Furumoen sykehjem og dagsenter

Furumoen sykehjem og dagsenter åpnet februar 2007 og har 111 plasser samt 16 dagplasser.

Sykehjemmet har 99 faste plasser. 36 av plassene er tilrettelagt for personer som lider av demens og som har behov for skjerming. I tillegg er det 9 korttidsplasser og 3 plasser for lindrende behandling. 

Furumoen sykehjem har dagsenter med kjøkken og dagligstue, tilrettelagt for aktiviteter for pasientene. Sykehjemmet ligger flott til med fine utearealer, det er godt tilrettelagt for at pasientene skal benytte seg av uteområdene.

Furumoen sykehjem er bygd med små enheter for 9 beboere pr. enhet som har felles stue og kjøkken.
Alle rom har eget bad. Fasilitetene er de aller beste for både beboere og personalet.

Målsettingen er å gi god omsorg og pleie til alle våre beboere.

Furumoen sykehjem skal være spesielt god på omsorg til personer som lider av demenssykdom og/eller som trenger lindrende behandling i livets sluttfase. 

Furumoen sykehjem og dagsenter

Furumoen sykehjem: 769 13 300
Dagsenter: 769 13 308/769 13 309
Ansvarsvakt sykepleier kveld/natt/helg: 909 51 917

Avdeling 1A Telefon: 908 01 587
Avdeling 1B Telefon: 905 21 896
Avdeling 1C Telefon: 902 35 832
Avdeling 1D Telefon: 907 19 257
Avdeling 2A Telefon: 902 64 706
Avdeling 2B Telefon: 901 65 776
Avdeling 2C Telefon: 901 86 916
Avdeling 2D Telefon: 907 14 369
Avdeling 3A Telefon: 908 11 064
Avdeling 3B Telefon: 908 39 243
Avdeling 3C Telefon: 908 68 017
Avdeling 3D Telefon: 904 15 441

Åse-Berit Vrenne
Enhetsleder
Telefon: 769 13 303/415 53 885
E-post: aase.berit.vrenne@narvik.kommune.no

 

 

 

Marit Henriksen
Avdelingsleder ved avd. 1 C/D og avd. 2 C/D
Telefon: 948 83 641
E-post: marit.henriksen@narvik.kommune.no

Grethe Normark
Avdelingsleder ved avd. 1 A/B og avd. 2 A/B
Telefon: 414 07 809
E-post: grethe.normark@narvik.kommune.no

Lina-Mari Karlsen
Avdelingsleder ved avd. 3 A/B og avd. 3 C/D
Telefon: 913 57 854
E-post: lina-mari.karlsen@narvik.kommune.no

Signy Strøm
Fagleder
Telefon: 414 07 295
E-post: signy.strøm@narvik.kommune.no

Julie Sandvik
Fagleder
Telefon: 769 13 336
E-post: julie.sandvik@narvik.kommune.no

 

Finn veien til Furumoen sykehjem og dagsenter

Adresse: Stasjonsveien 57, 8515 Narvik

Furumoen sykehjem og dagsenter - "et sted der det er godt å bo, besøke og arbeide". 

Adresse

Stasjonsveien 57
8515 Narvik

Telefon
76 91 33 00 

Fax
76 91 33 01

Dagsenter
76 91 33 08
76 91 33 09

 

 

Åse Berit Vrenne
Enhetsleder
E-post
Mobil 415 53 885