Dagsenter for eldre

På dagsentrene får eldre som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider. For å få plass på dagsenter må du sende en søknad til Narvik kommune.

Hva får du?

 • plass fra én til fem hverdager i uka. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av dine ønsker og vår kapasitet
 • tilbud om frokost, lunsj og middag
 • ernæringsveiledning
 • aktivitets- og kulturtilbud
 • tilbud om fysisk aktivitet/generell mobilisering
 • observasjon av helsetilstand slik at dagsenterets personale samhandler med hjemmetjenesten og evt andre
 • transport frem og tilbake til dagsenteret

Oversikt over dagsentre i Narvik

Furumoen sykehjem og dagsenter (16 dagplasser)
Ellas minne (12 dagplasser).

Krav til søker

 • du bor i eget hjem
 • har vanskeligheter med å komme deg ut av huset på egenhånd
 • ønsker å møte andre mennesker
 • kapasitet til å dra til dagsenteret de dagene du har fått vedtak om

Kriterier for å få tjenesten

 • du har behov for sosialt samvær for å opprettholde dagliglivets aktiviteter
 • du trenger sosiale tiltak for å øke din opplevelse av trygghet
 • du trenger stimulering og aktiviteter for å holde deg i best mulig form
 • du trenger bistand mens pårørende får avlastning
 • du trenger bistand i forbindelse med rehabiliteringstiltak

Hva koster det?

Det koster 90 kroner per dag. Dette inkluderer to måltider og transport til og fra dagsenteret.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingskontoret som behandler søknaden.

Søk plass på dagsenter

Du kan søke selv eller du kan be andre pårørende hjelpe deg med søknaden. Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester kan hentes i servicetorget 1. etasje, Narvik rådhus, kongens gate 45. eller du kan laste den ned fra her Søknad om helse- og omsorgstjenester  Husk! Ikke send sensitive personopplysinger i e-post.

Søknad sendes

Postadresse: Narvik kommune,
Tildelingskontoret,
Postboks 64, 8501 Narvik

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med tildelingskontoret på telefon, 76 91 35 90.
Telefontid og åpningstid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.

Villa Solborg aktivitetssenteret

Villa Solborg aktivitetssenter er et aktivitetssenter for yngre personer med demens. Vi har 6 dagplasser og det koster 85 kr per dag.  Aktivitetssenteret holder til i nye lokaler i Villa Solborg og vi har åpent mandag, onsdag og fredag fra kl. 08.45 -15:00. Les om Villa Solborg aktivitetssenter