Oppstart av foreldreveiledningskurs i trygghetssirkelen (COS-P) fra september 2020 i Ballangen

Foreldreveiledning hos ressursteamet gir tryggere foreldre! Trygghetssirkelen (Circle of Security-Parenting®) -foreldreveiledningskurs

Ingen barn ønsker å være vanskelige, det er bare vi som foresatte som ikke har oppfattet deres behov.

COS-P-  (Circle of Security®) kurset hjelper foreldrene til å:

Foreldre som gjennomfører Circle of Security-kurs tilegner seg ny kunnskap, bedre relasjonen til egne barn og øker forståelsen for barnas behov.

Hva trenger barnet mitt av meg?

Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg.

Dette er også en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning dreier seg om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige (store) følelser og å støtte dem i utforskning og lek.

Kurset har fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og foreldre. Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, og trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling.

Hvem kan være med?

Foreldreveiledningskurset er for foreldre med barn mellom 0-18 år. 

Målet med kurset

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

Når er kurset?

Informasjon vil komme nærmere oppstart

Hvor?

Informasjon vil komme nærmere oppstart

Hva koster kurset?

Kurset er gratis.

Påmelding til Ressursteamet

Kontakt ressursteamet på telefon: 
Hege Hunstad - 47 65 78 93
Lise Aanes Andersen - 99 47 89 44
Monica Jenssen - 47 70 02 64

Beskrivelse og vurdering av COS-P