Besøk på sykehjem og institusjoner i Narvik kommune

Vi har nå oppdatert våre rutiner for besøk på sykehjem med hensyn til de nye nasjonale tiltakene som ble innført 25. mars 2021.

Alle prosedyrer for besøk blir evaluert jevnlig. For å ivareta sikkerheten til beboere, ansatte og besøkende kan rutiner endres på kort varsel.

Vi ber om forståelse for at dette kan føre til ulemper.

De enkle smittevernreglene god håndhygiene, hold avstand - og vær hjemme når du er syk gjelder selvfølgelig også for besøk på sykehjem.

Ellers varierer rutinene for besøk til en viss grad fra de ulike institusjoner i Narvik kommune, men alle institusjoner følger minimum følgende rutiner for besøk:

 • Beboer kan maksimalt ha besøk av to personer samtidig. Ha helst besøk av de samme over tid.
  Besøkende fra utenfor kommunen, må benytte munnbind under hele besøket
 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Besøkende følger alle smittevernregler
 • Besøkende kan ikke ha symptomer på forkjølelse eller luftveisinfeksjoner
 • Husk god håndhygiene!
 • Husk minimum 1 meters avstand!
 • Besøkende kan ikke ha vært i kontakt med bekreftet smittet eller mistenkt smittet tilfelle av covid-19 - gjelder siste 10 dager
 • Besøkende kan nyte medbrakt mat og drikke. 
 • Besøkende kan ikke ha vært på reise i utlandet - gjelder siste 10 dager
 • Besøkende som har oppholdt seg i deler av landet med høyt smittepress, bes primært utsette besøket på sykehjem, sekundært må de benytte munnbind under besøk
 • Det er ikke mulig å benytte fellesarealer for besøk
 • Kontakt ditt sykehjem for retningslinjer for fysisk kontakt (klemming) når beboer er koronavaksinert

Ta kontakt direkte med ditt sykehjem eller avdeling for mer informasjon om hvordan besøksrutinene fungerer på nøyaktig ditt sykehjem:

Kontakt sykehjem, omsorgsboliger og dagsenter

Ved eventuell smittesporing, eller test for covid-19, må alle besøkende opplyse om at de har vært på besøk på institusjonen. Dette gjelder også ved test for covid-19, og ikke bare bekreftet tilfelle.

Alle kontaktpunkter rengjøres mellom hvert besøk. Dette kan føre til noe ventetid.

Ved eventuelt smitteutbrudd innstilles alle besøk.

Utgangspunktet er Helsedirektoratets råd til helse- og omsorgsinstitusjoner om besøk i julehøytiden

For personale i etterkant av besøk:

 • Pasienten må vaske hendene når besøkende forlater
 • Alle felles berøringspunkter på rommet skal rengjøres og/eller desinfiseres etter besøk
  • dørhåndtak
  • armlener
  • brytere
  • toalett