Prestegårdstunet sykehjem

Prestegårdstunet sykehjem i Kjøpsvik har totalt 20 institusjonsplasser. Gjennom Tildelingskontoret i Narvik kommune kan man søke om langtidsopphold, korttidsopphold, rehabilitering og avlastning på sykehjemmet.

Utearealet ved Prestegårdstunet sykehjem består av grøntanlegg med benker strategisk plassert og stier tilrettelagt for rullestol.

Konstituert enhetsleder:

Andre Kimsaas

andre.kimsaas@narvik.kommune.no

Telefon: 48 10 24 14

Kontakt oss

Hovednummer: 75 78 59 03 (Midlertidig fra 06.01.2021)

Pasienttelefon

Stue 1 avdeling 1: 94 17 25 93
Stue 1 avdeling 2: 94 17 61 04
Stue 2 avdeling 3: 91 16 58 83

Finn veien til Prestegårdstunet sykehjem

Adresse: Trondskjærveien 1, 8591 GÁSLUOKTA - KJØPSVIK