Narvik storkjøkken

Narvik storkjøkken (Felleskjøkkenet) lager mat til alle institusjoner og UNN i Narvik. 

Narvik storkjøkken holder til i samme lokaler som Furumoen sykehjem og dagsenter

Thomas Larsen
Enhetsleder
E-post
Mobil 971 42 791