Ellas Minne Bo og rehabiliteringssenter, Bjerkvik

Ellas Minne åpnet dørene i mars 1989, og består av 2 avdelinger med henholdsvis 17 og 22 enerom. Vi har en Palliativenhet på 2 plasser for lindrende behandling, og en kortidsenhet med 2 rom for korttid- , rehabilitering- og avlastningsopphold. Avdelingene inneholder også egne enheter med til sammen 14 spesialplasser for mennesker med demens .

Totalt 39 rom. I tillegg rommer institusjonen dagsenter med plass til inntil 12 pr. dag. Vi har eget kjøkken som lager kortreist mat med meget høy kvalitet. Kjøkkenet produserer også varm middag til ca 15 hjemmeboende hver dag. Enheten har eget profesjonelt vaskeri og renholdstjeneste.

Hjemmetjenesten består av Hjemmesykepleie og Hjemmehjelp for praktisk bistand i hjemmet. Vi betjener hele befolkningen i Narvik kommune som bor nord for Rombaks- og Hålogalandsbrua. Befolkningsgrunnlaget her er ca 2000 mennesker. Ca 80 stk av disse får hjemmetjenester fra oss.

Vi legger vekt på høy kvalitet på våre tjenester som skal tilpasses den enkelte for å gi en størst mulig opplevelse av trygghet og livsglede. Ellas Minne er i ferd med å søke sertifisering som “Livsgledehjem”.

Bjerkvik omsorgsdistrikt drives etter den anerkjente “Ellas Minne - modellen”. Det vil kort sagt si at vi har felles ledelse og bruker ressursene på tvers mellom bl.a. institusjonen og hjemmetjenesten. Dette gir en effektiv ressursutnyttelse med kjent personell som sikrer størst mulig trygghet til våre pasienter.

Modellen forutsetter engasjerte og motiverte medarbeidere med fokus på høy kompetanse og trivsel. Ledergruppa består av 3 avd. spl og 1 felles enhetsleder. “Arkitekten” bak denne omsorgsmodellen er tidligere leder Ingrid Aspevik Havnø som sammen med flere etablerte enheten fra 1989.

Hvis du ønsker å bli en del av vårt fantastiske team på over 100 fine mennesker i et godt og inkluderende arbeidsmiljø, enten som ansatt, vikar eller frivillig, ikke nøl med å ta kontakt med enhetsleder Jon Ivar Sandnes.

Kontakt Ellas Minne Bo og rehabiliteringssenter

Telefon: 76 91 31 30 

Enhetsleder: Jon Ivar Sandnes
Telefon: 469 21 876
E-post: post.bjerkvik.omsorgsdistrikt@narvik.kommune.no

 

Finn veien til Ellas Minne Bo og rehabiliteringssenter
Adresse: Prestjordveien 2, 8530 Bjerkvik.

Adresse

Prestjordveien 2
8530 Bjerkvik

Telefon
76 91 31 30 

Fax
76 91 31 31 


 

Jon Ivar Sandnes
Enhetsleder
E-post
Mobil 469 21 876