Livsglede for eldre i Narvik kommune

Livsglede for eldre i Narvik kommune - Klikk for stort bildeOppstartsseminar Livsgledehjem for eldre

Nå er Narvik kommune i gang med forberedelse til å sertifisere alle våre sykehjem til å bli Livsgledehjem for eldre.

Den 6. september deltok fagsykepleiere, avdelingssykepleiere, enhetsledere og kommunalsjef på ‘Oppstartsseminar for Livsgledehjem for eldre’. Dette i regi av stiftelsen Livsglede for Eldre. På seminaret fikk alle innføring i metoden som skal sikre et godt psykososialt miljø for de eldre, med en hverdag som dekker den enkeltes behov. Besøk på Norges første Livsgledehjem Buran, stod også på programmet. Alle deltakerne fikk mye god informasjon og inspirasjon. Det er nå 130 sykehjem som arbeider etter denne metoden.

Videre skal kommunen i første omgang gjøre en del forberedende arbeid på hver enkelt institusjon før vi blir klar for et lokalt Kick-off i november 2018. Der vil ansatte, brukerråd, frivillige med flere delta. Lisbeth Binde Andersen er ansatt som livsgledekonsulent som skal bistå sykehjemmene i dette viktige arbeidet. Vi ser fram til fortsettelsen.

For mer informasjon og inspirasjon se Youtube video Om Livsgledehjem

Du kan også les mer om Livsglede for eldre på livsgledeforeldre.no