Avlyser større arrangement

Tirsdag 10. mars har Folkehelseinstituttet kommet med nye anbefalinger i forbindelse med koronavirus.

På bakgrunn av dette har Narvik kommune besluttet:

  • Offentlige arrangementer med over 500 deltakere involvert avlyses.
  • Offentlige arrangementer med mellom 100 og 500 deltakere skal risikovurderes av arrangør og godkjennes av kommunen.

Narvik kommune pålegger Stiftelsen Vinterfestuka å avlyse Vinterfestuka 2020.

Junior-VM er etter en helhetsvurdering av kommuneoverlegen besluttet avlyst.

Planlagt innendørs ishockeykamp avlyses ut fra en helhetsvurdering.

Narvik kommune anbefaler alle innbyggere i kommunen å begrense reising mest mulig. 

Narvik kommune ber Forsvaret om å ikke besøke Narvik i større grupper inntil videre, og viderebringe samme ønske til alle deltakende nasjoner i Cold Response.

Påleggene og anbefalingene fra Narvik kommune gjelder inntil videre.

Narvik kommune oppfordrer alle å følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. 

Som arbeidsgiver vil Narvik kommune de nærmeste dagene undersøke hvilke arbeidstakere som kan jobbe blant annet ulike skift, eller jobbe hjemmefra. Vi anbefaler andre bedrifter å vurdere liknende tiltak.

Skoler og barnehager holder åpent som normalt.

På Folkehelseinstituttets hjemmesider finner du til enhver tid oppdatert informasjon.

Med vennlig hilsen

Narvik kommune

Rune Edvardsen, ordfører

Sverre Håkon Evju

Kommuneoverlege