Besøksforbud i sykehjem og bofellesskap

Med hjemmel i smittevernloven har kommuneoverlegen besluttet besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg, med øyeblikkelig virkning.

Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak, for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner.

Mer informasjon om koronavirus.

Besøk må da skje etter avtale med sykehjemmet, og med særlige smitteverntiltak.I boliger for utviklingshemmede videreføres besøksrestriksjonene som Folkehelseinstituttet anbefaler.

Mer informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider.