Frivillig

Trenger du hjelp - eller ønsker du å hjelpe? Ta kontakt med Frivilligsentralen!

Trenger du hjelp?

Er du i karantene, isolat, i risikogruppen eller i en situasjon hvor du ikke har noen som kan hjelpe deg?

Terskelen for å spørre om hjelp er lav. Er det noe i hverdagen du ønsker bistand, til på grunn av situasjonen vi er i nå, så ta kontakt!

Du kan be om hjelp på to måter:

Ønsker du å hjelpe?

Du kan melde deg som frivillig enkelt - med å følge skjemaet på sidene til Narvik Frivilligsentral.

Slik kan din organisasjon bidra!

Nasjonale og kommunale myndigheters anbefalinger om smittevern må ligge til grunn for alle  typer samarbeid.   

Følg denne lenken for å fylle inn informasjon for deres organisasjon, lag eller forening:

Skjema for organisasjoner

Frivillig-teamet i Narvik kommune administrerer den frivillige innsatsen, og består av et titalls personer fra ulike deler av Narvik kommune.

Du kan kontakte oss direkte på frivillige@narvik.kommune.no
Har du spørsmål om koronavirus? Ta kontakt med koronakontor@narvik.kommune.no

Frivillig

Informasjon til organisasjoner, lag og foreninger

Vi har et eget skjema for lag og organisasjoner: Skjema for organisasjoner

Her er noen av grunnene for at vi ønsker svar på dette spørreskjema fra organisasjoner, lag og foreninger:   

 1. Mange frivillige organisasjoner har allerede omfattende beredskapsplaner for krisesituasjoner og inngår i kommunale beredskapsplaner. I denne undersøkelsen ønsker vi svar på hva dere mangler. 
 2. Mange har egne tiltak rettet mot ulike målgrupper med kompetanse knyttet til aktiviteter, utstyr og/eller lokaler som kan være viktige i krisesituasjoner. Skriv gjerne noe om dette i skjemaet. 
 3. Informer om hva dere kan og ønsker å bidra med og husk e-post eller telefon for alle typer frivillige organisasjoner.
 4. Spesifiser hvilke typer oppgaver dere ønsker eller har anledning til å løse.
 5. Vi kartlegger i dette hvem som kan bidra og ikke og hva slags innsats dere kan bidra med og med hvilke ressurser.
 6. Vi ønsker informasjon om dere kan nå ut til særlig sårbare grupper. Eksempler er utsatte familier, minoriteter med begrensede norskkunnskaper og andre som det er sannsynlig ikke følger med på de vanlige kommunikasjonskanalene.
 7. Vi trenger informasjon om to stk som kan gi informasjon videre ut i organisasjon, forening eller klubb.   Dette fordi dere som regel har et stort
 8. nettverk, kan raskt mobilisere sine medlemmer, endre sine tiltak ved nye
 9. behov og kan etablere samarbeidsrelasjoner med andre foreninger.
 10. Skriv gjerne noe om hvilke utgifter dere har på grunn av smitteverntiltak eller hjelpe i denne situasjonen. 

Nasjonale og kommunale myndigheters smittevern anbefalinger må ligge til grunn for alle  typer samarbeid.   

Følg denne lenken for å fylle inn informasjon for deres organisasjon, lag eller forening:

Skjema for organisasjoner

De som allerede har fylt ut og sendt inn, kan se bort fra dette. 

Spør om hjelp på telefon 769 12016

Denne er ikke myntet på de av oss som er på nett - men de som ikke er fullt så komfortable med digitale løsninger. Så hvis du kjenner noen som kan ha nytte av dette telefonnummeret hadde vi satt stor pris på hvis du kan videreformidle det!

Trenger du hjelp? Nå kan du ringe også!

Er du i karantene, isolat, i risikogruppen eller i en situasjon hvor du ikke har noen som kan hjelpe deg?

Nå kan du be om hjelp på to måter:

Narvik kommune har nå satt opp en telefontjeneste slik at alle kan melde fra hvis de har behov for hjelp fra kommunen eller frivillige.

Til å begynne med er telefonen bemannet fra 10.00-14.00.

Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt.

Klikk for stort bildeVi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt. Bibliotekene er stengt, og da blir flere av de ansatte på biblioteket å svare på telefon for de som trenger hjelp fra frivillige. Fra venstre: Torill Stiberg, Tonje Farset og Paula Kristensen på Narvik bibliotek. 

 

 

 

 

Bibliotekene er stengt, og nå skal flere av de ansatte på biblioteket å bemanne en telefonsentral for de som trenger hjelp fra frivillige. På bildet er Torill Stiberg, Tonje Farset og Paula Kristensen på Narvik bibliotek.

All frivillig innsats nå går gjennom siden https://narvik.frivilligsentral.no/ Der kan de som ønsker å stille opp som frivillig melde seg, eller man kan melde fra om behov for hjelp.

Og husk - terskelen for å spørre om hjelp er lav. Er det noe i hverdagen du ønsker bistand, til på grunn av situasjonen vi er i nå, så ta kontakt!

Det kan være alt fra hjelp til de små ting som å handle mat, frakte medisiner, lufte hunder - eller bare være en vennlig sjel som ringer for å slå av en prat.

Men det kan også være hjelp til større ting. Ta kontakt så skal vi se hva vi får til!

Slå på tråden eller meld deg på https://narvik.frivilligsentral.no/ så blir du kontaktet av en av våre mange frivillige!

Frivillig-teamet i Narvik kommune administrerer den frivillige innsatsen, og består av et titalls personer fra ulike deler av Narvik kommune.

Du kan kontakte oss direkte på frivillige@narvik.kommune.no
Har du spørsmål om koronavirus? Ta kontakt med koronakontor@narvik.kommune.no

Frivillig-teamet - over 100 personer står klar til å hjelpe!

Over 100 personer har registrert seg som frivillige til å hjelpe andre i Narvik, fra Bjerkvik i nord til Kjøpsvik i sør.

Det hele administreres av frivillig-teamet, som er satt sammen av forskjellig personell fra flere ulike deler av Narvik kommune, alle med kompetanse for å administrere den frivillige innsatsen.

Blant annet Frivillighetssentralen, kulturfeltet og folkehelse er viktige deler av frivillig-teamet.

Det er også opprettet kontakt med hele 7 ulike hjelpeorganisasjoner, blant annet Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Narvik Unge Sanitet, for å nevne noen,

Alt frivillig arbeid koordineres gjennom nettsiden til Narvik Frivilligsentral:

På hjemmesidene til Narvik Frivilligsentral kan både nye frivillige kunne registrere seg, og kanskje viktigst av alt:

Der kan de som har behov for hjelp si fra at de trenger hjelp!


Og husk - terskelen for å spørre om hjelp er lav. Er det noe i hverdagen du ønsker bistand, til på grunn av situasjonen vi er i nå, så ta kontakt!

Etter hvert som behov oppstår vil frivillig-teamet kontakte de som har stilt seg til rådighet med forespørsler om bistand. De som har meldt seg som frivillig behøver ikke gjøre noe annet enn å vente akkurat nå.


De frivillige vil bli kontaktet hvis behovet oppstår, enten pr. epost eller på telefon (SMS).

Vi ønsker å takke alle som bidrar til den nasjonale dugnaden!

Med vennlig hilsen
Frivillig-teamet i Narvik kommune

Du kan kontakte oss direkte på frivillige@narvik.kommune.no
Har du spørsmål om koronavirus? Ta kontakt med koronakontor@narvik.kommune.no

Klikk for stort bildeFrivillig-teamet 

 

 


Frivillig-teamet:

 • Randi Melgaard - Kultur og leder for Frivillig gruppen
 • Marianne Thomassen - rådgiver Areal og samfunnsutvikling
 • Anne-Margrethe Roll - Midtre-Hålogaland Friluftsråd
 • Anastasiia Lakhtionova - Frivillighetssentralen
 • Lars Kristian Jakobsen - Kulturskolen
 • Steinar Tofte - Frivillighetssentralen
 • Tonje Farset - Biblioteket
 • Birgitte Kalvatn - Folkehelsekoordinator
Hjelp! Vi trenger mer smittevernutstyr!

Forbruksmateriell for smittevern er akkurat nå mangelvare i Narvik, Norge og resten av verden.

Kan du bidra?

Fortsatt forbereder både Narvik kommune og hele Narvik seg på eventuelle tilfeller av koronavirus.

I den spesielle situasjonen vi nå er i er smittevernutstyr til medisinsk personell en kritisk faktor.

Narvik kommune har allerede både kjøpt og samlet inn en stor mengde smittevernutstyr, men behovet er stort.

Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med aktører som har følgende utstyr:

 • Åndedrettsvern FFP2 og FFP3
 • Munnbind kirurgisk klasse II eller IIR
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

Klikk for stort bildeNorsk Folkehjelp og Heidi E. Holtet. 

 

 

 

 

 

 

Nå stiller Norsk Folkehjelp Ofoten opp for å oppsøke og samle inn donasjoner av utstyr fra både privatpersoner og bedrifter.

Alle hverdager vil det være mulighet for å levere inn utstyr i Norsk Folkehjelps lokaler i Parkhalltaket i sentrum av Narvik, mellom klokken 11.00 og 13.00.

- Vi har ressursene, vi har mannskap, og vi kommer til å lete høyt og lavt etter egnet utstyr. Vi kan også komme og hente utstyret, sier Trond Thoresen i Norsk Folkehjelp Ofoten.

Norsk Folkehjelp Ofoten har også en egen Facebook-gruppe hvor man kan melde fra hvis man har egnet utstyr - https://www.facebook.com/groups/884249582018429/

De kan også kontaktes på telefon 93 82 24 33.

- Vi trenger mer av alt, for å være best mulig forberedt til den spesielle situasjonen vi som samfunn nå er i. Dette er en nasjonal dugnad, og vi er veldig takknemlige for at Norsk Folkehjelp stiller opp for å samle inn smittevernutstyr, sier Heidi E. Holtet, medisinsk fagansvarlig og bedriftslege i Narvik Bedriftshelsetjeneste.

Det foregår nå tre parallelle løp for å skaffe mer smittevernutstyr:

 • Nasjonal anskaffelse via Fylkesmannen
 • Direkte fra leverandører
 • Donasjoner og innsamling

Leverandører bes kontakte Narvik kommunes innkjøpsavdeling ved Kjetil Sønvinsen:

Nå produseres det smittevernutstyr lokalt - for full maskin!

På litt over en uke har Norsk Folkehjelp Ofoten nesten støvsugd Narvik for smittevernutstyr, i form av en lang rekke donasjoner fra både private og bedrifter.

Så hva gjør du når det begynner å bli fritt? Vi lager vårt eget utstyr så klart!

Akkurat nå er Narvik Unge Sanitet i gang med å organisere produksjon av smittefrakker, mens Merethe på Merethes systue har fått spesialoppdrag fra Narvik kommune - produksjon av smittevernutstyr!

En rekke entusiaster har også hevet seg rundt og 3D-printet det som skal bli hele 200 ansiktsvisirer for helsepersonell.

Det er veldig mange som fortjener en stor takk! Mye av utstyret som er samlet inn og produsert er allerede i bruk i forskjellige sammenhenger i Narvik.

Forbruksmateriell for smittevern er mangelvare i Narvik, Norge og resten av verden. Narvik kommune har i tillegg bestilt smittevernutstyr både via nasjonale systemer og ulike leverandører.

Ta en titt på siden hvor det samles inn, der finner du alt av info du trenger hvis du har mulighet til å bidra!Norsk Folkehjelp har også opprettet en egen gruppe på Facebook: https://www.facebook.com/groups/884249582018429/

Klikk for stort bildeKathrine Lischner og Heidi E. Holtet på Narvik Bedriftshelsetjeneste med den første av flere billass med smittevernutstyr som er levert inn hos Norsk Folkehjelp av en lang rekke både private og bedrifter. 

 

 

Klikk for stort bildeNoen av de mange visirene som er 3D-printet i Narvik de siste dagene og ukene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeMerethe på Merethes systue