Alternativ behandling

Alternativ behandling er ikke er en del av skolemedisinen og det offentlige helsevesenets standard tilbud.

Alternativ medisin er behandling av plager og sykdommer med alternative behandlingsmetoder. Alternativ medisin kan f.eks. være akupunktur, homeopati, naturopati og soneterapi. Den som velger å bruke en alternativ behandling, må betale hele kostnaden selv.

Alternativ behandling og alternative behandlere omfattes av Lov om alternativ behandling med tilhørende forskrifter. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling, samt å regulere adgangen til å utøve alternativ behandling. Loven gjelder alle alternative behandlere, ikke bare dem som er omfattet av den frivillige registerordningen.

For mer informasjon:  Se Helsedirektoratet sine nettsider om alternativ behandling