Prestegårdstunet sykehjem

Prestegårdstunet sykehjem i Kjøpsvik har totalt 20 institusjonsplasser. Gjennom Tildelingskontoret i Narvik kommune kan man søke om langtidsopphold, korttidsopphold, rehabilitering og avlastning på sykehjemmet.

Utearealet ved Prestegårdstunet sykehjem består av grøntanlegg med benker strategisk plassert og stier tilrettelagt for rullestol.

Konstituert enhetsleder:

Andre Kimsaas

andre.kimsaas@narvik.kommune.no

Kontakt oss

Avdelingsleder: 906 82 436 fra 08.00-15.30 mandag til fredag.

Ansvarsvakt sykepleier  468 23 093 fra 15.30-08.00 mandag til fredag og helg/helligdager.

Pasienttelefon

Stue 1 avdeling 1: 941 72 593
Stue 1 avdeling 2: 941 76 104
Stue 2 avdeling 3: 911 68 583

Åpen omsorg, Kjøpsvik:

Avdelingsleder: 469 44 876 fra 08.00-15.30 mandag til fredag.

Bolig: 48 12 06 41 fra 15.30-08.00 mandag til fredag og helg/helligdager.

Ute tlf/hjemmehjelp: 917 33 056 mandag til fredag.

Finn veien til Prestegårdstunet sykehjem

Adresse: Trondskjærveien 1, 8591 GÁSLUOKTA - KJØPSVIK