Friskliv- og mestringstjenesten i Narvik kommune

Friskliv- og mestringstjenesten, enhet Helsetjenester, har sine kontorer på Sykehushaugen, i 3. etasje på Det gamle sykehjemmet. Friskliv- og mestringstjenesten er en forebyggende og helsefremmende tjeneste som gir tilbud til brukere i hele kommunen.

I Friskliv- og mestringstjenesten legges det vekt på en helhetlig tilnærming i arbeidet med å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.

Formålet med Friskliv- og mestringstjenesten er å fremme fysisk og psykisk helse ved å

 • gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • bidra til å forebygge eller hindre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse.
 • understøtte brukerens egen læringsprosess

Tjenesten bidrar til dette ved å:

 • gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
 • gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
 • individuell opplæring av målgruppens deltakere
 • organisere gruppetilbud
 • gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte
 • styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
 • fasilitere likemannsarbeid
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid.

Tilbud i Friskliv- og mestringstjenesten er:

 • Individuelle motivasjonssamtaler og veiledning
 • Test av fysisk form
 • Gruppetilbud innenfor fysisk aktivitet og mestring
 • Kostholdskurs
 • Læring- og mestringskurs
 • Samtalegrupper
 • Tiltak i samarbeid med andre aktører

Visste du at Friskliv- og mestringstjenesten i Narvik kommune er på Facebook? Husk å følge oss, det kan være nyttig info, kurs, eller seminar som du kan delta i.

Friskliv- og mestringstjenesten er organisert i enhet for Helsetjenester og samlokalisert med Fysio-  og ergoterapitjenesten.

 

Lise Haug
Stilling m/krav mast
E-post
Frode Strøm
Konsulent
E-post
Mobil 416 90 689
Børge Henriksen
Fysioterapeut
E-post
Mobil 916 88 464

Adresse

Sykehusveien 3A - 3. etasje
8516 Narvik

 

Postadresse
Friskliv- og mestringstjenesten
Narvik kommune,
postboks 64
8501 Narvik.