Dette er stengt

Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitteDet viktigste for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden.

Ikke møt folk om du ikke må.

Ikke reis noen steder om du ikke må.

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjonen om koronaviruset  (coronavirus COVID-19se: Folkehelseinstituttets nettside

Last ned: Hygieneplakat

På hjemmesidene HelseNorge finner du en oversikt over de mest spurte spørsmålene om koronavirus.

Dette er stengt

Felles minimums-regler til grunn for all idrett - Norges Idrettsforbund

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Les mer på Norges idrettsforbunds hjemmesider.

Under følger de fellesidrettslige anbefalingene fra Norges idrettsforbund, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
Fotballens koronavettregler

Norges Fotballforbund har utarbeidet spesifikke retningslinjer for fotballaktivitet, der hensikten er å hindre smitte

Retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Norges Fotballforbund har også utarbeidet tips til aktiviteter, øvelser og råd som du kan gjøre alene eller sammen med noen få.

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Her er noen av plakatene NFF har utarbeidet med fotballens koronavettregler:

Plakat 1

Plakat 2

Helsestasjon for ungdom er stengt - men kan nås på telefon

Helsestasjon for ungdom (HFU) har stengt for drop-in besøk, som et tiltak for å begrense spredning av koronavirus.

Alle ungdommer og studenter som har spørsmål, for eksempel om prevensjon, eller bare ønsker en samtale kan kontakte helsesykepleier Elisabeth Mohn på telefon 971 95 601.

Det er noe redusert kapasitet på helsestasjonen akkurat nå, men vi vil svare så langt vi kan! 

Skolehelsetjenesten i Narvik kommune har stengt - men du kan ringe! - oppdatert 25.03

Vi er fortsatt her for deg!
Klikk for stort bilde

Skolehelsetjenesten er fortsatt tilgjengelig - men nå på andre måter.
- Mange familier må leve tettere sammen enn det de er vant med. For noen vil det gå helt fint. For andre kan det være en belastning at de vanlige rutinene og treffpunktene med både andre barn, ungdom  og voksne uteblir, og den nye hverdagen kan bli vanskelig .  
- For skolehelsetjenesten, og oss som jobber med barn og unge, betyr dette at vi må jobbe på en annen måte. Vi er fortsatt her for alle barn og unge i Narvik, men ikke på helt samme måte som tidligere.  

Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten i Narvik  følger alle anbefalinger og råd fra norske helsemyndigheter med tanke på  å begrense smittespredning av koronavirus. Det betyr at vi har stengt for fysiske oppmøte, og er nå tilgjengelige primært på telefon!

Denne situasjonen påvirker barn og unge i kommunen på ulike måter. 

 • Barnehage, skole og ungdomshelsestasjon er stengt 
 • Fritidsaktiviteter har stoppet opp. 
 • Flere familier påvirkes av karantene eller permitteringer

Informasjon er sendt ut til alle foresatte og elever med kontaktinformasjon til helsesykepleier. Videre er vi i kontakt med skolene, ved rektor og kontaktlærere, om barn og unge vi jobber rundt. Samarbeidsmøter foregår nå på skype.

 - Det viktige er at vi fortsatt er tilgjengelige. Kjenner du til noen som kan trenge å prate med noen i skolehelsetjenesten? Send de vår vei!

Elever, foresatte og lærere som har spørsmål eller ønske om samtale med oss, kan ringe oss på telefon:

BARNESKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Line Bergan,       mobil:  994 33 230
Helsesykepleier Lisbeth Jensen, mobil:   954 92 275
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier  Mona Uppheim  tlf:  76929239

UNGDOMSSKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Kjersti Halset,      mobil: 910 06 139
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier Helene Myklevold mobil: 909 67 602

VIDEREGÅENDE SKOLE:
Helsesykepleier Elisabeth Mohn, mobil: 971 95 601

Vi har dessverre noe redusert kapasitet, men vi vil svare så langt vi kan.

HRS åpner miljøstasjoner for firmaer og private med reduserte åpningstider fra 14 april - oppdatert 03.04.20

Endringer hos HRS:

14. april åpner HRS alle sine anlegg og miljøstasjoner for både næringsliv og privatpersoner. Dette vil skje under svært kontrollerte former, for å kunne følge nasjonale og interne retningslinjer for å hindre smitte. Et besøk på deres anlegg vil derfor kunne oppleves noe annerledes enn vanlig.

Merk åpningstider er mandag – fredag: 08.00 – 14.00.

Vi må skjerme våre ansatte som driver med samfunnskritiske oppgaver. Vi vil derfor fra 16. mars stenge alle våre kundetorg, miljøstasjoner og administrasjon. Dette vil i første omgang gjelde fram til mandag 30. mars, men kan bli forlenget avhengig av utviklingen av smitten. Dette gjør vi etter anbefaling fra vår bransjeorganisasjon, Avfall Norge

Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter Oppdatert 16.03.20

Pasienter som for tiden mottar behandling bees forholde seg til sin virksomhet for informasjon.

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder fra kl 00.00 mandag 16. mars 2020.

Vedtaket gjelder følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

b) Kiropraktorer

c) Optikere

d) Fotterapeuter

e) Logopeder

f) Psykologer

g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin

h) Virksomheter som utfører alternativ behandling

i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

#
Unntak
Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.

Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

#Gjelder fra 16. til 26. mars
Vedtaket gjelder fra og med 16. mars klokken 00.00 til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Brev om vedtaket ble sendt til landets kommuner og berørte organisasjoner søndag 15. mars ca klokken 21.30.

Tidligere har Helsedirektoratet besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Stengingen av disse virksomhetene opprettholdes.

Dagsenteret på Furumoen stenges fra idag og inntil videre Publisert 16.03.20

Dette som et av tiltakene for å bryte smittekjeden og hindre smitte blant pasienter i risikogrupper.

Åse Berit Vrenne
Enhetsleder ved Furumoen sykehjem

Rådhus og servicesenter stenges for publikum fra fredag 13. mars Publisert 13.03.20

Rådhuset i Narvik stenges for publikum.
Servicenteret i Kjøpsvik stenges for publikum. 
Servicesenteret i Ballangen stenges for publikum.

Dette er forebyggende tiltak. Vi ønsker å bidra til å bryte smittekjeden og begrense spredning av koronavirus.

Du når oss fortsatt på 769 12 000, og publikum kan gjøre avtaler med saksbehandlere på telefon og e-post.

Vi ber samtidig om forståelse for at det i tiden fremover kan bli noe lengre saksbehandlingstid. På grunn av omprioriteringer i offentlig forvaltning vil blant annet saksbehandling også hos Narvik kommune kunne ta noe lengre tid inntil videre.

Narvik Havn stenges for cruiseanløp Publisert 13.03.20

Kommuneoverlegen, smittevernlegen og Narvik Havn har sammen besluttet å stenge Narvik Havn for cruiseanløp frem til 1. mai.

Narvik kommune stenger alle kommunale biblioteker Publisert 13.03.20

Utfra en helhetsvurdering av smitterisikoen har kommuneoverlegen vedtatt å stenge alle kommunale biblioteker med umiddelbar virkning. Dette i et forsøk på å bryte smittekjeden.

Besøksforbud i sykehjem og bofellesskap Oppdatert 16.03.20

Med hjemmel i smittevernloven har kommuneoverlegen besluttet besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg, med øyeblikkelig virkning.

Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak, for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner.

Besøk må da skje etter avtale med sykehjemmet, og med særlige smitteverntiltak.I boliger for utviklingshemmede videreføres besøksrestriksjonene som Folkehelseinstituttet anbefaler. 

Les mer på Folkehelseinstituttets nettside her

Etter at Narvik kommune innførte besøksforbud i blant annet sykehjem og bofellesskap innførte Helsedirektoratet adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner:

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med
adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Informasjon til skoler, barnehager og foresatte Oppdatert 16.03.20

Skoler og barnehager ble torsdag 12. mars stengt av Helsedirektoratet.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av :

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper  brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Narvik kommune oppretter omsorgstilbud for barn av foresatte i samfunnskritiske funksjoner.

Se liste over samfunnskritiske funksjoner fra KS her

 

Arrangement - oppdatert 12.03.20

Torsdag 12. mars innførte Helsedirektoratet omfattende tiltak for å begrense spredning av koronavirus.

Fra før av hadde Narvik kommune allerede bestemt:

Narvik kommune pålegger Stiftelsen Vinterfestuka å avlyse Vinterfestuka 2020.

Junior-VM er etter en helhetsvurdering av kommuneoverlegen besluttet avlyst.

Planlagt innendørs ishockeykamp avlyses ut fra en helhetsvurdering.

Les mer informasjon om arrangement her.

HRS henter avfall som normalt - stenger miljøstasjoner 17.03.20

Vi henter avfallet ditt som normalt.

HRS opprettholder sitt samfunnsansvar og henter avfallet hos våre innbyggere. 

Avfallshåndtering er en samfunnskritisk tjeneste som kan få store konsekvenser dersom den ikke blir gjennomført. Vi i HRS har fokus på å holde smitterisikoen for våre ansatte så lav som mulig og må derfor gjøre tiltak for å redusere smittefaren. 

Endringer hos HRS:
Vi må skjerme våre ansatte som driver med samfunnskritiske oppgaver. Vi vil derfor fra 16. mars stenge alle våre kundetorg, miljøstasjoner og administrasjon. Dette vil i første omgang gjelde fram til mandag 30. mars, men kan bli forlenget avhengig av utviklingen av smitten. Dette gjør vi etter anbefaling fra vår bransjeorganisasjon, Avfall Norge. 

Vi blir fortsatt å hente avfallet hjemme hos privatpersoner. Vi anbefaler at man prøver å holde avfallsmengdene nede ved å komprimere avfallet så mye som mulig. Dette kan du som innbygger gjøre for å være behjelpelig for våre sjåfører: 

Hva med bedrifter? 
For våre kunder som har henting av avfall i dag, vil vi fortsette med dette. Kunder som til daglig kommer innom oss med avfall, vil ikke kunne gjøre dette om det ikke er særskilte behov. Dette må avklares på forhånd med oss via telefon eller epost. For å hindre mest mulig transport inn og ut våre porter. 

Vi vil holde vår nettside oppdatert med utviklingen. Se gjerne der om informasjon, før du tar kontakt med oss på telefon eller epost.   

Barnevernet, Ressursteamet og Vei og Park har stengt publikumsmottaket - publisert 17.03.20

Kommunale enheter som holder til i Teknologiveien 2 A (gamle Nordkraftbygget) har stengt sitt publikumsmottak.

De kan kontaktes på enhetenes telefonumre eller epostadresser som du finner her

Narvik Vann har stengt sitt publikumsmottak - publisert 17.03.20

De vil ha telefontid mellom kl 10.00 - 14.00 Det ligger informasjon på hjemmesiden til Narvik Vann her og de har satt opp skilt på døra.

Har du behov for tannhelsehjelp?

Som tiltak for å hindre spredning av coronaviruset har Den offentlige tannhelsetjenesten i
Nordland valgt å stanse all ordinær tannbehandling fra 13. Mars til 15. April.

Akuttberedskap opprettholdes på tannklinikkene og det oppfordres til å kontakte tannhelsetjenesten pr. telefon ved behov.

Ikke møt opp personlig på klinikken.

Har du akutt behov for tannhelsehjelp og har store smerter eller hevelse, ta kontakt med din vanlige tannklinikk/din faste tannlege på telefon. Dette gjelder både koronasmittede og friske pasienter.

Akuttilbud til friske pasienter gis fra din ordinære tannklinikk eller en annen tannklinikk din ordinære tannklinikk har avtale med.

Det er opprettet klinikker i Nordland som både private og offentlige tannklinikker kan henvise koronasmittede pasienter videre til.

I Narvik har Ankenes tannklinikk akuttberedskap:

Ankenes tannklinikk, Torgveien 2, 8520 Ankenes, Tlf: 902 56 098 

Er du mistenkt, sansynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 må du gi beskjed om dette ved første kontakt på telefon slik at vi kan legge til rette for god og forsvarlig behandling både for deg, personalet og befolkningen for øvrig.

Det utføres bare påtrengende nødvendig akuttbehandling for å redusere risiko for smittespredning i befolkningen. Tannlegen vurderer om akuttbehandling kan utsettes, om det kan avhjelpes med medikamentell behandling eller om det er nødvendig å utføre akuttbehandling på tannklinikken.

Det vil være mulig med telefonhenvendelser til Ballangen-, Bogen-, og Narvik kjeveortopedklinikk.

Hvis du har spørsmål eller akutte behandlingsbehov hjelper vi deg gjerne. Behandling utføres kun i tilfeller det er fare for liv og helse.

 • Tlf Ankenes: 902 56 098
 • Tlf Ballangen: 482 56 332
 • Tlf Bogen: 911 04 963
 • Tlf Kjevertoped: 908 16 146