Friskliv- og mestringstjenesten i Narvik kommune

Friskliv- og mestringstjenesten, enhet Helsetjenester, har sine kontorer på Sykehushaugen, i 3. etasje på Det gamle sykehjemmet. Friskliv- og mestringstjenesten er en forebyggende og helsefremmende tjeneste som gir tilbud til brukere i hele kommunen.

Viktig og spennende om DEMENS 2019 1

Bli med på lærings- og mestringskurs for pårørende til personer med demens, enten i nær familie eller omgangskretsen. Kurset er gratis.

Adresse

Sykehusveien 3A - 3. etasje
8516 Narvik

 

Postadresse
Friskliv- og mestringstjenesten
Narvik kommune,
postboks 64
8501 Narvik.

Lise Haug
Stilling m/krav mast
E-post
Børge Henriksen
Fysioterapeut
E-post
Mobil 916 88 464