Villa Solborg

Villa Solborg er et døgnbemannet bofellesskap med 31 boenheter som er tilrettelagt for personer med ulikt behov. 

Det er lagt til rette for velferdsteknologi i bygget, og som første tjenestested i Narvik kommune tas det i bruk Mobil omsorg.

Omsorgstjenestene i Villa Solborg  driftes av de to enhetene Funksjonshemmede og avlastning barn/unge (FABU - Enhetsleder: Gunn Binde Andersen) og Oscarsborg Bo- og servicesenter (OBS - Enhetsleder Cecilie Woll Johansen). Enhetene samarbeider om å gi beboerne et best mulig tilbud.

Enhetsleder FABU: Gunn Binde Andersen. Enhetsleder OBS: Cecilie Woll Johansen. 

Ann-Irene Nikolaisen er avdelingssykepleier ved Villa Solborg.

Villa Solborg har også Aktivitetssenteret for personer med demens sine lokaler.

Adresse

Administrasjonsveien 8
8514 Narvik

Vaktrom
957 75 991