249582018429/

Norsk Folkehjelp Ofoten kan også kontaktes på telefon 93 82 24 33.

Lege Heidi E. Holtet har ansvaret for faglig gjennomgang av utstyret. Det som kan benyttes vil fordeles alt etter hvor behovet er størst. Holtet vil også bidra til at utstyret lagres forsvarslig.
Vi trenger mer av alt, for å være best mulig forberedt til den spesielle situasjonen vi som samfunn nå er i. Dette er en nasjonal dugnad, og vi er veldig takknemlige for at Norsk Folkehjelp stiller opp for å samle inn smittevernutstyr, sier Heidi E. Holtet.

Det foregår nå tre parallelle løp for å skaffe mer smittevernutstyr:
Nasjonal anskaffelse via Fylkesmannen
Ulike leverandører 
Donasjoner og innsamling

Leverandører bes kontakte Narvik kommunes innkjøpsavdeling ved Kjetil Sønvinsen:
kjetil.sonvisen@narvik.kommune.no
Telefon 414 10 930

Her finner du oppdatert informasjon om korona-situasjonen. https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsehjelp/informasjon-om-koronaviruset/

Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med aktører som har følgende utstyr:
Åndedrettsvern FFP2 og FFP3
Munnbind kirurgisk klasse II eller IIR
Frakk med lange ermer
Hansker
Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 

Nå kan du melde fra om symptomer på koronavirus

Folkehelseinstituttet har 22.mars sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

Nasjonal løsning

- Hensikten med denne løsningen er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet. Vi setter stor pris på at alle som har symptomer som kan være koronavirus som hoste, pustebesvær eller feber melder fra om dette, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Løsningen bruker allerede etablerte løsninger på Helsenorge.no. Gjenbruk av nasjonale komponenter og infrastruktur har gjort at man raskt har fått opp en teknisk løsning som ivaretar krav til sikkerhet og personvern på en god måte.

Den er nasjonal, og alle innbyggere kan registrere sine og barnas symptomer. Opplysningene vil gjøres tilgjengelige for helsemyndighetene som ett av flere virkemidler, slik at man kan få bedre oversikt over koronavirusinfeksjoner i Norge, og tilrettelegge for forskning.

Kan jeg lufte hunden? - Veterinærinstituttet har oppdaterte råd om kjæledyrene våre - publisert 19.03.20
Utvidet krisestab er satt - alle offentlige deler av Narvik samarbeider

Klikk for stort bildeFlest mulig møter i det offentlige foregår nå på video.Alle nødetatene og offentlige deler av Narvik kommune møtes jevnlig - på video.

 

Krisestaben i Narvik kommune har jevnlige møter. Narvik kommune har også daglige møter mellom kommunen og UNN Narvik.

Det er også satt utvidet krisestab mellom Narvik kommune, politiet, Heimevernet, Sivilforsvaret, Ofoten Brann og Narvik Havn.

Alle møtene foregår i størst mulig grad på video, nettopp for å bidra til å redusere smitterisiko.

Alle nødetatene og alle deler av det offentlige apparatet i Narvik tar både alle forhåndsregler og forbereder seg i størst mulig grad på koronavirus.

Lanserer Skype-tilbud til engstelige barn og unge

Psykolog Line Iren Kaspersen er ansvarlig for det nye tilbudet i regi av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. 

Interesserte kan ta direkte kontakt på telefon 77 75 57 01 alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. Deretter blir det satt opp et tidspunkt hos en fagperson, og man kan velge mellom telefon- eller Skype-samtale.

COVID-19 har endret hverdagen til mange i Norge. Barn og unge er hjemme fra skolen og mange voksne har hjemmekontor. Noen familier er satt i karantene. I media rapporteres det om mange konsekvenser av pandemien.

For barn og unge kan dette være skremmende, og de voksne kan bli usikre på hvordan de best kan snakke med barna.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr derfor, sammen med Habilitering for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge, barn og unge under 18 år - samt foreldre - veiledning og rådgivning via Skype og telefon.

Tilbudet gjelder personer bosatt mellom Ofoten i sør og Nordreisa i nord, samt på Svalbard, der UNN har sitt ansvarsområde for barne- og ungdomspsykiatri.

- Vi registrerer at den nye situasjonen har endret hverdagen for mange, og ønsker derfor å utnytte våre ressurser nå som det meste av annen aktivitet hos oss er stoppet opp. Våre ansatte kan ikke svare på spørsmål om koronaviruset, men kan veilede de som har behov for å råd om hvordan de skal håndtere den nye hverdagen, sier avdelingsleder ved BUPA Børge Mathiassen.

 

Nordkraft sikrer strømforsyningen - publisert 17.03.20

Dette er meldingen fra Nordkraft:

Samfunnet er helt avhengig av trygg strømforsyning nå.
Det gjelder både sykehusene og de mange som må oppholde seg hjemme i karantene, med hjemmekontor eller med barn.
Mens du må holde deg hjemme, må flere av våre ansatte være på jobb. Vi er godt rustet for å sikre strømforsyningen, også om egne ansatte blir syke.
 

Ingen hjemmebesøk:
Det Lokale Eltilsyn (DLE) og vår måleravdeling har utsatt alle hjemmebesøk fremover. Det betyr at vi heller ikke ber om å få tilgang til måleren hjemme hos deg. Av erfaring vet vi at i perioder som dette er det dessverre useriøse aktører som gir seg ut for å være andre. Ikke slipp disse inn i huset.

Vi er selvfølgelig like tilgjengelige som før. Har du spørsmål til DLE, kontakt oss gjerne på telefon 76 96 11 75 eller e-post.

Om noen ber om tilgang til måleren din, ber vi om at du varsler oss via kundeservice@nordkraft.no eller +47 76 96 11 75

Les mer om Nordkraft og korona-tiltak på www.nordkraft.no/korona

Polar Kraft har stengt publikumsmottaket for fysisk besøk, du kan lese mer om hvordan du kan kontakte Polar Kraft her

 

Kan barn leke med hverandre eller være sammen? Publisert 13.03.20

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Les flere råd for barn og gravide på HelseNorges sider.

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
 • Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene
Hva er samfunnskritiske funksjoner? Oppdatert 17.03.20

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, er det utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de 14 samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole (skolefritidsordning) - eller barnehageplass for sine barn.

Listen er utarbeidet av regjeringen, og kan leses i sin helhet på deres sider.

Et av formålene med listen over personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon er at de skal kunne få tilbud om barnehage og skole for sine barn. Også barn med særskilte behov ivaretas.

Det er i utgangspunktet opp til leder i din virksomhet/bedrift å definere om din rolle er en samfunnskritisk funksjon, og du dermed har rett på barnehageplass og SFO for ditt barn.

Du som foresatt skal da kontakte din barnehage eller skole, som igjen gjør en vurdering. 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satelittbaserte tjenester

Vi gjør oppmerksom på at forsyningssikkerhet omfatter personell som jobber med både til eksempel matforsyning.

Les mer om stengingen av barnehager og skoler her.

Les mer om samfunnskritiske funksjoner på nettsidene til KS her

Dåp, begravelser, bryllup og andre kirkelige handlinger - oppdatert 19.03.20

Den norske kirken avlyser alle planlagte gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirkene og på menighetshus..

Les mer på den norske kirkes hjemmesider.

For tilreisende til begravelser gjør spesielt vi oppmerksom på karantenebestemmelsene for innenlandsreisende som gjelder i Narvik kommune. Du kan lese mer om disse her

Narvik kommune fraråder alle samlinger av mennesker i større antall.

Ved spørsmål ta kontakt på:

koronakontor@narvik.kommune.no

Begrenset tilgang på vaksine for lungebetennelse Publisert 12.03.20

Det er begrenset tilgang på pneumokokkvaksinen Pneumovax i Norge. Vaksinedoser prioriteres kun for personer med høyest risiko for sykdommer.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider.

Når - og hvordan søke hjelp hos helsevesenet

Din egen fastlege er første kontaktpunkt - på telefon.

I Norge er det Folkehelseinstituttet som står for den oppdaterte og offisielle informasjonen. Lurer du på noe er nettsidene FHI.no det beste stedet å finne svar.

Her kan du lese mer om testkriterier.

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Første kontaktpunkt er din egen fastlege. Det er viktig at man ved mistanke om Koronavirus tar kontakt med sin fastlege på telefon, og ikke møter opp hos legen.

Oversikt over legekontor i Narvik.

Symptomene på Koronavirus minner om vanlige influensasymptomer: hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Det er svært viktig at du tar kontakt med fastelege per telefon. Får du ikke kontakt med ditt legekontor, kan du ta kontakt med legevakten.

Kontaktinformasjon legevakten:
Telefon 116 117

Informasjon til pårørende for de som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Publisert 13.03.20

Vi trenger alle ansatte friske for å kunne ivareta våre forpliktelser overfor hjemmeboende personer med tjenester fra hjemmesykepleien.

Tjenesten for hjemmesykepleie i Narvik kommune ønsker å beskytte våre brukere i størst mulig grad. 

Våre brukere har på grunn av høy alder og sammensatte helseutfordringer økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av koronavirus.

Vi trenger hjelp av dere pårørende/besøkende til å hindre smitte.

Hjemmesykepleien er kanskje den enheten i Narvik kommune som har kontakt med flest eldre. For å hindre smittekjeden og begrense spredning av koronavirus anbefaler vi at besøkende og pårørende tar noen forhåndsregler i tiden fremover:

 • Ikke dra på besøk dersom du har vært i nær kontakt med en som er smittet av koronavirus
 • Har vært på reise (innenlands og utenlands) og vurderer at du kan ha vært utsatt for smitte på reisen
 • Er i karantene på grunn av reise utenfor Norden etter 27.02.20

Vi har stor forståelse for at bekymrede pårørende lurer på hva vi som helsepersonell gjør for å hindre å spre smitte.

 • Vi følger nøye med på og iverksetter alle tiltak som kommer fra Folkehelseinstituttet, regjeringen og kommuneledelsen.
 • Internt i enheten har vi innskjerpet og utvidet våre rutiner for smittevern og desinfeksjon av utstyr og berøringsflater inne i lokalene våre og i bilene.
 • Vi er bevisste på nærkontakt og håndhilsning, og vil redusere dette i så stor grad som mulig.
 • Alle ansatte som har vært ute og reist i henhold til retningslinjene blir satt i karantene for å forebygge smitte.

Dersom noen pårørende ønsker å redusere eller forhindre besøk av ansatte fra hjemmesykepleien i en periode, ta kontakt med oss for avtaler rundt dette.
Jeg oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksomme slik at vi sammen kan hindre spredning av smitte i Narvik så lenge og lite som mulig

LKAB har iverksatt følgende tiltak ved mottak av malmskip Publisert 13.03.20

Mannskapsbytter
Dette opphører nå i Narvik. Mannskapsbytte innebærer at mannskap flys inn til Narvik av rederiet. Vi har meddelt rederne at dette skal opphøre som en del av våre tiltak for å begrense faren for Coronasmitte

Kontakt mellom ansatte og skipenes besetning
Her er det innført begrensninger i aktiviteter som medfører direkte kontakt mellom våre ansatte og mannskap.
Det er opprettet egen stasjon på land for håndtering av dokumenter som tidligere innebar at våre ansatte måtte gå om bord. Øvrig kontakt med skipenes besetning gjøres vi telekommunikasjon eller på sikker avstand. Vi har også åndedrettsvern og beskyttelsesklær som kan benyttes. Rutiner er etablert for å sikre minimal direkte kontakt med mannskap.

Begrensning i adgang til å gå i land
Landlov over LKABs industriområde er forbudt. Nå er det også fra myndighetene lagt inn forbud mot landlov uten at påbudt karantenetid er oppfylt.

Øvrige tiltak
LKAB har en rekke eksterne aktører som leverer ulike tjenester på vårt industriområde. Her er det innført begrensninger og barrierer for å unngå direkte kontakt med våre ansatte.

Driftssentraler i havn og jernbaneterminal er låst og adgang til disse områdene har kun våre egne akkrediterte ansatte.

Reiseaktiviteter er underlagt restriksjoner- også innenlandsk og vi har lagt inn sterk begrensning på fysiske møter, også interne.

Vi følger situasjonen kontinuerlig og følger opp med nye tiltak dersom det blir påkrevd.

Vennlig hilsen
Jacob J. Steinmo
Daglig leder
LKAB Norge AS

Barn og unge under 18 år som står uten omsorgspersoner grunnet koronavirussykdom Publisert 13.03.20

Dersom barn/ungdom under 18 år står uten omsorgspersoner som følge av sykdom som skyldes koronavirus, hvor omsorgspersonene er helt ute av stand til å ta seg av barnet og hvor barnet/ungdommen ikke kan ivaretas ved bruk av private løsninger i familie/nettverk i sykdomsperioden, kan barneverntjenesten kontaktes for bistand.

Dette kan gjøres enten i kontorets åpningstid hverdager 08.00-15.30 på 76913416 eller på døgnbemannet vakttelefon 909 84 500 ellers i døgnet.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset? - publisert 16.03

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.
Skolehelsetjenesten i Narvik kommune har stengt - men du kan ringe! - publisert 17.03

Skolehelsetjenesten i grunnskolen er stengt for å bidra til å redusere spredning av smitte.

Elever, foresatte og lærere som har spørsmål eller ønske om samtale med oss, kan ringe oss på telefon:

BARNESKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Line Bergan,       mobil:  994 33 230
Helsesykepleier Lisbeth Jensen, mobil:   954 92 275
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier  Mona Uppheim  tlf:  76929239

UNGDOMSSKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Kjersti Halset,      mobil: 910 06 139
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier Helene Myklevold mobil: 909 67 602

VIDEREGÅENDE SKOLE:
Helsesykepleier Elisabeth Mohn, mobil: 971 95 601

Vi har dessverre noe redusert kapasitet, men vi vil svare så langt vi kan.