Søk sykehjemsplass

Hvordan søker jeg sykehjemsplass?

Du kan søke selv eller du kan be andre pårørende hjelpe deg med søknaden.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

  • Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg
  • Dersom du ikke har mottatt helsehjelp fra Narvik kommune før, trenger vi helseopplysninger fra lege. Trenger vi ytterligere opplysninger, avtaler vi hvordan vi får tak i dette.
  • Skriv ut, undertegn og send skjemaet i posten Tildelingskontoret - Narvik kommune. Vi gjør oppmerksom på at dersom søknad sendes på mail, er ikke vårt mailsystem godkjent for konfidensielle opplysninger.
  • Dersom du trenger hjelp til å søke, kan vi bistå deg. Ta kontakt med tildelingskontoret, så ordner vi søknaden når vi kommer på hjemmebesøk
  • Du kan be pårørende søke for deg, så lenge du er klar og orientert, må pårørende ha  med fullmakt for å kunne søke på dine vegne.

Søk sykehjemsplass ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester kan også hentes i servicetorget 1. etasje, Narvik rådhus, kongens gate 45.

Kriterier for å søke plass

Narvik kommune har en forskrift som forteller om hva som skal til for å få sykehjemsplass. Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer med behov for oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men hvor hjelpebehovet er uforutsigbart og ikke kan tidfestes. Alle andre tiltak skal være prøvd eller vurdert før sykehjemsplass innvilges. Dersom behovet for hjemmebaserte tjenester overstiger 25 timer pr uke, kan langtidsplass vurderes.

Korttidsplass kan søkes dersom du har behov for døgnkontinuering hjelp i forbindelse med midlertidige endringer i din helsesituasjon, for kartlegging, rehabilitering og rekonvalesens eller som avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Pris for sykehjemsplass

Korttidsplass koster 180 kr pr døgn. Avlastning er vederlagsfritt. For Langtidsplass betales individuelt etter inntekt og etter eget vedtak. Hovedregel er 75% av grunnpensjon og 85 % av annen inntekt.

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med tildelingskontoret på telefon, 76 91 35 90. Telefontid og åpningstid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.

Søke om helse- og omsorgstjenester

Tildelingskontoret behandler søknader om omsorgstjenester og helsetjenester. Du kan søke selv eller du kan be andre, f. eks. lege eller pårørende, gjøre dette for deg.

Ved søknad om tjenester skal du benytte søknadsskjemaet
Søknad om helse- og omsorgstjenester

Ta kontakt med Tildelingskontoret dersom du trenger hjelp med å fylle ut søknaden.

Lovverk
Reglene for egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder sykehjemsplass, er regulert av to forskrifter. En som gjelder for hele landet: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester