Furumoen sykehjem og dagsenter

Furumoen sykehjem og dagsenter åpnet februar 2007 og har 111 plasser samt 16 dagplasser.

Sykehjemmet har 99 faste plasser. 36 av plassene er tilrettelagt for personer som lider av demens og som har behov for skjerming. I tillegg er det 9 korttidsplasser og 3 plasser for lindrende behandling. 

Furumoen sykehjem har dagsenter med kjøkken og dagligstue, tilrettelagt for aktiviteter for pasientene. Sykehjemmet ligger flott til med fine utearealer, det er godt tilrettelagt for at pasientene skal benytte seg av uteområdene.

Furumoen sykehjem er bygd med små enheter for 9 beboere pr. enhet som har felles stue og kjøkken.
Alle rom har eget bad. Fasilitetene er de aller beste for både beboere og personalet.

Målsettingen er å gi god omsorg og pleie til alle våre beboere.

Furumoen sykehjem skal være spesielt god på omsorg til personer som lider av demenssykdom og/eller som trenger lindrende behandling i livets sluttfase. 

Furumoen sykehjem og dagsenter

Marit Henriksen.
Avdelingsleder ved 1 C/D og 2 C/D.
Telefon: 76 91 33 11/948 83 641
E-post: marit.henriksen@narvik.kommune.no

Lisbeth Berg.
Telefon 76913359.
Avdelingsleder ved 1 A/B og 2.
Telefon: 76 91 33 59.
E-post: lisbeth.berg@narvik.kommune.no

Barbro Gravdahl.
Avdelingsleder ved 3 C/D:
Telefon: 947 92 706 
E-post: barbro.gravdahl@narvik.kommune.no

Lina-Mari Karlsen.
Fungerende fagleder og avdelingsleder ved 3 A/B.
Telefon: 913 57 854

Signy Strøm.
Fagleder.
Telefon: 76 91 33 19

Julie Sandvik.
Fagleder. 
Telefon: 76 91 33 36.
E-post:  julie.sandvik@narvik.kommune.no

Finn veien til Furumoen sykehjem og dagsenter

Adresse: Stasjonsveien 57, 8515 Narvik

Furumoen sykehjem og dagsenter - "et sted der det er godt å bo, besøke og arbeide". 

Adresse

Stasjonsveien 57
8515 Narvik

Telefon
76 91 33 00 

Fax
76 91 33 01

Dagsenter
76 91 33 08
76 91 33 09

 

 

Åse Berit Vrenne
Enhetsleder
E-post
Mobil 415 53 885