Informasjon om koronaviruset og smittesituasjonen

De viktigste rådene er fortsatt: Hold deg hjemme hvis du er syk, test deg hvis du har symptomer.

For til enhver tid oppdatert informasjon anbefaler vi nasjonale myndigheters sider. 

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

Regjeringen har besluttet at nedjustert TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) innføres fra og med mandag 27. september 2021. Dette betyr flere endringer for hvordan innbyggere i Narvik skal forholde seg til koronatesting og smittesporing. 

Her kontakter du Narvik kommune ved spørsmål om koronasituasjonen

Ved behov kan du kontakte Narvik kommunes koronakontor på e-post eller telefon (kl. 10-14 hver dag):

koronakontor@narvik.kommune.no

769 13 200

Koronatelefonen betjenes av ansatte som kan hjelpe deg med spørsmål angående karantene, isolasjon og testing. Her besvares ikke vaksinespørsmål. Da må du sende mail til vaksine@narvik.kommune.no

Smittesporing - du må selv varsle nærkontakter

Kommunen vil informere den smittede eller dennes foresatte/verge om positiv prøve, og oppfordre denne til å informere øvrige nærkontakter. Unntaksvis må kommunen gjennomføre selve smittesporingen, men kun i tilfeller der dette ikke lar seg gjøre på annet vis.

For mer informasjon se: Nedjustert TISK Helsedirektoratet.

Kun karantene ved smitte i husstand og familie

Nedjustert TISK innebærer lettelser i reglene for smittekarantene. Det blir kun plikt til smittekarantene for uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Øvrige nærkontakter har ikke lenger plikt til karantene i nedjustert TISK, men oppfordres til å la seg teste.

For mer informasjon se: Nedjustert TISK Helsedirektoratet.

Isolasjon

Det skal fortsatt være isolasjon ved påvist smitte og lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for vaksinerte. Mye av testingen kan imidlertid gjennomføres som selvtesting slik at teststasjonen ikke overbelastes.

Testing

Det er fortsatt lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for de som er vaksinert.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære nærkontakter av en smittet kan velge å teste seg regelmessig (se under) i stedet for å gå i karantene under forutsetning av at de ikke utsettes for videre smitteeksponering.  

Ved positiv selvtest må du dra til teststasjonen på gamle Framnes ungdomsskole for å gjennomføre PCR-test.

Ordningen med unntak fra smittekarantene ved testing for barn og unge under 18 år vil ikke bli videreført, siden karanteneplikten ikke lenger omfatter øvrige nærkontakter. Skoler og barnehager vil da i mindre grad ha en rolle i testing.

For mer informasjon om testing se: Covid-19 testing.

 

Regler, råd og ytterligere informasjon

Reiseråd - hva gjelder ved innreise/utreise av landet?

Hva gjelder ved innreise til Norge?

Reiseråd - gjeldende regler

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert og om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom. Husk å bruke kontrollsiden for EU/EØS på reise, også når du skal inn til Norge. Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her:

Koronasertifikat/vaksinepass

Koronavirus og covid-19 på fly, skip, tog og buss

Folkehelseinstituttet får varsler om personer med påvist covid-19 som har reist med offentlig kommunikasjon. Folkehelseinstituttet vil fremover offentliggjøre informasjon om tid og sted for avganger der personer som er smittet med covid-19 har vært om bord.

Listene publiseres på Folkehelseinstituttets hjemmesider:

FHIs oversikt over smitte

Besøk på sykehjem

Vi har nå oppdatert våre rutiner for besøk på sykehjem etter siste oppdatering fra FHI 25.juni 2021.

Alle prosedyrer for besøk blir evaluert jevnlig. For å ivareta sikkerheten til beboere, ansatte og besøkende kan rutiner endres på kort varsel.

Vi ber om forståelse for at dette kan føre til ulemper.

De enkle smittevernreglene god håndhygiene, hold avstand - og vær hjemme når du er syk gjelder selvfølgelig også for besøk på sykehjem.

Rutinene for besøk varierer til en viss grad mellom de ulike institusjonene i Narvik kommune, men alle institusjoner følger minimum følgende rutiner for besøk:

 • Hold deg hjemme om du er syk, smittet eller i karantene
 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Beboere kan som hovedregel maksimalt ha besøk av to personer samtidig på grunn av størrelse på rommene (se under besøk av flere)
 • Besøkende må holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker
 • Hvis beboeren du besøker er beskyttet, er det lov til å gi klem :)
 • Vi oppfordrer besøkende fra områder med høyt smittetrykk om å benytte munnbind under hele besøket
 • Besøk til beboere som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19 bør som hovedregel ikke gjennomføres, men det kan gjøres individuelle vurderinger
 • Husk god håndhygiene!
 • Husk minimum 1 meters avstand
 • Besøkende kan nyte medbrakt mat og drikke. Vask hendene før spising
 • Besøkende får ikke benytte kjøkkenet/kjøkkenkroken på sykehjemmet
 • Ved ønske om feiring av bursdag e.l. i sykehjemmet, ta kontakt med ditt sykehjem for å undersøke muligheten for en slik feiring. Det vil variere mellom sykehjemmene pga egnede lokaler, men uansett maksimalt 20 besøkende.
 • Beboere kan ta i mot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene.

Ta kontakt direkte med ditt sykehjem eller avdeling for mer informasjon om hvordan besøksrutinene fungerer på nøyaktig ditt sykehjem:

Kontakt sykehjem, omsorgsboliger og dagsenter

Ved eventuell smittesporing, eller test for covid-19, må alle besøkende opplyse om at de har vært på besøk på institusjonen. Dette gjelder også ved test for covid-19, og ikke bare bekreftet tilfelle.

Alle kontaktpunkter rengjøres mellom hvert besøk. Dette kan føre til noe ventetid.

Ved eventuelt smitteutbrudd innstilles alle besøk.

COVID-19 forskriften

COVID-19 forskriften som gjelder nasjonalt finnes på Lovdata.no:

COVID-19 forskriften

Lenker til gjeldende regler og råd - nasjonale sider

Har du generelle spørsmål om korona/covid-19, som ikke dreier seg om du eller noen du står nær bør testes, ber vi deg besøke Folkehelseinstituttets nettsider eller å ringe den nasjonale infotelefonen på 815 55 015.

Myndighetenes nasjonale tiltak, råd og anbefalinger finner du her

På Helsenorge.no finner du oppdatert informasjon til innbyggere:

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet har oppdaterte tall, nyheter og mer:
Se også siste oppdateringer i koronaveileder Koronaveileder

FHIs temaside

Regjeringen publiserer oppdatering av tiltakene og nyheter om koronasituasjonen:

Regjeringen.no 

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har egne sider med informasjon for helsepersonell:

FHI for helsepersonell

Helsedirektoratet for helsepersonell

 

Smitteoppdatering

To nye smittetilfeller - 26. september

Kommuneoverlegen melder om to nye bekreftede smittetilfeller i helgen. 

Vi har med dette fire personer i isolasjon.   

 

 

 

 

Registrering i vaksinekø