Oppvekst - koronapandemien i barnehager og skoler

Alle barnehager, skolefritidsordninger og skoler i Narvik kommune skal følge de råd, anbefalinger og pålegg som gis i de nasjonale smittevernveilederne. Kommunen har tett samarbeid med koronakontoret og smittevernlegen i Narvik, i tillegg til statsforvalteren i Nordland og nasjonale myndigheter ved behov. 

Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet smittevernveiledere for barnehager, skoler og skolefritidsordning. Veilederne beskriver grundig den praktiske tilnærmingen til smittereduserende tiltak, og gir råd og støtte for å sikre godt smittevern for både ansatte, barn og unge. 

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler (udir.no)

Trafikklysmodellen - grønt gult og rødt nivå

Alle barnehager og skoler følger den nasjonale trafikklysmodellen, med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak som skal følges. I Narvik drifter alle barnehager og skoler med utgangspunkt i grønt nivå.

Ut fra lokal smittesituasjon kan den enkelte enhet raskt bli endret til gult eller rødt tiltaksnivå. Det er alltid smittevernlegen i kommunen eller nasjonale myndigheter som bestemmer hvilket tiltaksnivå som skal være i barnehager og skoler.

Alle barnehager og skoler har egne beredskapsplaner som gjør at de raskt kan endre tiltaksnivå, og alle ansatte har fått opplæring i smittevern og hygienetiltak.

Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, vil sykdom forekomme, selv med gode smitteverntiltak. Det betyr at det kan komme smitte inn i barnehagen eller skolen, men tiltakene vil begrense en eventuell smittespredning. Det er viktig å ikke legge skyld på enkeltpersoner dersom det oppstår smitte.

Trafikklysmodellen i barnehager og skoler

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen og lek kan organiseres tilnærmet normalt.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er fortsatt at syke personer holder seg hjemme, selv ved milde symptomer. Alle skal fortsatt opprettholde god hygiene, hostehygiene begrenser dråpesmitte og håndhygiene hindrer kontaktsmitte. Alle voksne skal fortsatt holde avstand til hverandre. Det reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. 

På gult nivå kan barna på en avdeling og elevene i en skoleklasse være sammen, og regnes som en kohort. Ulike kohorter skal holde avstand til hverandre. Barnehagene og skolene må ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom voksne og barn. 

På rødt nivå skal barna og elevene deles inn i mindre grupper og kohorter. Dette er det strengeste smitteverntiltaket. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider og sørge for at kohorter, elever og ansatte holder avstand til hverandre.

Alle foresatte vil få melding dersom det oppstår endring i smitteverntiltak i barnehagen eller skolen. 

Beskrivelse av smitteverntiltak i trafikklysmodellen (Udir.no)

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

De fleste spørsmål kan besvares av den barnehagen eller skolen du tilhører. Oversikt over alle barnehager og skoler finner du ved å klikke på en av knappene under. 

Oversikt barnehager  Oversikt skoler

Dersom du har generelle spørsmål om vaksine eller korona i Narvik kommune, finner du mye god informasjon på kommunens koronasider. 

Koronavaksine Informasjon om koronaviruset og smittesituasjonen

 

Informasjon om testing i barnehager og på skoler

Når skal barn være hjemme fra barnehage/skole - og når skal de testes for korona?

Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom.

Flytskjema

Mer informasjon på FHIs hjemmesider:

Når skal barn være hjemme - FHI

 

 

Generell informasjon

Fra 16. august 2021 skal testing erstatte smittekarantene for skoleelever under 18 år samt barnehagebarn og elever over 18 år på videregående skole.

Følgende informasjon er sendt direkte til alle foresatte i skoler og barnehager i Narvik kommune.

Hvem gjelder dette for:

  • Hvis en person får påvist korona, kan barnet/elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. 
  • Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene.

Dette gjelder bare:

  • Kun smittekarantene, ikke innreisekarantene
  • Kun øvrige nærkontakter, ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede.
  • Kun smittekarantene, ikke ved symptomer. Da skal man teste seg på drop in, se info nedenfor om hvor du kan teste deg

Har du symptomer kan du ta en drop-in koronatest.

Unntaket fra smittekarantene ved testing gjelder generelt, både i skoletiden og på fritiden.

Dersom testing i samsvar med retningslinjer ikke gjøres, må vanlig smittekarantene gjennomføres.

Det er lokale/kommunale helsemyndigheter som har ansvar for organisering av testing og hvordan det skal gjennomføres. Skolens personell skal ikke gjennomføre testing.

Samtykkeskjema

Alle foresatte til barn under 18 år vil få tilgang til et samtykkeskjema i Visma Flyt skole, enten på web (skole.visma.com/narvik) eller i app, slik at det gis samtykke til at en slik testing kan foregå.

Hva er en nærkontakt?

Nærkontakter er personer som har vært nærmere enn 2 meter fra en smitteførende person i over 15 minutter, eller som har hatt direkte fysisk kontakt og som etter covid-19-forskriften har karanteneplikt (§§ 4, 1. ledd bokstav b, jfr. § 3).

Smittesporingsteamet vil varsle de som er nærkontakt.

Hva gjelder for barnehagebarn?

Anbefalt retningslinje for barn i barnehage og barneskole (barn inntil 12 år, samt 13-åringer på barneskole):

  • Nærkontakter testes raskest mulig (dag 1) og skal være i karantene inntil testsvar foreligger. Ved negativt testsvar kan de unntas smittekarantene.
  • Bruk av antigen hurtigtest fremfor PCR (laboratorietest) gir i dette tilfellet raskt testsvar som er av stor nytte for å redusere fravær fra barnehage og skole.
  • Deretter test på dag 3, 4 eller 5 (valgfri dag). Det er ikke nødvendig med karantene inntil testsvar foreligger. Karanteneunntaket forlenges ved fortsatt negative testsvar.
Hva gjelder for grunnskole og videregående skole?

Anbefalt retningslinje for personer over 13 år (aktuelt i ungdomsskole, videregående):

  • Nærkontakter testes raskest mulig (dag 1) og skal være i karantene inntil testsvar foreligger. Ved negativt testsvar kan de unntas smittekarantene. Bruk av antigen hurtigtest fremfor PCR gir i dette tilfellet raskt testsvar som er av stor nytte for å redusere fravær fra skole.
  • Deretter test på dag 3 og dag 5. Det er ikke nødvendig med karantene inntil testsvar foreligger. Karanteneunntaket forlenges ved fortsatt negative testsvar

Informasjon om testing - tid og sted

 

I spesielle tilfeller har vi ambulerende testgrupper som kan kjøre til skolene/barnehagene om nødvendig
 
 
 
 
 
 
 
Slik foregår testingen:

Nesepenselen føres ytterst inn i nesa så hele den absorberende delen kommer inn i nesen. Rett inn, ikke opp, ca 1-2 cm inn i nesen (kortere hos barn).
Diverse informasjonslinker:
Regler om smitte karantene for befolkningen for øvrig, finner du på helsenorge.no. 
Smittesporing teamet i kommunen har fremdeles ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter. Les mer om testing og testmetoder.
Antigen hurtigtest er anbefalt testmetode når test benyttes i stedet for karantene
Fremre nese er anbefalt prøvetakingssted når test benyttes i stedet for karantene
Her kan du lese brevet fra Helsedirektoratet
For nærmere informasjon, ring koronatelefonen på telefon 769 13200 mellom kl 10-14 eller koronakontoret på mail koronakontor@narvik.kommune.no

Slik foregår testingen

 

 

 

 

Nesepenselen føres ytterst inn i nesa så hele den absorberende delen kommer inn i nesen. Rett inn, ikke opp, ca 1-2 cm inn i nesen (kortere hos barn).

Diverse informasjonslinker:

Regler om smitte karantene for befolkningen for øvrig, finner du på helsenorge.no

Smittesporing teamet i kommunen har fremdeles ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter.

Testing og testmetoder

Antigen hurtigtest er anbefalt testmetode når test benyttes i stedet for karantene

Fremre nese er anbefalt prøvetakingssted når test benyttes i stedet for karantene.

Her kan du lese brevet fra Helsedirektoratet

For nærmere informasjon, ring koronatelefonen på telefon 769 13200 mellom kl 10-14 eller koronakontoret på e-post koronakontor@narvik.kommune.no