Kjøpsvik omsorg - Prestegårdstunet sykehjem og hjemmesykepleie

Kjøpsvik Omsorg består av Prestegårdtunet sykehjem og hjemmesykepleietjenesten i Kjøpsvik. 

 Prestegårdstunet sykehjem i Kjøpsvik har totalt 20 institusjonsplasser. Gjennom Tildelingskontoret i Narvik kommune kan man søke om langtidsopphold, korttidsopphold, rehabilitering og avlastning på sykehjemmet.

Utearealet ved Prestegårdstunet sykehjem består av grøntanlegg med benker strategisk plassert og stier tilrettelagt for rullestol.

Konstituert enhetsleder Kjøpsvik Omsorg:

Andre Kimsaas
Telefon: 481 02 414
andre.kimsaas@narvik.kommune.no

Kontakt oss

Kjøpsvik omsorg kontor: 959 85 430

Avdelingsleder sykehjem Ulrika Nøstdahl: 906 82 436 fra 08.00-15.30 mandag til fredag.

Ansvarsvakt sykepleier  468 23 093 fra 15.30-08.00 mandag til fredag og helg/helligdager.

Pasienttelefon

Stue 1 avdeling 1: 941 72 593
Stue 1 avdeling 2: 941 76 104
Stue 2 avdeling 3: 911 68 583

Åpen omsorg, Kjøpsvik:

Avdelingsleder Rikke Romstad: 954 63 062 fra 08.00-15.30 mandag til fredag.

UH-kontakt hjemmetjenesten Birgit Stenseng: 905 85 113.

Bolig: 48 12 06 41 fra 15.30-08.00 mandag til fredag og helg/helligdager.

Ute tlf/hjemmehjelp: 917 33 056 mandag til fredag.

Finn veien til Prestegårdstunet sykehjem

Adresse: Trondskjærveien 1, 8591 GÁSLUOKTA - KJØPSVIK