Friskliv- og mestringstjenesten

Friskliv- og mestringstjenesten er en forebyggende og helsefremmende tjeneste. I Friskliv- og mestringstjenesten legges det vekt på en helhetlig tilnærming i arbeidet med å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.

Her får du hjelp til å gjennomføre livsstilsendringer, for eksempel innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakkslutt.

Frisklivssentralens tiltak er rettet mot deg som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse, men man trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker ved en frisklivssentral. 

Hva er formålet med friskliv- og mestringstjenesten?

Formålet med Friskliv- og mestringstjenesten er å fremme fysisk og psykisk helse ved å:

 • gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • bidra til å forebygge eller hindre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse.
 • understøtte brukerens egen læringsprosess

Friskliv- og mestringstjenesten bidrar til dette ved

 • gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
 • gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
 • individuell opplæring av målgruppens deltakere
 • organisere gruppetilbud
 • gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte
 • styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
 • fasilitere likemannsarbeid
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Tilbud i Friskliv- og mestringstjenesten er

 • individuelle motivasjonssamtaler og veiledning
 • test av fysisk form
 • gruppetilbud innenfor fysisk aktivitet og mestring
 • kostholdskurs
 • læring- og mestringskurs
 • samtalegrupper
 • tiltak i samarbeid med andre aktører

Kontakt oss

Friskliv- og mestringstjenesten er organisert i enhet for Helsetjenester og samlokalisert med Fysio-  og ergoterapitjenesten. Tjenesten holder til i Sykehusveien,  3A, i 2.etg. 8516 Narvik. Telefon: 769 13413/ 769 13002.

Visste du at Friskliv- og mestringstjenesten i Narvik kommune er på Facebook? Husk å følge oss, det kan være nyttig info, kurs, eller seminar som du kan delta i.

Lise Haug
Fagleder/fysioterapeut
Mobil 950 26908

Børge Henriksen
Fysioterapeut/koordinator
Telefon: 916 88 464

Frode Strøm
Koordinator
Telefon: 416 90 689