Pasientsentrert helsetjenesteteam - tverrfaglig og ambulant team

PSHT - pasientsentrert helsetjenesteteam. Fra venstre: prosjektleder Brita Jørgensen, koordinator/spesial-sykepleier Gunn Thomassen, koordinator/spesial-sykepleier Linda Elisabeth Strøm, lege Solfrid Johanna Fossli, farmasøyt Anna Karine Lillefloth, fysioterapeut Mona Lill Carlsson og fysioterapeut Ingvild Ravn Ryan. John-Inge Lund  Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) er et tverrfaglig, ambulant team med ansatte fra både Narvik kommune og UNN Narvik. Teamet består av ergoterapeut, fysioterapeut, farmasøyt, lege og spesialsykepleiere.

Målet med PSHT er å styrke helsetjenesten til eldre pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer ved å bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. PSHT tar utgangspunkt i pasientens selvopplevde behov og den aktuelle situasjon, og tilbyr tverrfaglig hjelp og støtte i en tidsbegrenset periode.

PSHT er organisert under Senteret for E-Helse Samhandling og Innovasjon (ESI) i UNN og er et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Narvik kommune.

Dette bidrar teamet med:

  • Helhetlig - tilbyr tverrfaglig vurdering og utredning i samarbeid med fastlegen, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • Forebyggende fokus – ønsker å forebygge utvikling av akutt sykdom, reinnleggelser - bistå med tidlig vurdering og diagnostikk av hjemmeboende eller nylig innlagte pasienter i sykehus
  • Pasientsentrert – tar utgangspunkt i pasientens målsetning «hva er viktig for deg?» 
  • Mobilt - arbeider både på sykehus og ute i kommunen der menneskene bor og kan bistå med planlegging og oppfølging i hjemmet etter utskrivelse 
  • Lavterskeltilbud. Alle kan ta kontakt med teamet: fastleger, avdelinger i UNN, hjemmetjenesten, institusjoner, pasienten selv eller pårørende

PSHT skal ikke erstatte pasientens behov for øyeblikkelig hjelp. Teamet er ett supplement til eksisterende tilbud i sykehus og kommune. 

Teamet er tilgjengelig mandag - fredag 08.00 - 15.00

Telefon 908 25 197 eller 90828673