Sommerjobb for ungdom på sykehjem i 2022

Ungdom i alderen 13 til 17 år ønskes til sommerjobb på sykehjemmene i Narvik kommune!

Er du mellom 13 og 17 år og kan arbeide i 3 eller 4 sammenhengende uker, kan du søke på sommerjobb ved et av sykehjemmene i Narvik kommune.

Søknadsfrist er 30. april 2022.

Arbeidet går ut på personsentrert omsorg og individuell aktivitet, samt aktivisere de eldre med eksempelvis samtaler, lesing, kortspill, turgåing, praktiske oppgaver, sang og musikk, hjelpe til med måltider m.m.

Det vil bli gitt opplæring og du må sette deg inn i reglene som gjelder på sykehjemmet.

Arbeidstiden vil være i all hovedsak dagarbeid.

Du leverer søknaden, eller sender den på e-post, direkte til det sykehjemmet du ønsker sommerjobb hos. Du kan enten skrive ut PDF under, eller lagre den digitalt og sende på e-post til enhetslederen for det aktuelle sykehjemmet:

Søknadsskjema sommerjobb 2022 (PDF, 73 kB)

Her kan du lese om hvordan sommerjobben var for ungdom et tidligere år:

I sommer har 20 ungdommer hatt en spesiell sommerjobb

Du kan søke om sommerjobb her: 

  • Ellas Minne, Bjerkvik 
  • Furumoen sykehjem, Narvik 
  • Oscarsborg Bo- og Servicesenter og Villa Solborg, Narvik
  • Ankenes Bo- og servicesenter
  • Ballangen sykehjem
  • Prestegårdstunet sykehjem, Kjøpsvik

Har du spørsmål om sommerjobben kan du ta kontakt på telefon direkte med det sykehjemmet du ønsker å jobbe på. Spør etter avdelingsleder eller enhetsleder, så kan de svare på de spørsmålene du måtte ha.

Søknaden leveres/sendes til det sykehjemmet du ønsker sommerjobb hos.

Du finner alle telefonnummer og adresser her:

Finn sykehjem i Narvik