Omsorgsbolig for eldre uten fast bemanning

Kommunen disponerer ulike boliger beregnet for eldre som ikke kan benytte nåværende bolig. Boligene er utformet på forskjellig måte med tanke på beboernes funksjonsnivå.

Hvilken bolig du får tilbud i, avgjøres gjennom kartlegging av hvilket behov du har og hva som er tilgjengelig.

Alleen 4 og 6

Kirkegt 24 ( Kveldsol)

Kirkegt 27 ( Tusenhjemmet)

Torgveien 8 ( Torget)

Prestjordveien 8 Bjerkvik

Maridalsveien 1 ( Thunebygget) Bjerkvik

Krokbakken 5 ( ABS)

Hvordan søker jeg omsorgsbolig?

Det er ett felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Narvik kommune.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg.
Skriv ut, undertegn og send skjemaet i posten til Narvik kommune. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden. Søknad sendes: Narvik kommune, Fag og forvaltning, Tildelingskontoret, Postboks 64, 8501 Narvik.

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester kan hentes i servicetorget 1. etasje, Narvik rådhus, kongens gate 45. eller du kan laste den ned her Søknad om helse- og omsorgstjenester 
Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.